Pöytäkirja
SiVP
2
2021 vp
Sivistysvaliokunta
Torstai 25.2.2021 klo 12.00—13.35
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Sanna
Antikainen
ps
jäsen
Marko
Asell
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6)
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10) (6 osittain)
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Mikko
Ollikainen
r (6 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
varajäsen
Mia
Laiho
kok (7, 8, 9, 10) (6 osittain)
varajäsen
Sari
Tanus
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten suurelle valiokunnalle. Määräaika: 31.5.2021. 
4
Valtioneuvoston selvitys: EU: Mandaatti komissiolle aloittaa neuvottelut 1) julkilausumasta tieteellisestä yhteistyöstä arktisella alueella, 2) julkilausumasta Länsi- Balkanin toimintasuunnitelmasta innovaation, tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin, nuorisoasioiden ja urheilun aloilla
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-345789
EU: Neuvoston hyväksyntä neuvottelujen aloittamiselle ei-sitovasta yhteisestä julkilausumasta Länsi- Balkanin toimintasuunnitelmasta innovaation, tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin, nuorisoasioiden ja urheilun aloilla
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-345790
EU: Neuvoston hyväksyntä neuvottelujen aloittamiselle yhteisestä julkilausumasta tieteellisestä yhteistyöstä arktisella alueella
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n demokratiatoimintasuunnitelmasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-350716
E-kirje: Komission tiedonanto EU:n demokratiatoimintasuunnitelmasta
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
6
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349612
K 15/2020 vp SiV 11.02.2021 apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
_A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352903
K 15/2020 vp SiV 23.02.2021 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ B 6
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-353796
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
_ C 6
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.2.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
apulaisoikeusasiamies
Pasi
Pölönen
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 9 kohdalla valiokunta poisti neljännestä virkkeestä KiVa koulu -hanketta koskevan maininnan.  
Edustaja Kinnunen edustaja Tanuksen kannattamana ehdotti, että kappaleen 13 jälkeen lisätään uusi näin kuuluva kappale: ”Kertomuksesta ilmenee, että apulaisoikeusasiamies on arvioinut oppilaiden yhdenvertaisuuden, uskonnonvapauden sekä julkiselta vallalta uskontojen ja vakaumusten suhteen edellytettävän neutraaliuden ja tasapuolisuuden näkökulmasta lähtökohtaisesti ongelmallisena koulun lukukauden päättäjäisjuhlan järjestämistä kirkkosalissa (s. 316). Sivistysvaliokunta toteaa, että kirkkotila ei sinänsä tee koulun juhlasta sisällöltään uskonnollista, ellei juhlan ohjelma ole sisällöltään uskonnollinen. Valiokunta esittää täsmennettäväksi, että kirkkotiloja voidaan käyttää koulujen juhlien pitopaikkana.” 
Käydyssä keskustelussa ehdotusta osin vastustettiin ja koeäänestyksen kautta ehdotusta muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Kertomuksesta ilmenee, että apulaisoikeusasiamies on arvioinut oppilaiden yhdenvertaisuuden, uskonnonvapauden sekä julkiselta vallalta uskontojen ja vakaumusten suhteen edellytettävän neutraaliuden ja tasapuolisuuden näkökulmasta lähtökohtaisesti ongelmalliseksi koulun lukukauden päättäjäisjuhlan järjestämisen kirkkosalissa (s. 316). Sivistysvaliokunnan mielestä apulaisoikeusasiamiehen kanta jättää osin edelleen avoimeksi kysymyksen siitä, tekeekö kirkkotila automaattisesti koulun juhlasta uskonnollisen, ellei juhlan ohjelma ole sisällöltään uskonnollinen. Valiokunta esittää, että perustuslakivaliokunta mietinnössään ottaa kantaa tähän kysymykseen.” (jälj. kompromissiehdotus) 
Edustaja Honkasalo edustaja Hyrkön ja edustaja Elorannan kannattamana ehdotti seuraavaa muotoilua: ”Kertomuksesta ilmenee, että apulaisoikeusasiamies on arvioinut oppilaiden yhdenvertaisuuden, uskonnonvapauden sekä julkiselta vallalta uskontojen ja vakaumusten suhteen edellytettävän neutraaliuden ja tasapuolisuuden näkökulmasta lähtökohtaisesti ongelmallisena koulun lukukauden päättäjäisjuhlan järjestämistä kirkkosalissa (s. 316). Apulaisoikeusasiamiehen kannanotosta huolimatta on käynyt ilmi, että tulkinnasta on oppilaitoksissa jonkin verran epäselvyyttä. Sivistysvaliokunta pyytää, että perustuslakivaliokunta kiinnittää asiaan huomiota.” 
