Pöytäkirja
StVP
13
2021 vp
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Keskiviikko 14.4.2021 klo 9.00—10.45
Läsnä
puheenjohtaja
Markus
Lohi
kesk
varapuheenjohtaja
Mia
Laiho
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Kaisa
Juuso
ps
jäsen
Noora
Koponen
vihr
jäsen
Aki
Lindén
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk (8, 9, 10, 11, 13, 14, 15) (12 osittain)
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15) (9, 12 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Sanna
Pekkarinen
valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
valiokuntaneuvos
Harri
Sintonen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Toimenpidealoite vammaisvaikutusten lisäämisestä lainsäädäntötyössä
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
4
Toimenpidealoite kasvomaskivelvoitetta koskevan hallituksen esityksen valmistelusta sekä kasvomaskien tarjoamisesta julkisissa tiloissa
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
5
Toimenpidealoite poliisien, Tullin ja rajan henkilöstön sekä kriisinhallinnan asiantuntijoiden pikaisesta koronarokottamisesta
Toimenpidealoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Lisäselvitys EDK-2021-AK-364002
HE 241/2020 vp StV 14.04.2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363990
HE 241/2020 vp StV 14.04.2021 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365234
HE 241/2020 vp StV 14.04.2021 Savonlinnan kaupunki Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-365235
HE 241/2020 vp StV 14.04.2021 Savonlinnan kaupunki Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-365236
HE 241/2020 vp StV 14.04.2021 Savonlinnan kaupunki Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363983
HE 241/2020 vp StV 14.04.2021 TietoEVRY Oyj Asiantuntijalausunto
F 6
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
liite
Savonlinnan kaupunki
liite
TietoEVRY Oyj
liite
Ovat ilmoittaneet, etteivät lausu: Metropolia ammattikorkeakoulu, Nordic Healthcare Group Oy (NHG) ja Una Oy. 
Päätettiin pyytää välivastine sosiaali- ja terveysministeriöltä. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364141
HE 28/2021 vp StV 09.04.2021 neuvotteleva virkamies Riitta Kokko-Herrala, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363777
HE 28/2021 vp StV 09.04.2021 toimistopäällikkö Tarja Taipalus, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363953
HE 28/2021 vp StV 09.04.2021 lakimies Ismo Heinström, Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363713
HE 28/2021 vp StV 09.04.2021 edunvalvontajohtaja Nikolas Elomaa, Työeläkevakuuttajat TELA ry Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364193
HE 28/2021 vp StV 09.04.2021 toiminnanjohtaja Anneli Kaartinen, Vakuutuskassat ry Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-364155
HE 28/2021 vp StV 09.04.2021 Eläketurvakeskus Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-363850
HE 28/2021 vp StV 09.04.2021 Finanssiala ry Asiantuntijalausunto
G 7
Ennakkokäsittely 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Riitta
Kokko-Herrala
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
toimistopäällikkö
Tarja
Taipalus
Finanssivalvonta
liite
lakimies
Ismo
Heinström
Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
liite
edunvalvontajohtaja
Nikolas
Elomaa
Työeläkevakuuttajat TELA ry
liite
toiminnanjohtaja
Anneli
Kaartinen
Vakuutuskassat ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Eläketurvakeskus
liite
Finanssiala ry
liite
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-363300
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta
A 8
HE_259_2021.pdf
B 8
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä suoritettiin seuraavat äänestykset: 
Ed. Laiho ed. Vartiaisen kannattamana ehdotti, että 3 § saa vastalauseesta ilmenevän muodon. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 11—4. 
Ed. Laiho ed. Vartiaisen kannattamana ehdotti, että kappaleeseen 3 lisätään seuraava virke: "Valiokunta pitää perusteltuna, että myös työterveyspsykologit saavat työterveyshuollon ammattihenkilön aseman." Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 11—4. 
Ed. Laiho ed. Vartiaisen kannattamana, ehdotti, että mietintöluonnokseen lisätään vastalauseesta ilmenevä lausuma. Mietintöluonnos hyväksyttiin äänin 11—4. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Mietintöön jätettiin vastalause: Laiho, Vartiainen, Juuso, Reijonen 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:0 1082/2013/EU kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-363302
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:0 1082/2013/EU kumoamisesta
A 9
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-363358
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston roolin vahvistamisesta kriisivalmiudessa ja -hallinnassa lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden osalta
A 10
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 851/2004 muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-363359
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 851/2004 muuttamisesta
14.4.2021
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
HE 212/2020 vp StV 08.04.2021 hallitusneuvos Joni Komulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 12
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-363894
HE 212/2020 vp StV 08.04.2021 hallitusneuvos Joni Komulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 12
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-363895
HE 212/2020 vp StV 08.04.2021 hallitusneuvos Joni Komulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
C 12
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-364206
HE 212/2020 vp StV 08.04.2021 hallitusneuvos Joni Komulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
D 12
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-363897
HE 212/2020 vp StV 08.04.2021 hallitusneuvos Joni Komulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
E 12
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-363898
HE 212/2020 vp StV 08.04.2021 hallitusneuvos Joni Komulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
F 12
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 8.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Joni
Komulainen
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
erityisasiantuntija
Anna
Kärkkäinen
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
13
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
14
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
15
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 16.4.2021 klo 9.00; Lähetystöjen vastaanottotila. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Päivi
Salo
Viimeksi julkaistu 14.4.2021 17.58