Pöytäkirja
SuVP
50
2020 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 15.1.2021 klo 12.00—13.40
Läsnä
puheenjohtaja
Satu
Hassi
vihr
1. varapuheenjohtaja
Jani
Mäkelä
ps
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) (3 osittain)
jäsen
Ritva
Elomaa
ps
jäsen
Sari
Essayah
kd
jäsen
Hannakaisa
Heikkinen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) (41 osittain)
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) (38, 40 osittain)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) (38 osittain)
jäsen
Anne
Kalmari
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) (41 osittain)
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) (37 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) (33 osittain)
jäsen
Suna
Kymäläinen
sd
jäsen
Jouni
Ovaska
kesk
jäsen
Lulu
Ranne
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) (41 osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39) (40 osittain)
varajäsen
Inka
Hopsu
vihr (34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) (33 osittain)
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
varajäsen
Anders
Norrback
r
varajäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
varajäsen
Ville
Vähämäki
ps (39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) (38 osittain)
varajäsen
Peter
Östman
kd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
valiokuntaneuvos
Anna
Sorto
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 20 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission esityksestä Euroopan unionin varainhoitovuoden 2021 yleiseksi talousarvioksi (budjetti; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 47/2020 vp (U 43/2020 vp) 
Ed Mäkelä ehdotti ed Elomaan kannattamana, että valiokunta hyväksyy seuraavan eduskunnan kannan: "Valiokunta toteaa, että valtioneuvoston antamassa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2021-2024 on varauduttu Suomen EU-maksuihin vuonna 2021 2 217 miljoonalla eurolla. Valiokunta on kuitenkin huolissaan siitä, että komission esityksen mukaan Suomen maksut Euroopan unionille vuonna 2021 olisivat kuitenkin 2366 miljoonaa euroa, joka on 149 miljoonaa euroa enemmän kuin mitä eduskunta on päättänyt. Lisäksi valiokunta huomauttaa, että EU:n tulevan vuoden talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä asiakirjasta paljastuu selkeästi se, kuinka Euroopan unionin budjettia paisutetaan, joka heikentää samalla kansallisen talouden liikkumavaraa. Edellä mainituista seikoista johtuen ja ottaen huomioon komission aikaisempien lisäbudjettiehdotuksien suuruuden, on valiokunnan mielestä perusteltua odottaa tulevien lisäbudjettien nostavan Suomen EU-maksuja lähemmäksi 2,5 miljardia euroa. Valiokunta ei voi hyväksyä sitä, että Suomen EU-maksuosuus ei mahdu jo eduskunnan päättämiin julkisen talouden kehyksiin. Valtioneuvoston ei tule hyväksyä EU-budjetin kasvattamista lisäbudjettimenettelyllä, vaan lähtökohtaisesti varat tulisi pyrkiä löytämään muiden otsakkeiden alta. Lisäksi valiokunta kritisoi yleistä haluttomuutta paikata Iso-Britannian EU-erosta syntyneitä tulomenetyksiä vastaavankokoisilla menoleikkauksilla. Äänestettäessä pohjaehdotusta vastaan ed Mäkelän ehdotus hylättiin äänin 16 - 4, ei tyhjää.. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan SuVEK 116/2020 vp: Valiokunta yhtyy erikoisvaliokunnan kannanoton mukaisesti valtioneuvoston kantaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta EU:n huumeidenvastaiseksi ohjelmaksi ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021-2025
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunta merkitsi saapuneeksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan kannanoton: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 28/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokuntien kannanotot tiedoksi valtioneuvostolle. 