Puheenjohtajan tekemän äänestysehdotuksen mukaisesti asetettiin ensin vastakkain edustaja Honkasalon ehdotus (Jaa) ja edustaja Kinnusen ehdotuksen pohjalta keskustelussa muotoutunut kompromissiehdotus (Ei). Kompromissiehdotus voitti edustaja Honkasalon ehdotuksen äänin 10—4.  
Seuraavaksi asetettiin vastakkain pohja ja kompromissiehdotus. Kompromissiehdotus voitti äänin 12—2.  
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Päätettiin, että eriävät mielipiteet tulee jättää klo 15.00 mennessä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: Honkasalo, Hyrkkö. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349482
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 neuvotteleva virkamies Anne Mattero, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349483
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 opetusneuvos Anne Liimatainen ja Hanna Pohjonen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto
_ B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349484
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
_ C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349485
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 erityisasiantuntija Maria Salenius, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
_ D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349486
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 asiantuntija Saku Lehtinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
_ E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349487
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
_ F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349488
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 toiminnanjohtaja Petri Lempinen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
_ G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349489
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 toiminnanjohtaja Tanja Risikko, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
_ H 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-349490
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 toiminnanjohtaja Tanja Risikko, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
_ I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348517
VNS 3/2020 vp SiV 10.02.2021 erityisasiantuntija Lauri Kurvonen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
_ J 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348524
VNS 3/2020 vp SiV 10.02.2021 pääsihteeri Rosa Meriläinen, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry Asiantuntijalausunto
_ K 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348638
VNS 3/2020 vp SiV 10.02.2021 erikoistutkija Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusseura ry Asiantuntijalausunto
_ L 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348553
VNS 3/2020 vp SiV 10.02.2021 johtaja Kati Kuusisto, Tapahtumateollisuus ry Asiantuntijalausunto
_ M 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348577
VNS 3/2020 vp SiV 10.02.2021 erityisasiantuntija Karoliina Ketola, Suomen Olympiakomitea Asiantuntijalausunto
_ N 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348518
VNS 3/2020 vp SiV 10.02.2021 Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti, HELSUS Asiantuntijalausunto
_ O 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348639
VNS 3/2020 vp SiV 10.02.2021 Oulun yliopisto Asiantuntijalausunto
_ P 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348519
VNS 3/2020 vp SiV 10.02.2021 Aalto-yliopisto Asiantuntijalausunto
_ Q 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348591
VNS 3/2020 vp SiV 10.02.2021 Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Asiantuntijalausunto
_ R 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348641
VNS 3/2020 vp SiV 10.02.2021 Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Asiantuntijalausunto
_ S 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348520
VNS 3/2020 vp SiV 10.02.2021 Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
_ T 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349721
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 apulaisprofessori Tuire Koponen Asiantuntijalausunto
_ U 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349722
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
_ V 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349723
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
_ W 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349724
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto
_ X 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349725
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto
_ Y 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349728
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto
_ Z 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349729
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Asiantuntijalausunto
_ Å 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349733
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 Taiteen edistämiskeskus Asiantuntijalausunto
_ Ä 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349730
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 Forum Artis ry Asiantuntijalausunto
_ Ö 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349731
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Asiantuntijalausunto
_Aa 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350768
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 SAK ry_STTK_Akava_yhteinen_ Asiantuntijalausunto
_Bb 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350771
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijalausunto
_Cc 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350773
