Pöytäkirja
TrVP
13
2019 vp
Tarkastusvaliokunta
Keskiviikko 16.10.2019 klo 11.30—12.30
Läsnä
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Marko
Kilpi
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6 osittain)
jäsen
Pauli
Kiuru
kok (1, 2, 3, 4, 5, 6 osittain)
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk (1, 2, 3, 4, 5, osittain)
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6 osittain)
jäsen
Pia
Viitanen
sd (3 osittain, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
varajäsen
Jukka
Gustafsson
sd (1, 2, 3, 4, 5, 6 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
tarkastusneuvos
Arto
Mäkelä
ylitarkastaja
Anne
Kalliomäki
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 6 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
Kertomus
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
4
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018
Kertomus
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
5
Hallituksen vuosikertomus 2018
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Kertomus
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266201
K 3/2019 vp TrV 16.10.2019 finanssiasiantuntija Jouni Sinivuori, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266202
K 3/2019 vp TrV 16.10.2019 lainsäädäntöneuvos Johannes Heikkonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
finanssiasiantuntija
Jouni
Sinivuori
valtiovarainministeriö
liite
lainsäädäntöneuvos
Johannes
Heikkonen
oikeusministeriö
liite
6
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2018 vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2018 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-266487
E 25/2019 vp TrV 16.10.2019 finanssiasiantuntija Jouni Sinivuori, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Valiokunnassa oli kuultavana: 
finanssiasiantuntija
Jouni
Sinivuori
valtiovarainministeriö
liite
7
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 11.11.2019. 
8
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 11.11.2019. 
9
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
10
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 17.10.2019 klo 12.30 Pikkuparlamentin auditoriossa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
Viimeksi julkaistu 17.12.2019 14.27