Pöytäkirja
SiVP
44
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Torstai 3.12.2020 klo 12.00—13.45
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok (1 - 4) (5 osittain)
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (pj. 5 osittain, 6, 7)
jäsen
Sanna
Antikainen
ps
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (5 ositttain) (6, 7)
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r (5 osittain) (6, 7)
jäsen
Sofia
Vikman
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Lakialoite laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Lakialoite laiksi opintotukilain 11 ja 11 a §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Lisäselvitys EDK-2020-AK-339124
HE 173/2020 vp SiV 03.12.2020 Kommentit PeVin lausuntoon opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
_ A 5
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-339147
Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
_ B 5
Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 43/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 
Valiokunta päätti kutsua perustuslakivaliokunnan sihteerin kuultavaksi perustuslakivaliokunnan antamasta lausunnosta ja opetus- ja kulttuuriministeriön siihen antamasta vastineesta. 
Varapuheenjohtaja Eloranta ryhtyi johtamaan puhetta. 
Yleiskeskustelu keskeytettiin. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on virallinen kokous 4.12.2020 klo 8.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 17.12.2020 7.40