5
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strategia metaanipäästöjen vähentämiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 25/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Tarkastusvaliokunnan lausunto TrVL 2/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätettiin lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunta merkitsi saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanoton: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Valiokunta päätti lähettää erikoisvaliokunnan kannanoton tiedoksi valtioneuvostolle. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa (vähimmäispalkkadirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Energiayhteisön perustamissopimuksen muuttamiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot Euroopan terveysunionista ja lääkestrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-341019
EU; Terveys; Komission tiedonanto terveysunionista ja Euroopan lääkestrategiasta
A 10
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
11
Valtioneuvoston selvitys: OSA/E-KIRJE; EU-puheenjohtajamaan keskustelun avaus EU:n tasapainoisesta lähestymistavasta salaukseen sekä toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksiin saada pääsy salattuun tietoon yksittäistapauksissa toimivaltuuksien puitteissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi hallintovaliokuntaan ja liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto liikenteen vihreiden kaistojen päivittämisestä talouden käynnissä pitämiseksi covid-19-pandemian kiihtyessä uudelleen
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Liikenteen alan asetukset, joilla varaudutaan sopimuksettomaan tilanteeseen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-341866
Liikenteen alan asetukset, joilla varaudutaan sopimuksettomaan tilanteeseen EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä
A 13
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
14
Valtioneuvoston selvitys: EU:n sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma (GAP III) – kunnianhimoinen ohjelma sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi EU:n ulkoisissa toimissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-341887
EU:n sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma (GAP III) – kunnianhimoinen ohjelma sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi EU:n ulkoisissa toimissa
A 14
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
15
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (kodifikaatio)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342230
Ehdotus Suomen kannaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotukseen direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta (kodifikaatio)
A 15
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto koskien toimintasuunnitelmaa EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymiseksi ja digitaaliseksi siirtymäksi (”Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä”)
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-343465
EU: AV-palvelut; Komission tiedonanto koskien toimintasuunnitelmaa EU:n media- ja audiovisuaalialan elpymiseksi ja digitaaliseksi siirtymäksi (”Euroopan media-ala digitaalisella vuosikymmenellä”)
A 16
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten sivistysvaliokuntaan. 
17
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys; Komission tiedonanto uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma - kuluttajien selviytymiskyvyn vahvistaminen kestävän elpymisen varmistamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-344014
Komission tiedonanto uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma -kuluttajien selviytymiskyvyn vahvistaminen kestävän elpymisen varmistamiseksi
A 17
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 
18
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n merienergiastrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
A 18
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi talousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
19
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 95/93 muuttamisesta väliaikaisista helpotuksista slotien jakamisen käyttösääntöihin yhteisön lentoasemilla Covid-19-pandemiatilanteessa
Valtioneuvoston E-selvitys
A 19
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
20
Valtioneuvoston selvitys: EU:n yleinen tietosuoja-asetus; vakiomuotoisia sopimuslausekkeita koskevat komission täytäntöönpanopäätökset
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-344730
EU:n yleinen tietosuoja-asetus; vakiomuotoisia sopimuslausekkeita koskevat täytäntöönpanopäätökset
A 20
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi hallintovaliokuntaan. 
21
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Asia on saapunut suureen valiokuntaan lausunnon antamista varten asiasta: Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet (O 48/2019 vp, mahdollinen lausunto). Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 12.03.2021. 
Asia lähetettiin työjaostoon valmisteltavaksi. 
22
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
A 22
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-343542
Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä
Valiokunta totesi, että asiassa annettu vaiteliaisuusmääräys on rauennut. 
23
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi (ensivaiheen talouskumppanuussopimukset, EPA)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
A 23
Jatkokirjelmä UJ 48/2020 vp - U 85/2008 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti tiedoksi ulkoasiainvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 48/2020 vp - U 85/2008 vp. 
24
Valtioneuvoston selvitys suosituksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen kahdenvälisten suhteiden insitutionaalista kehystä koskevasta Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton sopimuksesta
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
A 24
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-341905
EU:n ja Sveitsin välisen IFA-sopimuksen tilanne
Jatkokirjelmä EJ 25/2020 vp - E 171/2013 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta lähetti tiedoksi ulkoasiainvaliokuntaan jatkokirjelmän. 
25
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus toimielinten väliseksi sopimukseksi ns. pakollisesta avoimuusrekisteristä
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
A 25
Jatkokirjelmä E 21/2017 - EJ 27/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan ja lakivaliokuntaan jatkokirjelmän E 21/2017 - EJ 27/2020 vp. 
