Pöytäkirja
SiVP
3
2021 vp
Sivistysvaliokunta
Keskiviikko 14.4.2021 klo 11.30—13.20
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
jäsen
Sanna
Antikainen
ps
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Kaisa
Juuso
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23) (10 osittain)
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Sofia
Vikman
kok
varajäsen
Saara
Hyrkkö
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)
apulaispääsihteeri
Timo
Tuovinen
(3)
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokuntaneuvoksen viran täyttäminen
Merkittiin, että valiokuntaneuvokset Kaj Laine ja Marja Lahtinen eivät olleet läsnä kokouksessa asiakohdan 3 käsittelyn aikana. Asiakohdan käsittelyssä sihteerinä toimi apulaispääsihteeri Timo Tuovinen. 
Sivistysvaliokunta päätti ehdottaa kansliatoimikunnalle, että Marja Lahtinen nimitetään sivistysvaliokunnan sihteerinä toimivan valiokuntaneuvoksen virkaan. 
4
Valiokuntapaikkojen järjestely
Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa 4.2.2021 on sivistysvaliokunnan jäseniksi valittu ed. Jouni Ovaska ja Emma Kari sekä varajäseneksi ed. Jenna Simula. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EU; Vihreä kirja väestön ikääntymisestä: Sukupolvien välisen solidaarisuuden ja vastuullisuuden edistäminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Toimenpidealoite koululiikunnan lisäämisestä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
7
Toimenpidealoite kulttuuri- ja tapahtuma-alan ammattilaisten tulonmenetysten korvaamisesta koronaepidemian aikana
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355235
HE 249/2020 vp SiV 02.03.2021 erityisasiantuntija Mervi Eskelinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355236
HE 249/2020 vp SiV 02.03.2021 lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
liite B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354299
HE 249/2020 vp SiV 26.02.2021 kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
liite C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352909
HE 249/2020 vp SiV 26.02.2021 valtuuston puheenjohtaja Tanja Rantala, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL Asiantuntijalausunto
liite D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354412
HE 249/2020 vp SiV 26.02.2021 toiminnanjohtaja Eila Seppälä-Vessari, Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL ry Asiantuntijalausunto
liite E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354338
HE 249/2020 vp SiV 26.02.2021 lakimies Sonja Vahtera, Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
liite F 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-352684
HE 249/2020 vp SiV 26.02.2021 varhaiskasvatuksen asiantuntija Merja Korhonen, Suomen Vanhempainliitto ry Asiantuntijalausunto
liite G 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353074
HE 249/2020 vp SiV 26.02.2021 erityisasiantuntija Minttu Ilveskivi-Hentilä, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
liite H 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354463
HE 249/2020 vp SiV 26.02.2021 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
liite I 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353122
HE 249/2020 vp SiV 26.02.2021 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
liite J 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354460
HE 249/2020 vp SiV 26.02.2021 Hyvinvointiala HALI ry Asiantuntijalausunto
liite K 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354301
HE 249/2020 vp SiV 26.02.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
liite L 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354002
HE 249/2020 vp SiV 26.02.2021 Opetushallitus Asiantuntijalausunto
liite M 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354411
HE 249/2020 vp SiV 26.02.2021 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Asiantuntijalausunto
liite N 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354300
HE 249/2020 vp SiV 26.02.2021 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
liite O 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-354283
HE 249/2020 vp SiV 26.02.2021 KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto
liite P 8
HE 249/2020 vp SiV 16.03.2021 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite Q 8
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-364925
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta
liite R 8
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
erityisasiantuntija
Mervi
Eskelinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
erityisasiantuntija
Laura
Niemi
opetus- ja kulttuuriministeriö
lainsäädäntöneuvos
Virpi
Korhonen
oikeusministeriö
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kehittämispäällikkö
Jarkko
Lahtinen
Suomen Kuntaliitto
liite
valtuuston puheenjohtaja
Tanja
Rantala
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL
liite
toiminnanjohtaja
Eila
Seppälä-Vessari
Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL ry
liite
lakimies
Sonja
Vahtera
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
varhaiskasvatuksen asiantuntija
Merja
Korhonen
Suomen Vanhempainliitto ry
liite
erityisasiantuntija
Minttu
Ilveskivi-Hentilä
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Hyvinvointiala HALI ry
liite
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
liite
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
liite
Opetushallitus
liite
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
liite
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
KT Kuntatyönantajat
liite
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 11.3.2021. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Todettiin, että epävirallista yleiskeskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 8.4.2021. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353046
O 48/2019 vp SiV 02.03.2021 OTT, tutkimusjohtaja Jussi Pajuoja Asiantuntijalausunto
liite A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355141
O 48/2019 vp SiV 02.03.2021 lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355124
O 48/2019 vp SiV 02.03.2021 kehittämisneuvos Kaisa Tiusanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
liite C 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-355125
O 48/2019 vp SiV 02.03.2021 kehittämisneuvos Kaisa Tiusanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
liite D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355043
O 48/2019 vp SiV 02.03.2021 lakimies Sonja Vahtera, Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
liite E 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355023
O 48/2019 vp SiV 02.03.2021 Suomen Vanhempainliitto ry Asiantuntijalausunto
liite F 9
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-365048
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
liite G 9
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 2.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
