Pöytäkirja
TaVP
3
2020 vp
Talousvaliokunta
Keskiviikko 12.2.2020 klo 11.00—11.25
Läsnä
puheenjohtaja
Juhana
Vartiainen
kok
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Mari
Holopainen
vihr
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd
jäsen
Matias
Mäkynen
sd
jäsen
Sakari
Puisto
ps (7, 8) (6 osittain)
jäsen
Minna
Reijonen
ps
jäsen
Janne
Sankelo
kok
jäsen
Joakim
Strand
r (3, 4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Hussein
al-Taee
sd (3, 4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Veikko
Vallin
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd (7, 8) (6 osittain)
jäsen
Johannes
Yrttiaho
vas
varajäsen
Olli
Immonen
ps (7, 8) (6 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: valtioneuvoston kanslia, Euroopan komissio, Finanssiala ry, Climate Leadership Coalition ry, Compensate Foundation, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Energiateollisuus ry, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, professori Markku Ollikainen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Suomen luonnonsuojeluliitto ry. Pyydetään kirjallinen lausunto: Teknologiateollisuus ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, STTK ry, Bioenergia ry, Luontopaneeli. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vihreän siirtymän rahoitus; Kestävä Eurooppa- investointiohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. Kutsutaan kuultavaksi: valtiovarainministeriö, Finanssiala ry, Finanssivalvonta, Suomen Pankki, Kuntarahoitus Oyj, Energiateollisuus ry, Hansel Oy, Business Finland Oy, Alexander Stubb. Pyydetään kirjallinen lausunto: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Palkansaajien tutkimuslaitos. 
5
Lakialoite F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi
Kansalaisaloite
Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamisesta (kansainvälisten kauppasääntöjen täytäntöönpanoasetuksen muuttaminen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283842
U 13/2019 vp TaV 12.02.2020 avustava asiantuntija Ari-Pekka Jämsen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
liite A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283858
U 13/2019 vp TaV 12.02.2020 johtaja Timo Vuori, Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
liite B 6
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikönpäällikkö
Tuuli-Maaria
Aalto
ulkoministeriö
avustava asiantuntija
Ari-Pekka
Jämsen
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
johtaja
Timo
Vuori
Keskuskauppakamari
liite
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 13.2.2020 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 4.5.2020 16.57