Viimeksi julkaistu 18.6.2021 11.22

Pöytäkirja PeVP 64/2021 vp Perustuslakivaliokunta Perjantai 18.6.2021 klo 9.30—10.28

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd jäsen Outi Alanko-Kahiluoto vihr (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Bella Forsgrén vihr jäsen Maria Guzenina sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Petri Honkonen kesk jäsen Olli Immonen ps jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Anna Kontula vas jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Wille Rydman kok jäsen Ari Torniainen kesk jäsen Heikki Vestman kok (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Tuula Väätäinen sd varajäsen Johannes Koskinen sd (4, 5, 6, 7) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Johannes Heikkonen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 215/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-382545
HE 215/2020 vp PeV 18.06.2021 neuvotteleva virkamies Assi Salminen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-382701
HE 215/2020 vp PeV 18.06.2021 erityisasiantuntija Amanda Mäkelä, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-382624
HE 215/2020 vp PeV 18.06.2021 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-382625
HE 215/2020 vp PeV 18.06.2021 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-382702
HE 215/2020 vp PeV 18.06.2021 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-382565
HE 215/2020 vp PeV 18.06.2021 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
F 3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • neuvotteleva virkamies Assi Salminen valtioneuvoston kanslialiite
  • neuvotteleva virkamies Maiju Tuominen valtioneuvoston kanslia
  • erityisasiantuntija Amanda Mäkelä oikeusministeriöliite
  • tietosuojavaltuutettu Anu Talus Tietosuojavaltuutetun toimistoliite
  • professori Veli-Pekka Viljanen liite
  • professori Mikael Hidén liite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • professori Olli Mäenpää liite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-381469
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta
A 4

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi

Valtioneuvoston E-selvitysE 3/2020 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-380195
Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi; Ajankohtaista

Perustuslakivaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 5/2021 vp - E 3/2020 vp. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 23.6.2021 klo 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mikael 
Koillinen