professori
Anssi
Keinänen
Itä-Suomen yliopisto
OTT, tutkimusjohtaja
Jussi
Pajuoja
liite
lainsäädäntöneuvos
Eerikki
Nurmi
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
kehittämisneuvos
Kaisa
Tiusanen
oikeusministeriö
liite
lainsäädäntöjohtaja
Susanna
Siitonen
oikeusministeriö
lakimies
Sonja
Vahtera
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Vanhempainliitto ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 4.3.2021. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Todettiin, että epävirallista yleiskeskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 8.4.2021. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355157
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 lakimies Suvi Velic, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355158
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 neuvotteleva virkamies Timo Ertola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite B 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351319
HE 241/2020 vp SiV 18.02.2021 johtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto
liite C 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351320
HE 241/2020 vp SiV 18.02.2021 kehittämispäällikkö Johanna Jahnukainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
liite D 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351325
HE 241/2020 vp SiV 18.02.2021 kehittämispäällikkö Irmeli Myllymäki, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
liite E 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351330
HE 241/2020 vp SiV 18.02.2021 Suomen Rehtorit ry Asiantuntijalausunto
liite F 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351366
HE 241/2020 vp SiV 18.02.2021 asiantuntija Saku Lehtinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
liite G 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351867
HE 241/2020 vp SiV 18.02.2021 rehtori Mirva Lindström, Yksityiskoulujen Liitto ry Asiantuntijalausunto
liite H 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-351327
HE 241/2020 vp SiV 18.02.2021 johtaja Laura Rissanen, Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
liite I 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355163
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 lakimies Ira Hietanen-Tanskanen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
liite J 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355164
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 varhaiskasvatuksen asiantuntija Jaana Lahdenperä-Laine, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL Asiantuntijalausunto
liite K 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355165
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 puheenjohtaja Mira Kumpula, Koulukuraattorit ry Asiantuntijalausunto
liite L 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355166
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 puheenjohtaja Annarilla Ahtola, Suomen Psykologiliitto ry Asiantuntijalausunto
liite M 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-355167
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 puheenjohtaja Annarilla Ahtola, Suomen Psykologiliitto ry Asiantuntijalausunto
liite N 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-355168
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 puheenjohtaja Annarilla Ahtola, Suomen Psykologiliitto ry Asiantuntijalausunto
liite O 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-355169
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 puheenjohtaja Annarilla Ahtola, Suomen Psykologiliitto ry Asiantuntijalausunto
liite P 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355170
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 puheenjohtaja Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto
liite Q 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355171
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 asiantuntija Reetta Pietikäinen, Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry Asiantuntijalausunto
liite R 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355193
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 professori Marja-Kristiina Lerkkanen Asiantuntijalausunto
liite S 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355194
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 professori Anna-Maija Poikkeus Asiantuntijalausunto
liite T 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355195
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 professori (emerita) Liisa Keltikangas-Järvinen Asiantuntijalausunto
liite U 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355196
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 professori (emerita) Lea Pulkkinen Asiantuntijalausunto
liite V 10
Lisäselvitys EDK-2021-AK-355197
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
liite W 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355201
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 puheenjohtaja Jutta Vihonen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto
liite X 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355202
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 puheenjohtaja Emilia Uljas, Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto
liite Y 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355203
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 puheenjohtaja Henriikka Mastokangas, Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto
liite Z 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355204
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 tiedottaja, poliittinen asiantuntija Melina von Kraemer, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Asiantuntijalausunto
liite Å 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355205
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 hyvinvointipolitiikan asiantuntija Hannele Kirveskoski, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
liite Ä 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355206
HE 241/2020 vp SiV 01.03.2021 sosiaalipolitiikan asiantuntija Touko Niinimäki, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
liite Ö 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355896
HE 241/2020 vp SiV 11.03.2021 johtaja Anssi Tuominen, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Asiantuntijalausunto
liite AA 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355897
HE 241/2020 vp SiV 11.03.2021 alueasiamies (Kainuu) Heikki Kallunki, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
liite AB 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355898
HE 241/2020 vp SiV 11.03.2021 sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
liite AC 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355899
HE 241/2020 vp SiV 11.03.2021 strategiajohtaja Mats Brandt, Pohjanmaan hyvinvointialue Asiantuntijalausunto
