Viimeksi julkaistu 9.11.2021 14.33

Pöytäkirja SuVP 31/2021 vp Suuri valiokunta Keskiviikko 13.10.2021 klo 12.45—13.55

Läsnä
puheenjohtaja Satu Hassi vihr 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) 2. varapuheenjohtaja Merja Kyllönen vas (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (6 osittain) jäsen Eva Biaudet r (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (6, 14 osittain) jäsen Ritva Elomaa ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) jäsen Sari Essayah kd jäsen Maria Guzenina sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Jussi Halla-aho ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Hannakaisa Heikkinen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) jäsen Olli Immonen ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) jäsen Anne Kalmari kesk (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (6, 14 osittain) jäsen Kimmo Kiljunen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Johannes Koskinen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) jäsen Suna Kymäläinen sd (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (6, 14 osittain) jäsen Jouni Ovaska kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) jäsen Lulu Ranne ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) jäsen Jussi Saramo vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) jäsen Saara-Sofia Sirén kok jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Sinuhe Wallinheimo kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) jäsen Anne-Mari Virolainen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) varajäsen Heikki Autto kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) varajäsen Mari Holopainen vihr (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (6 osittain) varajäsen Inka Hopsu vihr (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (6 osittain) varajäsen Anna Kontula vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) varajäsen Matias Marttinen kok varajäsen Arto Pirttilahti kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) varajäsen Jenna Simula ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) varajäsen Peter Östman kd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) (14 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Kaisa Männistö  valiokuntaneuvos Anna Sorto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 23 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi

Valtioneuvoston E-selvitysE 3/2020 vp
E-jatkokirjelmäEJ 1/2021 vp
E-jatkokirjelmäEJ 5/2021 vp
E-jatkokirjelmäEJ 10/2021 vp(A 3)
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-397609
Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi; Ajankohtaista

Jatkokirjelmä EJ 10/2021 vp - E 3/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta lähetti tiedoksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan jatkokirjelmän EJ 10/2021 vp - E 3/2020 vp. 

Puheenjohtaja Hassi esitteli työjaoston pohjaesityksen: Suuri valiokunta korostaa valtioneuvoston tavoin kansalaisten keskeistä roolia konferenssissa, myös konferenssin täysistunnossa ja työryhmissä. Työryhmät eivät saa heikentää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia konferenssissa. Suuri valiokunta pitää hyvänä, että kansalaispaneeleissa on pyritty siihen, että osanottajat edustaisivat mahdollisimman hyvin EU:n monimuotoisuutta. Samaan erilaisten näkemysten kirjon esiin saamiseen tulisi pyrkiä laajemminkin EU:n tulevaisuuskonferenssia koskevassa kansalaiskeskustelussa. Valtioneuvoston tavoin suuri valiokunta pitää tärkeänä, että suomalaisten näkemykset kuuluvat konferenssissa ja sen lopputuloksissa. 

Puheenvuoron käyttivät ed. Koskinen ja Essayah. 

Valiokunta keskeytti asian käsittelyn. 

4.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digipalvelusäädös)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 2/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 4/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 9/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 20/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSuVL 2/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 14/2021 vp(A 4)
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-398028
Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (digipalvelusäädös)

Jatkokirjelmä UJ 14/2021 vp - U 2/2021 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten lakivaliokuntaan ja liikenne- ja viestintävaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 14/2021 vp - U 2/2021 vp. 

Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 14/2021 vp - U 2/2021 vp. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Saavutettavuusdirektiivin uudelleenarviointi

Valtioneuvoston E-selvitysE 103/2021 vp

Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 103/2021 vp 

6.  Valtioneuvoston selvitys: 55-valmiuspaketti tiedonanto - Valmiina 55:een: Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta totta matkalla kohti ilmastoneutraaliutta

Valtioneuvoston E-selvitysE 97/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398528
E 97/2021 vp SuV 13.10.2021 EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
(A 6)

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen valtioneuvoston kanslialiite

Päätettiin käsitellä päiväjärjestyksen 6 - 14 §:t yhtenä kokonaisuutena. Valtioneuvoston kanslian, valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen puheenjohtaja avasi keskustelun valiokunnan jäsenille ja varajäsenille. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Mäkelä, Kyllönen, Koskinen, Wallinheimo, Kalmari, Marttinen ja Essayah. 

