Pöytäkirja
TrVP
12
2019 vp
Tarkastusvaliokunta
Tiistai 15.10.2019 klo 12.30—13.10
Läsnä
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd (1, 2, 3 osittain)
jäsen
Pia
Viitanen
sd (1, 2, 3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
tarkastusneuvos
Arto
Mäkelä
ylitarkastaja
Anne
Kalliomäki
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 5 jäsentä. 
Merkittiin, että puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä osallistumaan kokoukseen, kokousta johti ed. Esko Kiviranta. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Perehdytys valiokunnan työhön
Valiokunnassa oli kuultavana: tarkastusvaliokunnan pj 2011—2015, Suomen Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax. 
4
SuomiAreenaan osallistuminen
Keskusteltiin asiasta. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-260068
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta: tilannekatsaus
Tarkastusvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 16/2019 vp - E 125/2016 vp. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen vuosikertomus 2018
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Kertomus
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253353
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253354
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 2 Tilinpäätöslaskelmat
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253355
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253356
Hallituksen vuosikertomuksen 2018 liite 4 Valtion yhtiöomistus, liikelaitokset ja talousarvion ulkopuoliset rahastot
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 6/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
7
Valiokunnalle saapuneet e-julkaisut
Merkittiin tiedoksi Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 
- 13/2019 Biotalous hallituksen kärkihankkeena – kärkihankerahoituksen kokonaisuus 
- 14/2019 Kestävän kehityksen edistäminen. 
8
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 16.10.2019 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
Viimeksi julkaistu 18.10.2019 10.09