Pöytäkirja
TrVP
11
2019 vp
Tarkastusvaliokunta
Torstai 3.10.2019 klo 12.30—13.50
Läsnä
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
varapuheenjohtaja
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Katja
Hänninen
vas (3 osittain, 4, 5 osittain)
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk (3 osittain, 4, 5 osittain)
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd (3 osittain, 4, 5, 6, 7)
jäsen
Päivi
Räsänen
kd (1, 2, 3, 4, 5 osittain, 6, 7)
jäsen
Pia
Viitanen
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
tarkastusneuvos
Arto
Mäkelä
ylitarkastaja
Anne
Kalliomäki
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 7 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-262092
K 8/2019 vp TrV 03.10.2019 vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
A 3
Valiokunnassa oli kuultavana: 
vaalijohtaja
Arto
Jääskeläinen
oikeusministeriö
liite
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
4
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
Kertomus
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Hallituksen vuosikertomus 2018
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Kertomus
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253353
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253354
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 2 Tilinpäätöslaskelmat
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253355
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253356
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 4 Valtion yhtiöomistus, liikelaitokset ja talousarvion ulkopuoliset rahastot
Tiedusteluvalvontavaliokunnan lausunto TiVL 1/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 2/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 1/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Tulevaisuusvaliokunnan lausunto TuVL 1/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 1/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Käytiin alustavaa keskustelua poistettavista/säilytettävistä kannanotoista sekä tarvittavista asiantuntijakuulemisista. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 15.10.2019 klo 12.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
Viimeksi julkaistu 3.10.2019 15.54