Viimeksi julkaistu 24.6.2021 10.10

Pöytäkirja PeVP 66/2021 vp Perustuslakivaliokunta Torstai 24.6.2021 klo 8.00—9.15

Läsnä
puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä sd jäsen Outi Alanko-Kahiluoto vihr jäsen Jukka Gustafsson sd (4, 5) (3 osittain) jäsen Maria Guzenina sd jäsen Petri Honkonen kesk jäsen Olli Immonen ps jäsen Mikko Kinnunen kesk jäsen Anna Kontula vas jäsen Mats Löfström jäsen Jukka Mäkynen ps jäsen Sakari Puisto ps jäsen Wille Rydman kok jäsen Ari Torniainen kesk jäsen Heikki Vestman kok jäsen Tuula Väätäinen sd (1, 2, 4, 5) (3 osittain) varajäsen Mari Holopainen vihr (4, 5) (3 osittain) varajäsen Johannes Koskinen sd varajäsen Mia Laiho kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Johannes Heikkonen  valiokuntaneuvos Mikael Koillinen  valiokuntaneuvos Liisa Vanhala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-383673
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
A 3

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Päätettiin muuttaa kappaleen 11 kolmannen virkkeen sana "on" sanaksi "onkin" ja muuttaa saman kappaleen viimeinen virke kuulumaan seuraavasti: "Valiokunta pitää sääntelyn selkeyden kannalta ehdotettua sääntelyn perusratkaisua perusteltuna." 

Päätettiin muuttaa kappale 12 kuulumaan seuraavasti: "Perustuslakivaliokunta pitää kuitenkin ehdotettua sääntelyä perusoikeusrajoitusten oikeasuhtaisuuden kannalta jossakin määrin ongelmallisena. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee muuttaa sääntelyä niin, että voimakkaimmin perusoikeuksiin puuttuvat velvollisuudet kohdistuvat sellaisiin maahan tuleviin henkilöihin, joiden voidaan arvioida muodostavan suurimman riskin covid-19-tartuntojen leviämisen kannalta. Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan sääntelyn oikeasuhtaisuutta voidaan parantaa esimerkiksi säätämällä laissa perussäännökset sellaisista lähtömaista, joista tuleviin matkustajiin todistus- tai testausvaatimuksia ei sovelleta. Tarkemmat säännökset tällaisista maista voitaisiin antaa valtioneuvoston asetuksella." 

Päätettiin lisätä uusi kappale 13 seuraavasti: "Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on syytä vielä myös tarkastella osittaisen rokotussarjan saaneisiin henkilöihin kohdistuvia velvollisuuksia." 

Päätettiin lisätä kappaleeseen 18, josta oli tullut kappale 19, uusi viimeinen virke seuraavasti: "Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on tarkasteltava huolellisesti myös sääntelyn suhdetta käytössä oleviin resursseihin." 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

5.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 7.9.2021 klo 10.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Mikael 
Koillinen