Pöytäkirja
PmNP
20
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 28.6.2019 klo 9.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Riikka
Purra
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Anu
Vehviläinen
kesk
Mika
Kari
sd
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 25/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat. 
2
Valtiopäivien keskeyttäminen
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän päivän istunnon päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään keskiviikkona 4.9.2019 kello 14. 
3
Yhteenveto 27.6.2019 pidetystä aamukoulusta
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-256886
Aamukoulu 27.6.2019_yhteenveto.pdf
Pääsihteeri esitteli tiedoksi yhteenvedon torstaina 27.6.2019 pidetystä puhemiesneuvoston aamukoulusta. 
4
Eduskuntatyöksi katsottavat poissaolot
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-256887
Hakemus_luvallinen poissaolo_sivistysakatemia.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-256888
Kutsu kolmanteen Sivistysakatemiaan.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-256889
Ruoka_Akatemia.pdf
Pääsihteeri totesi, että keskuskansliaan on tullut tiedustelu siitä, hyväksytäänkö edustajan osallistuminen Sivistys-Akatemiaan tai Ruoka-Akatemiaan eduskuntatyöhön liittyväksi tehtäväksi. Pääsihteeri esitteli myös keskuskanslian muistion Akatemia-nimikkeiset poissaolot. 
Puhemiesneuvosto päätti, että em. akatemioita ei hyväksytä eduskuntatyöhön liittyväksi tehtäväksi. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 28.6.2019 14.36