Viimeksi julkaistu 31.5.2021 19.59

Pöytäkirja SuVP 23/2020 vp Suuri valiokunta Perjantai 5.6.2020 klo 13.30—17.05

Läsnä
puheenjohtaja Satu Hassi vihr 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps jäsen Eva Biaudet jäsen Ritva Elomaa ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) jäsen Sari Essayah kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) jäsen Maria Guzenina sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) jäsen Jussi Halla-aho ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Olli Immonen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) jäsen Pia Kauma kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) jäsen Ville Kaunisto kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) jäsen Kimmo Kiljunen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) jäsen Johannes Koskinen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) jäsen Arto Pirttilahti kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) jäsen Lulu Ranne ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) jäsen Arto Satonen kok jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Sinuhe Wallinheimo kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) jäsen Anne-Mari Virolainen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12,) (13 osittain) varajäsen Mari Holopainen vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) varajäsen Inka Hopsu vihr varajäsen Mai Kivelä vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) varajäsen Pasi Kivisaari kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) varajäsen Matias Marttinen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) varajäsen Jouni Ovaska kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) varajäsen Jenna Simula ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) varajäsen Hussein al-Taee sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) varajäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) (13 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Peter Saramo  valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 28 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten keräämis- ja tarkastusvaiheen sekä aloitteiden tutkimusvaiheen määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi (väliaikainen kansalaisaloiteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 21/2020 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Asiaa on käsitelty aiemmin asiana: E 60/2020 vp. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjä tuenilmausten keräämis- ja tarkastusvaiheen sekä aloitteiden tutkimusvaiheen määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-tilanteen vuoksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 60/2020 vp

Muuttunut asiaksi: U 21/2020 vp. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot muutoksiksi valtiontukitoimenpiteitä talouden tukemiseksi tämänhetkisessä COVID-19 -epidemiassa koskeviin tilapäisiin puitteisiin

Valtioneuvoston E-selvitysE 65/2020 vpA 5
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-306018
Komission tiedonannot muutoksiksi valtiontukitoimenpiteitä talouden tukemiseksi tämänhetkisessä COVID-19 -epidemiassa koskeviin tilapäisiin puitteisiin

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus koordinaatiomekanismiksi liittyen eri politiikkasektoreiden hyödyntämiseen paluu- ja takaisinottoyhteistyössä kolmansien maiden kanssa (koordinaatiomekanismi)

Valtioneuvoston E-selvitysE 53/2020 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 8/2020 vp

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 8/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2021

Valtioneuvoston E-selvitysE 62/2020 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 12/2020 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 6/2020 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 12/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 6/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokuntien lausunnot tiedoksi valtioneuvostolle. 

8.  Kauppaministerien epävirallinen videokokous 9.6.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 65/2020 vpA 8

Valmistelu 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

9.  Kehitysministerien epävirallinen videokokous 8.6.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 66/2020 vpA 9

Valmistelu 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

10.  Maatalousministereiden korkean tason videokokous 8.6.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 67/2020 vpA 10

Valmistelu 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

11.  Työ- ja sosiaaliministerien epävirallinen videokokous 9.6.2020

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 68/2020 vpA 11

Valmistelu 

Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 

12.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan investointipankin tekemästä ehdotuksesta EU Covid-19-takuurahaston perustamisesta (EU Covid-19-takuurahasto)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 9/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 11/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 10/2020 vp
U-jatkokirjelmäUJ 12/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 12/2020 vp

Valiokunta totesi, että asiassa jatkokirjelmä UJ 11/2020 vp sekä jatkokirjelmä UJ 12/2020 vp - U 9/2020 vp annettu vaiteliaisuusmääräys on kumottu. 