liite AD 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355900
HE 241/2020 vp SiV 11.03.2021 sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, OPPIVA-verkosto Asiantuntijalausunto
liite AE 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-355987
HE 241/2020 vp SiV 11.03.2021 sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, OPPIVA-verkosto Asiantuntijalausunto
liite AF 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355903
HE 241/2020 vp SiV 11.03.2021 opetustoimenjohtaja Mari Routti, Lappeenrannan kaupunki Asiantuntijalausunto
liite AG 10
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-355986
HE 241/2020 vp SiV 11.03.2021 opetustoimenjohtaja Mari Routti, Lappeenrannan kaupunki Asiantuntijalausunto
liite AH 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355904
HE 241/2020 vp SiV 11.03.2021 toimintayksikön esimies Sanna Imeläinen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote Asiantuntijalausunto
liite AI 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356519
HE 241/2020 vp SiV 11.03.2021 professori Risto Renkonen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
liite AJ 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356520
HE 241/2020 vp SiV 11.03.2021 vaikuttamisen asiantuntija Eero Löytömäki, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Asiantuntijalausunto
liite AK 10
Lisäselvitys EDK-2021-AK-356810
HE 241/2020 vp SiV 16.03.2021 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
liite AL 10
Lisäselvitys EDK-2021-AK-356812
HE 241/2020 vp SiV 16.03.2021 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
liite AM 10
Lisäselvitys EDK-2021-AK-356813
HE 241/2020 vp SiV 16.03.2021 Opetushallitus Asiantuntijalausunto
liite AN 10
Lisäselvitys EDK-2021-AK-356816
HE 241/2020 vp SiV 16.03.2021 professori Risto Renkonen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
liite AO 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357649
HE 241/2020 vp SiV 23.03.2021 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
liite AP 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357650
HE 241/2020 vp SiV 23.03.2021 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
liite AQ 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357651
HE 241/2020 vp SiV 23.03.2021 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Asiantuntijalausunto
liite AR 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357652
HE 241/2020 vp SiV 23.03.2021 Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet Asiantuntijalausunto
liite AS 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357653
HE 241/2020 vp SiV 23.03.2021 Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
liite AT 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357654
HE 241/2020 vp SiV 23.03.2021 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
liite AU 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357656
HE 241/2020 vp SiV 23.03.2021 Suomen Vanhempainliitto ry Asiantuntijalausunto
liite AV 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357657
HE 241/2020 vp SiV 23.03.2021 Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Asiantuntijalausunto
liite AW 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357658
HE 241/2020 vp SiV 23.03.2021 Kansallisarkisto Asiantuntijalausunto
liite AX 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357660
HE 241/2020 vp SiV 23.03.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
liite AY 10
Lisäselvitys EDK-2021-AK-357883
HE 241/2020 vp SiV 23.03.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
liite AZ 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357885
HE 241/2020 vp SiV 23.03.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
liite AÅ 10
Lisäselvitys EDK-2021-AK-357884
HE 241/2020 vp SiV 23.03.2021 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite AÄ 10
Lisäselvitys EDK-2021-AK-359781
HE 241/2020 vp SiV 06.04.2021 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite AÖ 10
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359782
HE 241/2020 vp SiV 06.04.2021 Vaasan suomenkielisen perusopetuksen koulupsykologit ja koulukuraattorit Asiantuntijalausunto
liite BA 10
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-365159
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
liite BB 10
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lakimies
Suvi
Velic
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Arja
Ruponen
sosiaali- ja terveysministeriö
yksikön päällikkö, finanssineuvos
Tanja
Rantanen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Timo
Ertola
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Merja
Niemi
opetus- ja kulttuuriministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 18.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtaja
Matti
Lahtinen
Opetushallitus
liite
opetusneuvos
Kristiina
Laitinen
Opetushallitus
kehittämispäällikkö
Johanna
Jahnukainen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
kehittämispäällikkö
Irmeli
Myllymäki
Suomen Kuntaliitto
liite
lakimies
Minna
Antila
Suomen Kuntaliitto
asiantuntija
Saku
Lehtinen
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
liite
rehtori
Mirva
Lindström
Yksityiskoulujen Liitto ry
liite
johtaja
Laura
Rissanen
Sivistystyönantajat ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Suomen Rehtorit ry
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lakimies
Ira
Hietanen-Tanskanen
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
varhaiskasvatuksen asiantuntija
Jaana
Lahdenperä-Laine
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL
liite
puheenjohtaja
Mira
Kumpula
Koulukuraattorit ry
liite
puheenjohtaja
Annarilla
Ahtola
Suomen Psykologiliitto ry
liite
puheenjohtaja
Sari
Kokko
Vammaisfoorumi ry
liite
asiantuntija
Reetta
Pietikäinen
Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 23.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
professori
Marja-Kristiina
Lerkkanen
liite
professori
Anna-Maija
Poikkeus
liite
professori (emerita)
Liisa
Keltikangas-Järvinen
liite
professori (emerita)
Lea
Pulkkinen
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
puheenjohtaja
Jutta
Vihonen
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
liite
puheenjohtaja
Emilia
Uljas
Suomen Lukiolaisten Liitto
liite
puheenjohtaja
Henriikka
Mastokangas
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
liite
tiedottaja, poliittinen asiantuntija
Melina
von Kraemer
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
liite
hyvinvointipolitiikan asiantuntija
Hannele
Kirveskoski
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
liite
sosiaalipolitiikan asiantuntija
Touko
Niinimäki
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 3.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtaja
Anssi
Tuominen
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
liite
alueasiamies (Kainuu)
Heikki
Kallunki
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
