Pöytäkirja
TrVP
14
2019 vp
Tarkastusvaliokunta
Torstai 17.10.2019 klo 12.30—13.25
Läsnä
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Esko
Kiviranta
kesk (3 osittain, 4, 5)
Pia
Viitanen
sd (3 osittain, 4, 5)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
tarkastusneuvos
Arto
Mäkelä
ylitarkastaja
Anne
Kalliomäki
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 3 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-274144
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-276281
E 48/2019 vp TrV 17.10.2019 jäsen Hannu Takkula, Euroopan tilintarkastustuomioistuin Asiantuntijalausunto
A 3
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
jäsen
Hannu
Takkula
Euroopan tilintarkastustuomioistuin
liite
kabinettipäällikkö
Turo
Hentilä
Euroopan tilintarkastustuomioistuin
4
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 22.10.2019 klo 12.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
Viimeksi julkaistu 25.11.2019 12.03