26
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus oikeusasiamiehen ohjesääntöä koskevaksi Euroopan parlamentin asetukseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
A 26
Jatkokirjelmä EJ 26/2020 vp - E 13/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan jatkokirjelmän EJ 26/2020 vp - E 13/2019 vp. 
27
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
A 27
Jatkokirjelmä UJ 51/2020 vp - U 65/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan ja sivistysvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 51/2020 vp - U 65/2018 vp. 
28
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi miehittämättömän ilmailun U-space-sääntelystä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
A 28
Liiteasiakirja
Jatkokirjelmä UJ 49/2020 vp - U 38/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan ja liikenne- ja viestintävaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 49/2020 vp - U 38/2020 vp. 
29
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027 ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan rahoitusohjelman perustamisesta vuosille 2021—2027
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi lakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 46/2020 vp - U 60/2018 vp 
Merkittiin saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 46/2020 vp - U 60/2018 vp 
30
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin avulla
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 22/2020 vp - E 116/2017 vp 
31
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Komission tiedonanto digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Merkittiin saapuneeksi sivistysvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 23/2020 vp - A 11/2018 vp 
32
Valtioneuvoston selvitys: Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Merkittiin saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
33
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020-2025"
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi lakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 140/2020 vp 
Ed. Mäkelä ehdotti ed. Ranteen kannattamana, että asia otetaan suuressa valiokunnassa sisällöllisesti käsiteltäväksi. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Biaudet, Ovaska, Arhinmäki ja Essayah. Äänestettäessä ed. Mäkelän ehdotus hyvlättiin äänin 20-3, ei tyhjää. 
34
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2021
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi lakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. E 134/2020 vp 
35
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
36
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan rakennusten perusparannusaallosta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
37
Euroryhmän videokokous 16.12.2020; tilannekatsaus
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 37
EUN-raportti EDK-2020-AK-343728
Euroryhmän videokokous 16.12.2020
B 37
Valmistelu 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa perjantaina 11.12.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Matti
Vanhanen
Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Marketta Henrikssonlainsäädäntöneuvos Jaakko Weuroerityisavustaja Riikka Pakarinenvaltiovarainministeriö 
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Matti
Vanhanen
Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Susanna Ikonensekä Teams –yhteydellä:finanssineuvos Marketta Henrikssonfinanssineuvos Markku Puumalainen 
Ministeri Vanhanen sekä ed Wallinheimo käyttivät puheenvuoron. 
Merkittiin raportti saapuneeksi: "Euroryhmän videokokous 16.12.2020". 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
38
Valtovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 19.1.2021
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 38
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Matti
Vanhanen
avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Susanna Ikonensekä Teams –yhteydellä:finanssineuvos Marketta Henrikssonfinanssineuvos Markku Puumalainen 
Ministeri Vanhanen esitteli ministerikokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed Virolainen, Wallinheimo, Essayah, Sarkkinen, Marttinen ja Vähämäki. Ministeri Vanhanen sekä alivaltiosihteeri Mörttinen vastasivat puheenvuoroihin. 