sivistystoimen johtaja
Harri
Rinta-aho
Espoon kaupunki
liite
strategiajohtaja
Mats
Brandt
Pohjanmaan hyvinvointialue
liite
sivistys- ja kulttuurijohtaja
Mika
Penttilä
OPPIVA-verkosto
liite
opetustoimenjohtaja
Mari
Routti
Lappeenrannan kaupunki
liite
koulupsykologi
Liisa
Vilkko
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote
toimintayksikön esimies
Sanna
Imeläinen
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 4.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
professori
Risto
Renkonen
Helsingin yliopisto
liite
vaikuttamisen asiantuntija
Eero
Löytömäki
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Kuntaliitto
liite
Opetushallitus
liite
professori
Risto
Renkonen
Helsingin yliopisto
liite
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
liite
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
liite
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
liite
Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet
liite
Helsingin yliopisto
liite
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
Suomen Vanhempainliitto ry
liite
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
liite
Kansallisarkisto
liite
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
liite
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Vaasan suomenkielisen perusopetuksen koulupsykologit ja koulukuraattorit
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 10.3.2021, 12.3.2021 ja 19.3.2021. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358815
HE 19/2021 vp SiV 16.03.2021 hallitussihteeri Marjaana Larpa, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358723
HE 19/2021 vp SiV 16.03.2021 erityisasiantuntija Petteri Jartti, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
liite B 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358724
HE 19/2021 vp SiV 16.03.2021 kehittämispäällikkö Joonas Mäkinen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto
liite C 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358842
HE 19/2021 vp SiV 16.03.2021 puheenjohtaja Björn Wallén, Vapaa Sivistystyö ry Asiantuntijalausunto
liite D 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358795
HE 19/2021 vp SiV 16.03.2021 toiminnanjohtaja Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys ry Asiantuntijalausunto
liite E 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358002
HE 19/2021 vp SiV 16.03.2021 erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
liite F 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359898
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 pääsihteeri Tuija Österman, Suomen kesäyliopistot ry. Asiantuntijalausunto
liite G 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359900
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, Kansalaisopistojen liitto KoL ry Asiantuntijalausunto
liite H 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359903
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 pääsihteeri Nina Luukkainen, Urheiluopistot ry Asiantuntijalausunto
liite I 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359904
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 puheenjohtaja Marita Salo, Opintokeskukset ry Asiantuntijalausunto
liite J 11
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-359906
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 puheenjohtaja Marita Salo, Opintokeskukset ry Asiantuntijalausunto
liite K 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359907
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 toiminnanjohtaja Henrika Nordin, Bildningsalliansen rf Asiantuntijalausunto
liite L 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359908
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 erityisasiantuntija Tuovi Manninen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
liite M 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359910
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
liite N 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359911
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 Sivistystyönantajat ry Asiantuntijalausunto
liite O 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359912
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
liite P 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359913
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
liite Q 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359916
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto
liite R 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359917
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto
liite S 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359918
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
liite T 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359920
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
liite U 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359921
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto
liite V 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359923
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Asiantuntijalausunto
liite W 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359924
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 Kansallisarkisto Asiantuntijalausunto
liite X 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359925
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry Asiantuntijalausunto
liite Y 11
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-359926
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry Asiantuntijalausunto
liite Z 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359927
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 Taiteen perusopetusliitto TPO ry Asiantuntijalausunto
liite Å 11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359928
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
liite Ä 11
Lisäselvitys EDK-2021-AK-359909
HE 19/2021 vp SiV 06.04.2021 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite Ö 11
HE 19/2021 vp SiV 08.04.2021 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite AA 11
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-365163
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
liite AB 11
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitussihteeri
Marjaana
Larpa
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
asiantuntija
Petra
Heikkinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
erityisasiantuntija
Petteri
Jartti
oikeusministeriö
liite
kehittämispäällikkö
Joonas
Mäkinen
Opetushallitus
liite
puheenjohtaja
Björn
Wallén
Vapaa Sivistystyö ry
liite
toiminnanjohtaja
Tytti
Pantsar
Suomen Kansanopistoyhdistys ry
liite
erityisasiantuntija
Päivi
Väisänen-Haapanen
Suomen Kuntaliitto
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 18.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
pääsihteeri
Tuija
Österman
Suomen kesäyliopistot ry.