7.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 56/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397774
U 56/2021 vp SuV 13.10.2021 erityisasiantuntija Ilari Valjus, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
(A 7)

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Ilari Valjus valtiovarainministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen valtiovarainministeriö

8.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 57/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397778
U 57/2021 vp SuV 13.10.2021 erityisasiantuntija Ilari Valjus, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
(A 8)

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Ilari Valjus valtiovarainministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen valtiovarainministeriö

9.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 48/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-398530
U 48/2021 vp SuV 13.10.2021 teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
(A 9)

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • teollisuusneuvos Pekka Grönlund työ- ja elinkeinoministeriö
 • teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen työ- ja elinkeinoministeriöliite

10.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2021 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • teollisuusneuvos Pekka Grönlund työ- ja elinkeinoministeriö
 • teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen työ- ja elinkeinoministeriö

11.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävän lentoliikenteen tasapuolisuuden varmistamisesta (uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön edistäminen Euroopan unionin alueella)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 50/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397556
U 50/2021 vp SuV 13.10.2021 yksikön johtaja, viestintäneuvos Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
(A 11)

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • yksikön johtaja, viestintäneuvos Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Anu Aavamäki liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Laura Sarlin liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Maria Hyvönen liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Emmi Simonen liikenne- ja viestintäministeriö

12.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (NK. FUELEU MARITIME)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 51/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397557
U 51/2021 vp SuV 13.10.2021 yksikön johtaja, viestintäneuvos Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
(A 12)

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • yksikön johtaja, viestintäneuvos Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Anu Aavamäki liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Laura Sarlin liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Maria Hyvönen liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Emmi Simonen liikenne- ja viestintäministeriö

13.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille hyötyajoneuvoille koskevan asetuksen (EU) 2019/631 muuttamisesta vastaamaan unionin nostettua ilmastokunnianhimoa (henkilö- ja pakettiautojen CO2-raja-arvojen kiristäminen ja uuden raja-arvon asettaminen vuodelle 2035)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 52/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397558
U 52/2021 vp SuV 13.10.2021 yksikön johtaja, viestintäneuvos Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
(A 13)

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • yksikön johtaja, viestintäneuvos Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Anu Aavamäki liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Laura Sarlin liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Maria Hyvönen liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Emmi Simonen liikenne- ja viestintäministeriö

14.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 53/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-397559
U 53/2021 vp SuV 13.10.2021 yksikön johtaja, viestintäneuvos Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
(A 14)

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • yksikön johtaja, viestintäneuvos Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Anu Aavamäki liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Laura Sarlin liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Maria Hyvönen liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Emmi Simonen liikenne- ja viestintäministeriö

15.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 47/2021 vp
Esityslistan liite EDK-2021-AK-397790
poytakirjaote_VN 7.10_U 47_2021 vp_peruuttaminen.pdf
(liite A 15)

Todettiin, että valtioneuvoston kirjelmä U 47/2021 vp on korvattu kirjelmällä U 59/2021 vp. 

Todetaan, että asian U 47/2021 vp käsittely valiokunnassa on rauennut. Tunnuksen alle ei voi enää tuoda asiakirjoja. 

16.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetukseksi tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta; Århus asetuksen muutos

Valtioneuvoston E-selvitysE 137/2020 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

17.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä (”MMA-assosiaatiopäätös ml. Grönlanti”)

Valtioneuvoston E-selvitysE 60/2021 vp

Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todettiin, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 

18.  Muut asiat

- COSAC -videokonferenssin ma 29.-ti 30.11.2021, valtuuskunta 1+5 (pj. Hassi osallistuu) 

19.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 15.10.2021 klo 13.30 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Anna 
Sorto