Viimeksi julkaistu 21.10.2021 17.09

Pöytäkirja StVP 42/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Perjantai 15.10.2021 klo 9.00—10.55

Läsnä
puheenjohtaja Markus Lohi kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) varapuheenjohtaja Mia Laiho kok (pj. 9 osittain 10, 11) jäsen Pekka Aittakumpu kesk jäsen Kim Berg sd jäsen Kaisa Juuso ps jäsen Arja Juvonen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Noora Koponen vihr jäsen Terhi Koulumies kok (7, 8, 9, 10, 11) (6 osittain) jäsen Merja Kyllönen vas (7, 8, 9, 10, 11) (6 osittain) jäsen Aki Lindén sd jäsen Hanna-Leena Mattila kesk jäsen Ilmari Nurminen sd (7, 8) (6, 9 osittain) jäsen Veronica Rehn-Kivi jäsen Minna Reijonen ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Sofia Virta vihr 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Sanna Pekkarinen  valiokuntaneuvos Päivi Salo  valiokuntaneuvos Harri Sintonen  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Lakialoite laiksi lastensuojelulain 69 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 1/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 167/2021 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2021 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 140/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399088
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-399090
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399399
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Juha Järvinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-399636
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Juha Järvinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-399048
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399047
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399042
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 asiantuntija Karoliina Katila, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399233
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398855
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399079
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Asiantuntijalausunto
J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398901
HE 140/2021 vp StV 15.10.2021 Suomen Vesilaitosyhdistys ry Asiantuntijalausunto
K 6

Valiokunnassa olivat kuultavina (etäkuuleminen): 

 • neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • hallitussihteeri Helena Korpinen sosiaali- ja terveysministeriö
 • Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja  Juha Järvinen Etelä-Suomen aluehallintovirastoliite
 • ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija Kaisa Mäntynen Suomen Kuntaliittoliite
 • asiantuntija Karoliina Katila Suomen Yrittäjät ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • oikeusministeriöliite
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)liite
 • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ryliite
 • Suomen Vesilaitosyhdistys ryliite

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399404
HE 146/2021 vp StV 15.10.2021 Kehitysvammaliitto ry Asiantuntijalausunto
A 7

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Kehitysvammaliitto ryliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 171/2021 vp

Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 135/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398870
HE 135/2021 vp StV 15.10.2021 neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
A 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399205
HE 135/2021 vp StV 15.10.2021 erityisasiantuntija Mari Pajula, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
B 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-399214
HE 135/2021 vp StV 15.10.2021 lakimies Markus Latvala, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Asiantuntijalausunto
C 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-399216
HE 135/2021 vp StV 15.10.2021 lakimies Markus Latvala, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Asiantuntijalausunto
D 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398950
HE 135/2021 vp StV 15.10.2021 varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski, Veikkaus Oy Asiantuntijalausunto
E 9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-398951
HE 135/2021 vp StV 15.10.2021 varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski, Veikkaus Oy Asiantuntijalausunto
F 9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398928
HE 135/2021 vp StV 15.10.2021 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
G 9

Valiokunnassa olivat kuultavina (etäkuuleminen): 

 • neuvotteleva virkamies Jukka Tukia sisäministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Elina Rydman sisäministeriö
 • erityisasiantuntija Mari Pajula sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • asiantuntija Liisa Palola sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimies Markus Latvala Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAliite
 • varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski Veikkaus Oyliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Kansaneläkelaitosliite

10.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

11.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous tiistaina 19.10.2021 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Päivi 
Salo