liite
toiminnanjohtaja
Jaana
Nuottanen
Kansalaisopistojen liitto KoL ry
liite
pääsihteeri
Nina
Luukkainen
Urheiluopistot ry
liite
puheenjohtaja
Marita
Salo
Opintokeskukset ry
liite
toiminnanjohtaja
Henrika
Nordin
Bildningsalliansen rf
liite
erityisasiantuntija
Tuovi
Manninen
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Sivistystyönantajat ry
liite
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
liite
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
liite
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
liite
Suomen Lukiolaisten Liitto
liite
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
liite
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
liite
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
liite
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
liite
Kansallisarkisto
liite
Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry
liite
Taiteen perusopetusliitto TPO ry
liite
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
liite
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 26.3.2021. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentinja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-360079
U 65/2018 vp SiV 19.03.2021 EU-koordinaattori Henrik Ruso, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 12
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-koordinaattori
Henrik
Ruso
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
opetusneuvos
Kaisu-Maria
Piiroinen
opetus- ja kulttuuriministeriö
kulttuuriasiainneuvos
Laura
Mäkelä
opetus- ja kulttuuriministeriö
kulttuuriasiainneuvos
Seija
Astala
opetus- ja kulttuuriministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta päätti, ettei asian U 65/2018 vp - UJ 51/2020 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362942
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
liite A 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362783
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite B 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362838
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 johtaja Anni Miettunen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto
liite C 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362937
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 lakimies Minna Antila, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
liite D 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362821
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto
liite E 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362747
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
liite F 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362776
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
liite G 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362750
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Taiteen perusopetusliitto TPO ry Asiantuntijalausunto
liite H 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362820
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Vapaa Sivistystyö ry Asiantuntijalausunto
liite I 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362753
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Suomen Kansanopistoyhdistys ry Asiantuntijalausunto
liite J 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362681
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Urheiluopistot ry Asiantuntijalausunto
liite K 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362697
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Suomen kirjastoseura ry Asiantuntijalausunto
liite L 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362737
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Suomen Olympiakomitea Asiantuntijalausunto
liite M 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362816
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Lounais-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
liite N 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362798
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
liite O 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362745
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
liite P 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362781
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto
liite Q 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362817
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto
liite R 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362682
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto
liite S 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362822
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Asiantuntijalausunto
liite T 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362684
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry Asiantuntijalausunto
liite U 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362792
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry Asiantuntijalausunto
liite V 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362831
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Forum Artis ry Asiantuntijalausunto
liite W 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362686
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
liite X 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362824
HE 39/2021 vp SiV 30.03.2021 Suomen konservatorioliitto ry Asiantuntijalausunto
liite Y 13
HE 39/2021 vp SiV 01.04.2021 lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite Z 13
Lisäselvitys EDK-2021-AK-363172
HE 39/2021 vp SiV 01.04.2021 valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
liite Å 13
Asia on saapunut sivistysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 30.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lainsäädäntöneuvos
Maaret
Suomi
valtioneuvoston kanslia
liite
lainsäädäntöneuvos
Eerikki
Nurmi
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
johtaja
Anni
Miettunen
Opetushallitus
liite
lakimies
Laura
Francke
Opetushallitus
lakimies
Minna
Antila
Suomen Kuntaliitto
liite
toimitusjohtaja
Veli-Matti
Lamppu
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
liite
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
liite
Taiteen perusopetusliitto TPO ry
liite
Vapaa Sivistystyö ry
liite
Suomen Kansanopistoyhdistys ry
liite
Urheiluopistot ry
liite
Suomen kirjastoseura ry
liite
Suomen Olympiakomitea
liite
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
liite
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
liite
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
liite
Suomen Lukiolaisten Liitto
liite
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
liite
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
liite
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
liite
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
liite
Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
liite
Forum Artis ry
liite
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
Suomen konservatorioliitto ry
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 31.3.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
lainsäädäntöneuvos
Eerikki
Nurmi
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtioneuvoston kanslia
liite
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 31.3.2021. 