13.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline

Valtioneuvoston E-selvitysE 64/2020 vpA 13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306192
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 professori Päivi Leino-Sandberg Asiantuntijalausunto
B 13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306193
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 valtiotieteen tohtori (kansantaloustiede) Sixten Korkman Asiantuntijalausunto
C 13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306194
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 valtiotieteen tohtori (kansantaloustiede) Sixten Korkman Asiantuntijalausunto
D 13 (kommentteja..)
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306232
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 väitöskirjatutkija Antti Ronkainen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
E 13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306233
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 pääanalyytikko Jan von Gerich, Nordea Asiantuntijalausunto
F 13
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-310872
von Gerich_esitys_050620 - E 64_2020 vp.pdf
G 13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306247
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 työelämäprofessori Vesa Vihriälä Asiantuntijalausunto
H 13
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-310876
Vihriälä_esitys_050620 - E 64_2020 vp.pdf
I 13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306248
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 professori Juha Raitio Asiantuntijalausunto
J 13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306257
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 oikeustieteen tohtori Tomi Tuominen Asiantuntijalausunto
K 13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306269
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 professori Janne Salminen Asiantuntijalausunto
L 13
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-306441
E 64/2020 vp SuV 05.06.2020 yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopisto Eurooppa-tutkimuksen keskus Asiantuntijalausunto
M 13

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, lakivaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 

Merkitään saapuneeksi perustuslakivaliokunnan kannanotto: Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että nyt arvioitavaan kirjelmään sisältyy sisällöllisesti ja ajallisesti laaja vaiteliaisuuspyyntö. Eduskunnalta pyydetään perustuslain 50 §:n 3 momentin perusteella vaiteliaisuutta asian käsittelyssä, jotta voidaan turvata Suomen neuvottelutavoitteet. Vaiteliaisuuspyyntö kohdistuu siten eduskunnalle lähetettyyn asiaan liittyvään asiakirja-aineistoon kokonaisuudessaan. Vaiteliaisuuspyynnön keston osalta valtioneuvoston kanslia katsoo, että peruste vaiteliaisuuden ylläpitämiselle on olemassa siihen saakka, kunnes rahoituskehysneuvottelut neuvostossa on saatettu päätökseen.Perustuslain 50 §:n 3 momentin mukaan valiokunnan jäsenten on noudatettava sitä vaiteliaisuutta, jota valiokunta katsoo välttämättömästä syystä asian erityisesti vaativan. Käsiteltäessä Suomen kansainvälisiä suhteita tai Euroopan unionin asioita valiokunnan jäsenten on kuitenkin noudatettava sitä vaiteliaisuutta, jota ulkoasiainvaliokunta tai suuri valiokunta valtioneuvostoa kuultuaan on katsonut asian laadun vaativan.Eduskunnan työjärjestyksen 43 a §:n 3 momentin mukaan salassa pidettäviä ovat sellaiset asiakirjat, jotka kuuluvat valiokunnan perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättämän vaiteliaisuuden piiriin. Valtioneuvoston vaiteliaisuuspyyntöä valiokunnan käsiteltävänä olevassa Suomen kansainvälisiä suhteita koskevassa tai Euroopan unionin asiassa noudatetaan, kunnes asianomainen valiokunta on tehnyt päätöksen pyynnön johdosta.Eduskunnan työjärjestyksen 43 c §:n 1 momentin mukaan valiokunnan jäsen tai virkamies ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, taikka seikkaa, josta valiokunta on tehnyt perustuslain 50 §:n 3 momentin mukaisen vaitiolopäätöksen.Perustuslakiuudistuksen esitöissä korostettiin sitä seikkaa, että perustuslain 50 §:n salassapitoa merkitsevien säännösten tulkinnassa välttämättömiä syitä arvioitaessa tulkinnallisena lähtökohtana on pidettävä vastaavanlaisia syitä kuin perustuslain 12 §:n 2 momentissa on vaadittu säädettäessä lailla rajoituksia viranomaisen hallussa olevien asiakirjojen julkisuudelle (HE 1/1998 vp, s. 99). Salassapitosäännöksiä on tulkittava poikkeuksena pääsäännöstä suppeasti (PeVL 43/1998 vp). Julkisuuden rajoituksen sitominen välttämättömään merkitsee, että julkisuuden rajoituksen on kohdistuttava vain sekä sisällöllisesti että ajallisesti välttämättömään. Perustuslakivaliokunnan mielestä sanottu ei menetä merkitystään suuren valiokunnan arvioidessa vaiteliaisuuden alaa ja kestoa perustuslain 50 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla asian laadun kannalta (ks. myös SuVL 2/2008 vp, s. 4/I).Suuri valiokunta on perustuslakivaliokunnalle antamassaan lausunnossaan eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta kiinnittänyt huomiota siihen, että on ollut tilanteita, joissa riittävästi täsmentämätön vaiteliaisuuspyyntö ja –määräys on tarpeettomasti vaikeuttanut julkista keskustelua tärkeästä asiasta (SuVL 4/2020 vp, s. 4). Perustuslakivaliokunta kiinnittää suuren valiokunnan huomiota vaiteliaisuuden alan sitomiseen perustuslain edellyttämällä tavalla välttämättömään sekä ajallisesti että sisällöllisesti. Perustuslakivaliokunnan mielestä valtioneuvoston vaiteliaisuuspyyntö on erityisesti asian merkitys huomioiden laajuudeltaan ja kestoltaan perustuslain kannalta ongelmallinen. Vaiteliaisuuspyynnössä on yksilöitävä, mitkä asiakirjan sisältämät tiedot edellyttävät vaiteliaisuuden noudattamista ja rajattava vaiteliaisuuspyyntö koskemaan ainoastaan näitä tietoja (ks. myös Valtioneuvoston esittelijän käsikirja 2017, s. 102 ja Eduskunnan ja valtioneuvoston yhteistoiminta Euroopan unionin asioiden kansallisessa valmistelussa OM 57/2011, s. 37). Perustuslakivaliokunnan mielestä nyt käsillä olevassa asiassa perustuslain 50 §:n 3 momenttiin ei voida perustaa valtioneuvoston pyynnön mukaista laajaa, erittelemätöntä ja pitkäkestoista vaiteliaisuutta.Perustuslakivaliokunta pitää myös selvänä, että vaiteliaisuuteen eduskunnan työjärjestyksen 43 a ja 43 c §:ssä liitetty asiakirjaan kohdistuva salassapitovelvollisuus ei estä asiakirjan käsittelyä perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa asiantuntijamenettelyssä valiokunnan suorittaessa siihen tukeutuvaa perustuslain 74 §:n mukaista perustuslainmukaisuuden valvontatehtävää.Perustuslakivaliokunta toteaa, että käsiteltävän asiakokonaisuuden valtiosääntöoikeudellinen arviointi ei välttämättä tule toteutetuksi siinä määräajassa, jolloin asiaa koskevat EU-neuvottelut jatkuvat.Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on perustuslain 74 §:n mukaisesti antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslakivaliokunta on perustuslainmukaisuuden ensisijainen tulkitsija ja perustuslainmukaisuutta koskevat kannanotot sitovat niin eduskunnan muita valiokuntia kuin valtioneuvostoa. Perustuslain tulee ohjata valtioneuvoston kannanmuodostusta EU-lainsäädännön valmistelussa (PeVL 23/2018 vp s. 4, PeVL 20/2017 vp, s. 6). Perustuslakivaliokunta edellyttää, että Suomi ei tosiasiallisesti miltään osin sitoudu neuvotteluissa ehdotukseen ennen kuin asian perustuslakiarviointi on saatu asianmukaisesti toteutettua. 