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Asiantuntijalausunto
_Dd 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350772
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL Asiantuntijalausunto
_Ee 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350774
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 Vapaa Sivistystyö ry Asiantuntijalausunto
_Ff 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350776
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 Kansalaisopistojen liitto KoL ry Asiantuntijalausunto
_Gg 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350777
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
_Hh 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350778
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto
_Ii 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350779
VNS 3/2020 vp SiV 25.02.2021 Lukuliike Asiantuntijalausunto
_Jj 7
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-354270
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
_ Kk 7
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Anne
Mattero
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
opetusneuvos
Anne
Liimatainen
Opetushallitus
opetusneuvos
Hanna
Pohjonen
Opetushallitus
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtioneuvoston kanslia
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Maria
Salenius
Suomen Kuntaliitto
liite
asiantuntija
Saku
Lehtinen
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
liite
ylijohtaja
Riitta
Maijala
Suomen Akatemia
liite
toiminnanjohtaja
Petri
Lempinen
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
liite
toiminnanjohtaja
Tanja
Risikko
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Lauri
Kurvonen
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
pääsihteeri
Rosa
Meriläinen
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
liite
erikoistutkija
Tomi
Kiilakoski
Nuorisotutkimusseura ry
liite
johtaja
Kati
Kuusisto
Tapahtumateollisuus ry
liite
erityisasiantuntija
Karoliina
Ketola
Suomen Olympiakomitea
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti, HELSUS
liite
Oulun yliopisto
liite
Aalto-yliopisto
liite
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
liite
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
liite
Sivistystyönantajat ry
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.2.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
apulaisprofessori
Tuire
Koponen
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
liite
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
liite
Suomen Lukiolaisten Liitto
liite
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
liite
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
liite
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
liite
Taiteen edistämiskeskus
liite
Forum Artis ry
liite
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
STTK ry
liite
Akava ry
liite
Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto
liite
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
liite
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL
liite
Vapaa Sivistystyö ry
liite
Kansalaisopistojen liitto KoL ry
liite
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
liite
Vammaisfoorumi ry
liite
Lukuliike
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Edustaja Antikainen edustaja Koposen kannattamana ehdotti, että toisen kappaleen toinen virke poistetaan ja että lisätään uusi kappale seuraavasti. ”Valiokunta huomauttaa, ettei maamme energia- ja ilmastopolitiikka tule kääntää epävakaalle ja ennustamattomalle kurssille, joka kohtuuttomasti vaarantaisi sekä maamme kilpailukyvyn että työpaikat.” 
Ehdotusta seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 10—2.  
Kappaleen 10 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Koposen kannattamana ehdotti, että kappaleen loppuun lisätään seuraava virke: ”Valiokunta huomauttaa, etteivät hallituksen tekemät työllisyystoimenpiteet ole kuitenkaan olleet riittäviä, eivätkä kaikilta osin myöskään realistisia.” 
Ehdotusta seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 9—3. 
Kappaleen 17 kohdalla edustaja Antikainen edustaja Koposen kannattamana ehdotti, että kappaleen loppuun lisätään uusi virke seuraavasti: ”Valiokunta huomauttaa, ettei oppivelvollisuuden pidentäminen ole yksinään riittävä toimenpide.” 
Ehdotusta seuranneessa äänestyksessä pohja voitti edustaja Antikaisen ehdotuksen äänin 7—5. 
Kappaleen 52 loppuun lisättiin uusi virke seuraavasti: ”Uusista kunnille lisäkustannuksia aikaansaavista velvoitteista aiheutuvat kustannukset on korvattava kunnille täysimääräisinä.” 
Kappaleen 64 kohdalla valiokunta päätti poistaa ensimmäisestä ja viimeisestä virkkeestä molemmista sanat ”osana kehitysapua”.  
Edustaja Hyrkkö edustaja Risikon kannattamana ehdotti, että kappale 65 poistetaan. Ehdotusta seuranneessa äänestyksessä edustaja Hyrkön ehdotus voitti pohjan äänin 8—4. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Päätettiin, että eriävät mielipiteet tulee jättää klo 15.00 mennessä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: Antikainen, Koponen. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Sivistysvaliokunnan ajankohtaiset EU-asiat
Valiokunnan oma asia
O 17/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349635
O 17/2019 vp SiV 11.02.2021 EU-koordinaattori Henrik Ruso, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ A 8
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.2.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
EU-koordinaattori
Henrik
Ruso
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
9
Muut asiat
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous 26.2.2021 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 22.4.2021 8.13