Pöytäkirja
TrVP
2
2021 vp
Tarkastusvaliokunta
Keskiviikko 24.2.2021 klo 11.30—11.40
Läsnä
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
varapuheenjohtaja
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Päivi
Räsänen
kd
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Pia
Viitanen
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020
Kertomus
A 3
Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Valiokunnan lausunto
A 4
Valiokunnan lausunto
B 4
Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 3/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 3/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
5
Lastensuojelupalvelujen valvonta
Valiokunnan oma asia
O 73/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353531
O 73/2020 vp TrV 24.02.2021 ylitarkastaja Marita Raassina, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353532
O 73/2020 vp TrV 24.02.2021 sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353533
O 73/2020 vp TrV 24.02.2021 neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353535
O 73/2020 vp TrV 24.02.2021 projektiasiantuntija Pia Gripenberg, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-353536
O 73/2020 vp TrV 24.02.2021 projektiasiantuntija Pia Gripenberg, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353538
O 73/2020 vp TrV 24.02.2021 sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontakoordinaattori Ansa Leinonen, Jyväskylän kaupunki Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-353539
O 73/2020 vp TrV 24.02.2021 sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontakoordinaattori Ansa Leinonen, Jyväskylän kaupunki Asiantuntijalausunto
G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353540
O 73/2020 vp TrV 24.02.2021 erityisasiantuntija Anna Tiili, Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto
H 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353541
O 73/2020 vp TrV 24.02.2021 Lasten ja nuorten perhehoidon kehittämispäällikkö Anu Lehtosaari, Perhehoitoliitto ry Asiantuntijalausunto
I 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353542
O 73/2020 vp TrV 24.02.2021 puheenjohtaja Juhani Santala , Ammatillisten perhekotien liitto ry Asiantuntijalausunto
J 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353543
O 73/2020 vp TrV 24.02.2021 erityisasiantuntija Alpo Heikkinen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Asiantuntijalausunto
K 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353545
O 73/2020 vp TrV 24.02.2021 asiantuntija Vilma Vähämaa , Osallisuuden aika ry Asiantuntijalausunto
L 5
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353546
O 73/2020 vp TrV 24.02.2021 SOS-lapsikylä Asiantuntijalausunto
M 5
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ylitarkastaja
Marita
Raassina
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
liite
sosiaalihuollon ylitarkastaja
Saku
Vaskivuo
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
liite
neuvotteleva virkamies
Susanna
Hoikkala
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
projektiasiantuntija
Pia
Gripenberg
Helsingin kaupunki
liite
sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontakoordinaattori
Ansa
Leinonen
Jyväskylän kaupunki
liite
erityisasiantuntija
Anna
Tiili
Lastensuojelun Keskusliitto
liite
Lasten ja nuorten perhehoidon kehittämispäällikkö
Anu
Lehtosaari
Perhehoitoliitto ry
liite
puheenjohtaja
Juhani
Santala
Ammatillisten perhekotien liitto ry
liite
erityisasiantuntija
Alpo
Heikkinen
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
liite
asiantuntija
Vilma
Vähämaa
Osallisuuden aika ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
SOS-lapsikylä
liite
6
Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito
Valiokunnan oma asia
O 4/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353499
O 4/2021 vp TrV 24.02.2021 KHT, JHT Ari Lehto, BDO Oy Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350900
O 4/2021 vp TrV 17.02.2021 tarkastuspäällikkö Erkki Kurikka, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
B 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-350916
O 4/2021 vp TrV 17.02.2021 eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
C 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-350917
O 4/2021 vp TrV 17.02.2021 eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-350920
O 4/2021 vp TrV 17.02.2021 eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
E 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-350918
O 4/2021 vp TrV 17.02.2021 eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-350919
O 4/2021 vp TrV 17.02.2021 eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353501
O 4/2021 vp TrV 24.02.2021 johtava tilintarkastaja Jani Leinonen, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