1.Puheenjohtajan työohjelman esittely 
2.Rahoituspalveluita koskevat ajankohtaiset lainsäädäntöehdotukset 
3.Järjestämättömiä lainoja koskeva toimintasuunnitelma (E 12/2018 vp, EJ 11/2018 vp, EJ 30/2018 vp, EJ 13/2019 vp) 
4.Eurooppalainen ohjausjakso 2021 
a)Päätelmät vuoden 2021 hälytysmekanismiraportista 
b)Suositus euroalueen talouspolitiikasta vuonna 2021 
5.Elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpano (U 30/2020 vp, E 75/2020 vp) 
6.Muut asiat 
Euroopan investointipankin investointitutkimus – investointivajeet 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
39
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 8.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-340846
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 8.12.2020
A 39
Raportointi 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
Avustajinaan:erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiaslainsäädäntöneuvos Johannes LeppoEU-erityisasiantuntija Ville KorhonenEtänä osallistuvat lisäksi:EU-erityisasiantuntija Heli Siivola Vastuuvirkamies Kristiina Kauppinen UM 
Merkittiin raportti saapuneeksi. 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
40
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvotteluista EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Esityslistan liite EDK-2021-AK-345203
pöytäkirja 28.12.2020.pdf
Jatkokirjelmä UJ 50/2020 vp - U 55/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Jatkokirjelmä UJ 52/2020 vp - U 55/2020 vp on saapunut eduskuntaan. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa maanantaina 28.12.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
Avustajinaan:Johannes Leppo, lainsäädäntöneuvos, VNKTuuli Kainulainen, EU-erityisasiantuntija, VNKPilvi-Elina Kupias, ministerin erityisavustajaVNKKristiina Kauppinen, vastuuvirkamies, Brexitin ja Turkin kauppapoliittiset näkökohdat, UM 
Ministeri Tuppurainen esitteli jatkokirjelmän UJ 52/2020 sisällön. Puheenvuoron käyttivät puheenjohtaja Hassi sekä ed. Kymäläinen, Essayah ja Satonen. Ministeri Tuppurainen ja lainsäädäntöneuvos Leppo vastasivat puheenvuoroihin. 
Valiokunta lähetti mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 50/2020 vp. Lausunnoissa valiokuntia pyydetään huomioimaan, että eduskunnan käsiteltävänä on nyt kysymys siitä, äänestääkö Suomi EU:n neuvostossa lopullisen sisältönsä jo saaneen sopimuksen hyväksymisen ja voimaansaattamisen puolesta tai sitä vastaan. Määräaika: 16.2.2021. 
Valiokunta lähetti mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan, valtiovarainvaliokuntaan, lakivaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmän UJ 52/2020 vp. Lausunnoissa valiokuntia pyydetään huomioimaan, että eduskunnan käsiteltävän on nyt kysymys siitä, äänestääkö Suomi EU:n neuvostossa lopullisen sisältönsä jo saaneen sopimuksen hyväksymisen ja voimaansaattamisen puolesta tai sitä vastaan. Määräaika: 16.2.2021. 
41
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 18.1.2021
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 41
Valmistelu 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Tytti
Tuppurainen
Avustajinaan:erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiaslainsäädäntöneuvos Johannes LeppoEU-erityisasiantuntija Ville KorhonenEtänä osallistuvat lisäksi:EU-erityisasiantuntija Heli Siivola Vastuuvirkamies Kristiina Kauppinen UM 
Ministeri Tuppurainen esitteli ministerikokouksen asiat. Puheenvuoron käyttivät ed. Sarkkinen, Kiljunen, Arhinmäki ja Wallinheimo. Ministeri Tuppurainen vastasi puheenvuoroihin. 
Portugalin puheenjohtajakauden painopisteiden esittely 
Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi (E 3/2020 vp) 
Covid-19 – EU-koordinaatio 
Muut asiat 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
42
Opetusministerien epävirallinen videokokous 22.1.2021
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 42
Valmistelu 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
43
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342438
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12.2020_raportti_EUN_151_2020.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342439
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12.2020_paatelmat fi_EUN_151_2020.pdf
A 43
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342440
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12.2020_paatelmat sv_EUN_151_2020.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342441
Eurooppa-neuvosto 10.-11.12.2020_paatelmat en_EUN_151_2020.pdf
Raportointi 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa keskiviikkona 16.12.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
pääministeri
Sanna
Marin
avustajinaan:osastopäällikkö, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto pääministerin erityisavustaja Tuulia Pitkänenvaltioneuvoston kanslia 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
44
Eurohuippukokous 11.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-342575
EUN 152_Eurohuippukokous 11.12.2020.pdf
A 44
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342576
EUN 152_Eurohuippukokous 11.12.2020 päätelmät su.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342577
EUN 152_Eurohuippukokous 11.12.2020 päätelmät ru.pdf
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-342578
EUN 152_Eurohuippukokous 11.12.2020 päätelmät en.pdf
Raportointi 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa keskiviikkona 16.12.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
pääministeri
Sanna
Marin
avustajinaan:osastopäällikkö, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto pääministerin erityisavustaja Tuulia Pitkänenvaltioneuvoston kanslia 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
45
Epävirallinen energiaministereiden videokokous 14.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 45
Valmistelu 
Kirjallinen menettely: 11.12.2020 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
46
Maatalous- ja kalastusneuvosto 15.-16.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa perjantaina 11.12.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Jari
Leppä
Avustajinaan:erityisasiantuntija Sanna-Helena Falleniusneuvotteleva virkamies Orian Bondestammaa- ja metsätalousministeriö 
Esityslistan hyväksyminen 
(mahd.) A-kohtien hyväksyminen 
a)Muiden kuin lainsäädäntöasioiden luettelo 
b)Lainsäädäntöasioiden luettelo (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 
Muut kuin lainsäädäntöasiatKALASTUS. 