Asia peruutettiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
14
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358994
VNS 7/2020 vp SiV 17.03.2021 EU-koordinaattori Henrik Ruso, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358948
VNS 7/2020 vp SiV 17.03.2021 opetusneuvos, yksikön päällikkö Mikko Nupponen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto
liite B 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358928
VNS 7/2020 vp SiV 17.03.2021 ylijohtaja Riitta Maijala, Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
liite C 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359059
VNS 7/2020 vp SiV 17.03.2021 johtaja Paula Tuovinen, Taiteen edistämiskeskus Asiantuntijalausunto
liite D 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362150
VNS 7/2020 vp SiV 08.04.2021 kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija Kaisa Larjomaa, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Asiantuntijalausunto
liite E 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362151
VNS 7/2020 vp SiV 08.04.2021 tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen, Nuorisotutkimusseura ry Asiantuntijalausunto
liite F 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362152
VNS 7/2020 vp SiV 08.04.2021 professori Johanna Kantola Asiantuntijalausunto
liite G 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362153
VNS 7/2020 vp SiV 08.04.2021 professori Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijalausunto
liite H 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362154
VNS 7/2020 vp SiV 08.04.2021 toimitusjohtaja Mikko Salonen, Suomen Olympiakomitea Asiantuntijalausunto
liite I 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362155
VNS 7/2020 vp SiV 08.04.2021 edunvalvontajohtaja Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) Asiantuntijalausunto
liite J 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362135
VNS 7/2020 vp SiV 08.04.2021 Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
liite K 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362136
VNS 7/2020 vp SiV 08.04.2021 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry Asiantuntijalausunto
liite L 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362137
VNS 7/2020 vp SiV 08.04.2021 Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Asiantuntijalausunto
liite M 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362138
VNS 7/2020 vp SiV 08.04.2021 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto
liite N 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362139
VNS 7/2020 vp SiV 08.04.2021 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Asiantuntijalausunto
liite O 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362140
VNS 7/2020 vp SiV 08.04.2021 Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto
liite P 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362141
VNS 7/2020 vp SiV 08.04.2021 Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf Asiantuntijalausunto
liite Q 14
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363469
VNS 7/2020 vp SiV 14.04.2021 Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) Asiantuntijalausunto
liite R 14
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
EU-erityisasiantuntija
Ville
Korhonen
valtioneuvoston kanslia
EU-koordinaattori
Henrik
Ruso
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
opetusneuvos, yksikön päällikkö
Mikko
Nupponen
Opetushallitus
liite
ylijohtaja
Riitta
Maijala
Suomen Akatemia
liite
johtaja
Paula
Tuovinen
Taiteen edistämiskeskus
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 25.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija
Kaisa
Larjomaa
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
liite
tutkimuspäällikkö
Tuuli
Pitkänen
Nuorisotutkimusseura ry
liite
professori
Johanna
Kantola
liite
professori
Hannu
Itkonen
Jyväskylän yliopisto
liite
toimitusjohtaja
Mikko
Salonen
Suomen Olympiakomitea
liite
edunvalvontajohtaja
Lauri
Kaira
Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
liite
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
liite
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
liite
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
liite
Suomen Lukiolaisten Liitto
liite
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
liite
Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)
liite
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 6.4.2021. 
15
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien toimintasuunnitelmaa EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymiseksi ja digitaaliseksi siirtymäksi (”Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä”)
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355790
E 158/2020 vp SiV 05.03.2021 kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356159
E 158/2020 vp SiV 05.03.2021 Medialiitto ry Asiantuntijalausunto
liite B 15
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-356160
E 158/2020 vp SiV 05.03.2021 Medialiitto ry Asiantuntijalausunto
liite C 15
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-356161
E 158/2020 vp SiV 05.03.2021 Medialiitto ry Asiantuntijalausunto
liite D 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356116
E 158/2020 vp SiV 05.03.2021 Audiovisual Producers Finland – APFI ry Asiantuntijalausunto
liite E 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356513
E 158/2020 vp SiV 05.03.2021 Sanoma Media Finland Oy Asiantuntijalausunto
liite F 15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356138
E 158/2020 vp SiV 05.03.2021 Suomen elokuvasäätiö sr Asiantuntijalausunto
liite G 15
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.3.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
kulttuuriasiainneuvos
Laura
Mäkelä
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Medialiitto ry
liite
Audiovisual Producers Finland – APFI ry
liite
Sanoma Media Finland Oy
liite
Suomen elokuvasäätiö sr
liite
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 23.3.2021. 
16
Valtioneuvoston selvitys: EU, Tutkimus, Komission tiedonanto uudesta eurooppalaisesta tutkimusalueesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356601
E 149/2020 vp SiV 05.03.2021 opetusneuvos Saara Vihko, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 16
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356006
E 149/2020 vp SiV 05.03.2021 Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
liite B 16
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356001
E 149/2020 vp SiV 05.03.2021 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry Asiantuntijalausunto
liite C 16
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356002
E 149/2020 vp SiV 05.03.2021 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Asiantuntijalausunto
liite D 16
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.3.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
opetusneuvos
Saara
Vihko
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Akatemia
liite
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
liite
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
liite
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 23.3.2021. 