Todettiin, valtioneuvoston perustuslain 50 §:n 3 momentin mukainen vaiteliaisuuspyyntö. 

Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Mäkelä, Essayah, Kiljunen, Virolainen, Kivelä, Suomela ja Immonen. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies Satu Keskinen valtioneuvoston kanslia
 • neuvotteleva virkamies Jussi Lindgren valtioneuvoston kanslia
 • EU-erityisasiantuntija Joanna Tikkanen valtioneuvoston kanslia
 • lainsäädäntöneuvos Johannes Leppo valtioneuvoston kanslia
 • budjettineuvos Seija Kivinen valtiovarainministeriö
 • budjettineuvos Panu Kukkonen valtiovarainministeriö
 • työelämäprofessori Vesa Vihriälä liite
 • valtiotieteen tohtori (kansantaloustiede) Sixten Korkmanliite
 • professori Janne Salminen liite
 • professori Juha Raitio liite
 • professori Päivi Leino-Sandberg liite
 • yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus
 • väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistoliite
 • pääanalyytikko Jan von Gerich Nordealiite

Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Mäkelä, Suomela, Essayah, Kaunisto, Heinäluoma, Wallinheimo ja Satonen. Asiantuntijat vastasivat puheenvuoroihin. 

Keskeytettiin asian käsittely. 

14.  Muut asiat

15.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on maanantaina 8.6.2020 klo 13.30-16.00, Pikkuparlamentin auditorio 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Anna 
Sorto