Pöytäkirja
SiVP
48
2020 vp
Sivistysvaliokunta
Tiistai 8.12.2020 klo 12.00—12.58
Läsnä
puheenjohtaja
Paula
Risikko
kok
varapuheenjohtaja
Eeva-Johanna
Eloranta
sd (1-3 ) 4
(4 osittain)
jäsen
Sanna
Antikainen
ps
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Jukka
Gustafsson
sd
jäsen
Veronika
Honkasalo
vas
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Hilkka
Kemppi
kesk (4 osittain) (5-7)
jäsen
Mikko
Kinnunen
kesk
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps (1-3) (4 osittain)
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Sari
Multala
kok
jäsen
Mikko
Ollikainen
r
jäsen
Sofia
Vikman
kok
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marja
Lahtinen
valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
Merkittiin tiedoksi, että eduskunta valitsi 4.12.2020 sivistysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Sofia Virran. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-339983
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
_A 4
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Päätettiin yksimielisesti, että lisätään kappaleen 10 toiseen virkkeeseen sanat ”sekä kouluterveydenhuollon palvelujen” ja korvataan kappaleen 29 sanat ”hyvä huolehtia" sanalla "huolehdittava". 
Muuten luonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-340115
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta
_ A 5
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Päätettiin yksimielisesti poistaa kappaleen 3 toinen virke ja muuttaa sen jälkeen tulevan virkkeen alku näin kuuluvaksi ”Opiskelijalle ei seuraa lisäkustannuksia siitä” . 
Muuten luonnos hyväksyttiin sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on to 10.12.2020 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Kaj
Laine
Viimeksi julkaistu 12.1.2021 11.31