H 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-353502
O 4/2021 vp TrV 24.02.2021 johtava tilintarkastaja Jani Leinonen, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
I 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-353503
O 4/2021 vp TrV 24.02.2021 johtava tilintarkastaja Jani Leinonen, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
J 6
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353504
O 4/2021 vp TrV 24.02.2021 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
K 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-353508
O 4/2021 vp TrV 24.02.2021 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
L 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-353505
O 4/2021 vp TrV 24.02.2021 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
M 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-353506
O 4/2021 vp TrV 24.02.2021 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
N 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-353509
O 4/2021 vp TrV 24.02.2021 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
O 6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-353507
O 4/2021 vp TrV 24.02.2021 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
P 6
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
KHT, JHT
Ari
Lehto
BDO Oy
liite
tarkastuspäällikkö
Erkki
Kurikka
Eduskunnan kanslia
liite
eduskunnan hallintojohtaja
Pertti
Rauhio
Eduskunnan kanslia
liite
johtava tilintarkastaja
Jani
Leinonen
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
7
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353436
K 15/2020 vp TrV 24.02.2021 ylitarkastaja Marita Raassina, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353440
K 15/2020 vp TrV 24.02.2021 sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353442
K 15/2020 vp TrV 24.02.2021 neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353445
K 15/2020 vp TrV 24.02.2021 projektiasiantuntija Pia Gripenberg, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-353446
K 15/2020 vp TrV 24.02.2021 projektiasiantuntija Pia Gripenberg, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353449
K 15/2020 vp TrV 24.02.2021 sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontakoordinaattori Ansa Leinonen, Jyväskylän kaupunki Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-353450
K 15/2020 vp TrV 24.02.2021 sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontakoordinaattori Ansa Leinonen, Jyväskylän kaupunki Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353452
K 15/2020 vp TrV 24.02.2021 erityisasiantuntija Anna Tiili, Lastensuojelun Keskusliitto Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353455
K 15/2020 vp TrV 24.02.2021 Lasten ja nuorten perhehoidon kehittämispäällikkö Anu Lehtosaari, Perhehoitoliitto ry Asiantuntijalausunto
I 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353456
K 15/2020 vp TrV 24.02.2021 puheenjohtaja Juhani Santala , Ammatillisten perhekotien liitto ry Asiantuntijalausunto
J 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353458
K 15/2020 vp TrV 24.02.2021 erityisasiantuntija Alpo Heikkinen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Asiantuntijalausunto
K 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353459
K 15/2020 vp TrV 24.02.2021 asiantuntija Vilma Vähämaa , Osallisuuden aika ry Asiantuntijalausunto
L 7
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-353461
K 15/2020 vp TrV 24.02.2021 SOS-lapsikylä Asiantuntijalausunto
M 7
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-353032
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
N 7
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ylitarkastaja
Marita
Raassina
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
liite
sosiaalihuollon ylitarkastaja
Saku
Vaskivuo
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
liite
neuvotteleva virkamies
Susanna
Hoikkala
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
projektiasiantuntija
Pia
Gripenberg
Helsingin kaupunki
liite
sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontakoordinaattori
Ansa
Leinonen
Jyväskylän kaupunki
liite
erityisasiantuntija
Anna
Tiili
Lastensuojelun Keskusliitto
liite
Lasten ja nuorten perhehoidon kehittämispäällikkö
Anu
Lehtosaari
Perhehoitoliitto ry
liite
puheenjohtaja
Juhani
Santala
Ammatillisten perhekotien liitto ry
liite
erityisasiantuntija
Alpo
Heikkinen
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
liite
asiantuntija
Vilma
Vähämaa
Osallisuuden aika ry
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
SOS-lapsikylä
liite
Hyväksyttiin etäkokouksissa tehdyt toimenpiteet: 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous keskiviikkona 24.2.2021 klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm
Viimeksi julkaistu 24.2.2021 15.04