17
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti Eurooppa" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä (2021-2027), (2) Euroopanparlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa (2021-2027) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta, (3) neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa "Horisontti Eurooppa" täydentävästä Euroopanatomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021- 2025, (4) neuvoston päätökseksi eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta sekä ehdotuksista laadittu muistio, ja 5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) Nro 912/2010, (EU) Nro 1285/2013, (EU) Nro 377/2014 ja päätöksen 541/2015/EU kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356600
U 70/2018 vp SiV 05.03.2021 opetusneuvos Saara Vihko, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite A 17
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.3.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
opetusneuvos
Saara
Vihko
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
18
Kiusaaminen ja fyysinen väkivalta kouluissa
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324541
O 64/2020 vp SiV 21.10.2020 opetusneuvos Kristiina Laitinen, Opetushallitus Asiantuntijalausunto
liite A 18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324542
O 64/2020 vp SiV 21.10.2020 koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
liite B 18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324543
O 64/2020 vp SiV 21.10.2020 vaikuttamisen asiantuntija Katja Asikainen, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Asiantuntijalausunto
liite C 18
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-324544
O 64/2020 vp SiV 21.10.2020 vaikuttamisen asiantuntija Katja Asikainen, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry Asiantuntijalausunto
liite D 18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324545
O 64/2020 vp SiV 21.10.2020 toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Suomen Vanhempainliitto ry Asiantuntijalausunto
liite E 18
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324294
O 64/2020 vp SiV 21.10.2020 professori Mirjam Kalland Asiantuntijalausunto
liite F 18
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu keskiviikkona 21.10.2020 kello 11.15 pidetyssä epävirallisessa yhteiskokouksessa hallintovaliokunnan kanssa: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
opetusneuvos
Kristiina
Laitinen
Opetushallitus
liite
lakimies
Laura
Francke
Opetushallitus
puheenjohtaja
Antti
Ikonen
Suomen Rehtorit ry
koulutusasiainpäällikkö
Nina
Lahtinen
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
vaikuttamisen asiantuntija
Katja
Asikainen
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
liite
toiminnanjohtaja
Ulla
Siimes
Suomen Vanhempainliitto ry
liite
ylikonstaapeli, turvallisuusasiantuntija
Matti
Hirvonen
Kaakkois-Suomen poliisilaitos
lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori
Jari
Sinkkonen
professori
Mirjam
Kalland
liite
19
Sivistysvaliokunnan sidosryhmätapaamiset
Valiokunnan oma asia
O 50/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-355243
O 50/2019 vp SiV 02.03.2021 pääsihteeri Rosa Meriläinen, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry Asiantuntijalausunto
liite A 19
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353813
O 50/2019 vp SiV 25.02.2021 puheenjohtaja Jukka Heikkilä, Professoriliitto ry Asiantuntijalausunto
liite B 19
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357894
O 50/2019 vp SiV 23.03.2021 toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen, Erilaisten Oppijoiden Liitto ry Asiantuntijalausunto
liite C 19
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-357897
O 50/2019 vp SiV 23.03.2021 toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen, Erilaisten Oppijoiden Liitto ry Asiantuntijalausunto
liite D 19
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-357898
O 50/2019 vp SiV 23.03.2021 toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen, Erilaisten Oppijoiden Liitto ry Asiantuntijalausunto
liite E 19
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-357899
O 50/2019 vp SiV 23.03.2021 toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen, Erilaisten Oppijoiden Liitto ry Asiantuntijalausunto
liite F 19
Lisäselvitys EDK-2021-AK-359784
O 50/2019 vp SiV 06.04.2021 Erilaisten Oppijoiden Liitto ry Asiantuntijalausunto
liite G 19
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358075
O 50/2019 vp SiV 23.03.2021 opetusneuvos Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite H 19
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-358076
O 50/2019 vp SiV 23.03.2021 pääsihteeri Tiina Tähkä, Ylioppilastutkintolautakunta Asiantuntijalausunto
liite I 19
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365221
O 50/2019 vp SiV 14.04.2021 johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto Asiantuntijalausunto
liite J 19
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365218
O 50/2019 vp SiV 14.04.2021 johtava rehtori Tapio Lahtero, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Asiantuntijalausunto
liite K 19
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361595
O 50/2019 vp SiV 08.04.2021 johtaja Paula Tuovinen, Taiteen edistämiskeskus Asiantuntijalausunto
liite L 19
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-362296
O 50/2019 vp SiV 08.04.2021 valtiosihteeri Tuomo Puumala, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
liite M 19