Neuvoston asetus Atlantin ja Pohjanmeren kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 
(Komission ehdottama oikeusperusta: SEUT 43 artiklan 3 kohta) 
Neuvoston asetus eräiden syvänmeren kantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2021 ja 2022 
(Komission ehdottama oikeusperusta: SEUT 43 artiklan 3 kohta) 
Neuvoston asetus Välimeren ja Mustanmeren kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 
(Komission ehdottama oikeusperusta: SEUT 43 artiklan 3 kohta) 
Päätelmät EU:n laajuisesta eläinten hyvinvointimerkistä 
Päätelmät pakkausten etupuolella olevista ravintoainemerkinnöistä, ravintosisältöprofiileista ja alkuperämerkinnöistä 
Muut asiatMaatalous. 
a)Käsiteltävänä olevat säädösehdotukset 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 8 kohdan mukainen julkinen käsittely) 
YMP vuoden 2020 jälkeen -uudistuspaketti 
i)Asetus YMP:n strategiasuunnitelmista 
ii)Asetus YMP:n rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta 
iii)Asetus maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ) 
(U 73/2018 vp) 
b)EU – Maatalouden digitalisointia käsittelevä konferenssi (järjestäjänä Saksan liittovaltion elintarvike- ja maatalousministeriö yhdessä EURAGRIn kanssa) (Potsdam (Saksa), 2.–3. joulukuuta 2020) 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
47
OSA; Sisäministereiden epävirallinen videokokous 14.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Kirjallinen menettely: 11.12.2020 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
48
Ympäristöneuvosto 17.12.2020 Brysselissä
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Kirjallinen menettely: 11.12.2020 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
49
Maatalousministereiden epävirallinen videokokous 16.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-333270
Maatalousministereiden epävirallinen videokokous 16.11.2020
A 49
Raportointi 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa perjantaina 11.12.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Jari
Leppä
Avustajinaan:erityisasiantuntija Sanna-Helena Falleniusneuvotteleva virkamies Orian Bondestammaa- ja metsätalousministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi. 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
50
Euroryhmän ja laajennetun euroryhmän videokokoukset 30.11.2020, Valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 1.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
A 50
Raportointi 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.12.2020: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
ministeri
Matti
Vanhanen
Avustajinaan:alivaltiosihteeri Leena Mörttinenfinanssineuvos Marketta Henrikssonlainsäädäntöneuvos Jaakko Weuroerityisavustaja Riikka Pakarinenvaltiovarainministeriö 
Merkittiin raportti saapuneeksi. 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
51
Työ- ja sosiaaliministereiden epävirallinen videokonferenssi 13.10.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-324206
EU/TSTK/Työ- ja sosiaaliministerien epävirallinen videokokous 13.10.2020
A 51
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi:"EU/TSTK/Työ- ja sosiaaliministerien epävirallinen videokokous 13.10.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
52
Epävirallinen liikenneministereiden videokokous 28.9.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-321932
Liikenneministereiden epävirallinen videokokous 8.10.2020
A 52
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi:"Liikenneministereiden epävirallinen videokokous 8.10.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
53
Televiestintäministereiden epävirallinen videokokous 15.10.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-326944
EU-televiestintäministereiden epävirallinen videokokous 15.10.2020
A 53
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi:"EU-televiestintäministereiden epävirallinen videokokous 15.10.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
54
Euroopan unionin neuvoston kokous 23.10.2020 (Ympäristöneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-329590
Ympäristöneuvosto 23.10.2020 Luxembourg
A 54
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
55
Epävirallinen liikenneministereiden videokokous 29.10.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-327824
Liikenneministereiden epävirallinen videokokous 29.10.2020
A 55
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi:"Liikenneministereiden epävirallinen videokokous 29.10.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
56
OSA; Sisäministereiden epävirallinen videokokous 13.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-340633
OSA; Sisäministereiden epävirallinen videokokous 13.11.2020
A 56
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi:"OSA; Sisäministereiden epävirallinen videokokous 13.11.2020 ". 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. 
