Pöytäkirja
PuVP
22
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Keskiviikko 3.6.2020 klo 10.15—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Ilkka
Kanerva
kok
varapuheenjohtaja
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Anders
Adlercreutz
r (5, 6, 7)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Timo
Heinonen
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Mika
Kari
sd
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (5, 6, 7)
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas
jäsen
Juha
Mäenpää
ps
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Erkki
Tuomioja
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varajäsen
Pia
Kauma
kok
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Yhdysvaltain vetäytyminen Avoin Taivas (Open Skies) -sopimuksesta
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303746
ulkoministeriön muistio 22.5.2020
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-303747
Liite_Joint declaration
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Katsaus Naton ajankohtaisiin kysymyksiin ja Suomen Nato-kumppanuuteen
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-302692
ulkoministeriön muistio 18.5.2020
Puolustusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UTPJ 7/2020 vp - UTP 5/2019 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että ulkoasiainvaliokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
5
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunnan lausunto
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
puolustusministeri
Antti
Kaikkonen
puolustusministeriö
osastopäällikkö, ylijohtaja
Janne
Kuusela
puolustusministeriö
yksikön johtaja
Otto
Saxén
puolustusministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 10.6.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 3.6.2020 11.51