Pöytäkirja
PuVP
21
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Keskiviikko 27.5.2020 klo 9.30—10.10
Läsnä
varapuheenjohtaja
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Timo
Heinonen
kok (1, 2, 3, 4)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Mika
Kari
sd
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas
jäsen
Juha
Mäenpää
ps
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Erkki
Tuomioja
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303850
HE 31/2020 vp PuV 27.05.2020 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
A 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303851
HE 31/2020 vp PuV 27.05.2020 Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto
B 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-303852
HE 31/2020 vp PuV 27.05.2020 Tulli Asiantuntijalausunto
C 3.
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Poliisihallitus
liite
Rajavartiolaitos
liite
Tulli
liite
4
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-302746
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
A 4.
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 27.5. päivätty - 26.5.2020 sähköpostilla jaetun lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
- sivun 2 ensimmäistä otsaketta tarkistettiin ed. Tuomiojan esityksestä muotoon ”Puolustusvaliokunnan yhteistyö valtioneuvoston kanssa” 
- kpl 5: ensimmäisen lauseen loppuun lisättiin sanat ”jäljempänä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta”. 
- kpl 15: ensimmäisessä lausunnossa korvattiin ilmaisu ”sekä puolustushallinnon että ulkoministeriön” ilmaisulla ”valtioneuvoston” 
- kpl 17: muutettiin viimeistä lausetta: ”… vuoropuhelua valiokunnan johdon sekä valiokuntakanslian sihteeristön kanssa…” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 3.6.2020 9.30