Pöytäkirja
TrVP
10
2019 vp
Tarkastusvaliokunta
Torstai 26.9.2019 klo 12.30—13.35
Läsnä
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
varapuheenjohtaja
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Katja
Hänninen
vas (5)
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk(5)
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Päivi
Räsänen
kd
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps (1, 2, 3, 4, 5)
jäsen
Pia
Viitanen
sd (5, 6, 7, 8)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
ylitarkastaja
Arto
Mäkelä
ylitarkastaja
Anne
Kalliomäki
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 8 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehys)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valiokunnan matka 1.-2.10.2019
Esityslistan liite EDK-2019-AK-260780
Ohjelmaluonnos_250919.pdf
Liite A 4
Merkittiin jaetuksi matkaohjelmaluonnos, liite. 
5
Perehdytys valiokunnan työhön
Sihteeri esitteli valiokunnan oma-aloitteista toimintaa, kävi mm. läpi edellisten valiokuntien tilaamat tutkimukset sekä kertoi vaalikaudella käytettävissä olevista tutkimusmäärärahoista ja niiden jakautumisesta vuositasolla. 
Valiokunta aloitti keskustelun mahdollisesta tutkimushankkeesta. Valiokunta päätti käynnistää pikaisesti selvitystyön, jonka kohteena on lainsäädännön laatuun ja vaikutusarviointeihin liittyvät kysymykset. 
6
Hallituksen vuosikertomus 2018
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Kertomus
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-260285
K 3/2019 vp TrV 26.09.2019 valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto
A 6
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 2/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 3/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 1/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Ulkoasiainvaliokunnan lausunto UaVL 1/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Lakivaliokunnan lausunto LaVL 2/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 3.10.2019 klo 12.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
Viimeksi julkaistu 17.12.2019 12.15