Raportointi valmis. 
Valiokunta merkitsi selvityksen saaduksi. 
57
Kilpailukykyministereiden epäviralliset videokokoukset 19.11.2020 (sisämarkkinat, teollisuus) ja 20.11.2020 (avaruus)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-335371
Kilpailukykyministereiden epävirallinen videokokous (sisämarkkinat, teollisuus) 19.11.2020
A 57
EUN-raportti EDK-2021-AK-344980
Epävirallinen kilpailukykyministerien kokous (avaruus) sekä EUn ja ESAn avaruusneuvoston kokous 20.11.2020 .pdf
B 57
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi:"Kilpailukykyministereiden epävirallinen videokokous (sisämarkkinat, teollisuus) 19.11.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
58
Tasa-arvoministerien epävirallinen videokokous 20.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-337257
EU; EU:n tasa-arvoministerien epävirallinen videokokous 20.11.2020
A 58
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi:"EU; EU:n tasa-arvoministerien epävirallinen videokokous 20.11.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
59
Kehitysministerien epävirallinen videokokous 23.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-335913
Raportti eduskunnalle - Epävirallinen EU:n kehitysministerikokous 23.11.2020 videoyhteydellä
A 59
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
60
EU:n kilpailukykyministereiden epävirallinen videokokous (tutkimus, innovaatiot) 27.11.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-338633
Epävirallinen kilpailukykyministereiden (tutkimus, innovaatiot) videokokous 27.11.2020
A 60
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi:"Epävirallinen kilpailukykyministereiden (tutkimus, innovaatiot) videokokous 27.11.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
61
Epävirallinen terveysministereiden videokokous 2.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-342035
EU; terveys; terveysministereiden epävirallinen videokokous (terveysunioni ja lääkestrategia) 2.12.2020
A 61
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi:"EU; terveys; terveysministereiden epävirallinen videokokous (terveysunioni ja lääkestrategia) 2.12.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
62
Työ- ja sosiaaliministereiden epävirallinen videokonferenssi 3.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-340628
Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiat -neuvosto 3.12.2020
A 62
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi:"Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiat -neuvosto 3.12.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
63
Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluministereiden epävirallinen videokokous 30.11.-1.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-340086
EU; Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluasioista vastaavien ministereiden videokokous 30.11.–1.12.
A 63
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi:"EU; Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluasioista vastaavien ministereiden videokokous 30.11.–1.12. ". 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
64
Epävirallinen kaupunkiasioista ja alueellisesta koheesiosta vastaavien ministereiden videokokous 30.11. – 1.12.2020
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2020-AK-338825
Epävirallinen ministerikokous, alueellinen koheesio ja kaupunkiasiat 30.11.-1.12.2020
A 64
Raportointi 
Merkittiin raportti saapuneeksi:"Epävirallinen ministerikokous, alueellinen koheesio ja kaupunkiasiat 30.11.-1.12.2020". 
Raportointi valmis. 
Asia käsiteltiin kirjallisessa menettelyssä. Merkittiin selvitys saaduksi. 
65
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2021-AK-345183
Toissijaisuusasioiden_lista_15.1.2021.pdf
A 65
Valiokunta merkitsi toissijaisuusasioiden listan saapuneeksi. 
66
Muut asiat
67
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 5.2.2021 klo 13.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Peter
Saramo
Viimeksi julkaistu 15.1.2021 15.25