Pöytäkirja
PuVP
19
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Tiistai 19.5.2020 klo 10.30—12.00
Läsnä
varapuheenjohtaja
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Anders
Adlercreutz
r (3 osittain)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Timo
Heinonen
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Mika
Kari
sd (3, 4, 5, 6)
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Jukka
Kopra
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas
jäsen
Juha
Mäenpää
ps
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Erkki
Tuomioja
sd
varajäsen
Niina
Malm
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunta päätti antaa asiasta lausunnon perustuslakivaliokunnalle. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
valtiosihteeri
Matti
Anttonen
ulkoministeriö
osastopäällikkö, ulkoasiainneuvos
Mikko
Kinnunen
ulkoministeriö
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302697
HE 31/2020 vp PuV 19.05.2020 apulaisprofessori Heidi Falkenbach Asiantuntijalausunto
A 4.
Valiokunnassa oli kuultavana: 
apulaisprofessori
Heidi
Falkenbach
liite
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 20.5.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 19.5.2020 12.39