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364149
O 50/2019 vp SiV 14.04.2021 lastenpsykiatrian linjajohtaja Leena Repokari, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto
liite N 19
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtaja
Kati
Kuusisto
Tapahtumateollisuus ry
johtaja
Maria
Sahlstedt
Tapahtumateollisuus ry
musiikki- ja tapahtuma-alan yrittäjä
Paula
Vesala
toiminnanjohtaja
Kaisa
Rönkkö
Music Finland ry
toimitusjohtaja
Riku
Kallioniemi
Jääkiekon SM-liiga Oy
hallitusneuvos
Kirsi
Ruuhonen
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Pasi
Pohjola
sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja
Mika
Salminen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
ylijohtaja
Riitta
Kaivosoja
opetus- ja kulttuuriministeriö
ylijohtaja
Esko
Ranto
opetus- ja kulttuuriministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 23.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
pääsihteeri
Rosa
Meriläinen
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
liite
pääsihteeri
Hanna
Kosonen
Forum Artis ry
puheenjohtaja
Virpi
Hämeen-Anttila
Forum Artis ry
toiminnanjohtaja
Kai
Amberla
Finland Festivals ry
edunvalvontajohtaja
Lauri
Kaira
Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty)
lakimies
Kai
Massa
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
toiminnanjohtaja
Jenna
Lahtinen
LiveFIN ry
elinkeinonharjoittaja
Jari
Väyliö
ylijohtaja
Riitta
Kaivosoja
opetus- ja kulttuuriministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 25.2.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
puheenjohtaja
Jukka
Heikkilä
Professoriliitto ry
liite
varapuheenjohtaja
Eeva
Moilanen
Professoriliitto ry
toiminnanjohtaja
Tarja
Niemelä
Professoriliitto ry
hallituksen jäsen
Petri
Mäntysaari
Professoriliitto ry
hallituksen jäsen
Matti
Alatalo
Professoriliitto ry
hallituksen jäsen
Jussi
Välimaa
Professoriliitto ry
hallituksen jäsen
Juha
Rouvinen
Professoriliitto ry
hallituksen jäsen
Johanna
Moisander
Professoriliitto ry
hallituksen jäsen
Teija
Laitinen
Professoriliitto ry
valtuuston puheenjohtaja
Jaana
Hallamaa
Professoriliitto ry
viestinnän asiantuntija
Elina
Andersson-Finne
Professoriliitto ry
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
pääsihteeri
Hanna
Kosonen
Forum Artis ry
muusikko
Angelika
Klas-Fagerlund
muusikko
Jiri
Kuronen
näyttelijä
Krista
Putkonen-Örn
tanssija
Antti
Seppänen
näyttelijä
Anastasia
Trizna
valo- ja videosuunnittelija
Petri
Tuhkanen
toiminnanjohtaja
Kaisa
Rönkkö
Music Finland ry
puheenjohtaja
Virpi
Hämeen-Anttila
Forum Artis ry
ylijohtaja
Riitta
Kaivosoja
opetus- ja kulttuuriministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
toiminnanjohtaja
Sarianna
Reinikainen
Erilaisten Oppijoiden Liitto ry
liite
toiminnanjohtaja
Marja-Sisko
Paloneva
Datero ry
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Erilaisten Oppijoiden Liitto ry
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
opetusneuvos
Heikki
Blom
opetus- ja kulttuuriministeriö
opetusneuvos
Ilmari
Hyvönen
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
ylilääkäri
Otto
Helve
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
pääsihteeri
Tiina
Tähkä
Ylioppilastutkintolautakunta
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 22.10.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
johtava asiantuntija
Esa
Iivonen
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtava rehtori
Tapio
Lahtero
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
liite
lehtori
Sari
Muhonen
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
lehtori
Inkeri
Sutela
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
johtava asiantuntija
Esa
Iivonen
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 25.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtaja
Paula
Tuovinen
Taiteen edistämiskeskus
liite
kehittämispäällikkö
Eva-Maria
Hakola
Taiteen edistämiskeskus
hallintopäällikkö
Tiina
Kuoppa
Taiteen edistämiskeskus
viestintäpäällikkö
Laura
Manninen
Taiteen edistämiskeskus
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.3.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
valtiosihteeri
Tuomo
Puumala
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 8.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
toimialajohtaja
Jari
Petäjä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
lastenpsykiatrian linjajohtaja
Leena
Repokari
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
liite
20
Tiede- ja kulttuuriministerin toimialan kevään keskeiset asiat
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-357668
Ministeri Saarikko ajankohtaiset asiat 9.3.2021.pdf
liite A 20
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.3.2021: tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, ylijohtaja Riitta Kaivosoja, ylijohtaja Atte Jääskeläinen ja ylijohtaja Esko Ranto, opetus- ja kulttuuriministeriö. 
21
Opetus- ja kulttuuriministeriön kevätkauden keskeiset asiat
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-355294
Kirjallinen materiaali opetusministeri Saramon kuuleminen 12.2.2021 klo 11.30 sivistysvaliokunta.pdf
liite A 21
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 12.2.2021: opetusministeri Jussi Saramo sekä ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen ja ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö. 
22
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
23
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 15.4.2021 kello 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Apulaispääsihteeri
Timo
Tuovinen
Viimeksi julkaistu 15.4.2021 16.37