Pöytäkirja
TrVP
1
2021 vp
Tarkastusvaliokunta
Keskiviikko 10.2.2021 klo 11.30—11.50
Läsnä
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
varapuheenjohtaja
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Marko
Kilpi
kok (3, 4, 5, 6)
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk (3, 4, 5, 6)
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Päivi
Räsänen
kd
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Pia
Viitanen
sd
varajäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (3, 4, 5, 6)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
tarkastusneuvos
Arto
Mäkelä
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito
Valiokunnan oma asia
Päätettiin aloittaa asian käsittely valiokunnan omana asiana.Valiokunta tulee selvittämään sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä hyvän hallinnon periaatteiden ja asiaa koskevien säännösten noudattamista Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoidossa.Valiokunta keskusteli asiassa etenemisestä ja kuultavista asiantuntijoista. Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman, jonka mukaan asiantuntijoita tullaan kuulemaan eduskunnan hallinnosta, sisäisestä tarkastuksesta ja tilintarkastuksesta, valtiovarain controller-toiminnosta, valtiovarainministeriöstä ja Valtiontalouden tarkastusvirastosta. Asiantuntijasuunnitelmaa päivitetään valiokunnan tietotarpeiden mukaan myöhemmin.Valiokunta pyytää lisäksi tarkastusvirastolta kirjallisen asiantuntijalausunnon, joka sisältää kuvauksen riskienhallinnasta ja VTV:n sisäisen valvonnan järjestämisestä taloushallinnossa, taloushallinnon prosesseista ja vastuista, sisäisen tarkastajan tehtävän kuvauksen ja toiminnan sekä matkustamista koskevat prosessit koskien niin virkamiehiä kuin pääjohtajaa (kuten matkamääräykset, matkalaskut, hyväksymiset) ja lisäksi erinäisiä tietoja pääjohtajan matkakuluista. 
4
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-348429
K 15/2020 vp TrV 10.02.2021 apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
A 5
Hyväksyttiin etäkokouksissa tehdyt toimet: 4.2.2021 asiantuntijasuunnitelman esittely 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
apulaisoikeusasiamies
Maija
Sakslin
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous on tämän kokouksen jälkeen klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
Viimeksi julkaistu 24.2.2021 16.19