Pöytäkirja
TrVP
3
2021 vp
Tarkastusvaliokunta
Keskiviikko 7.4.2021 klo 12.30—13.50
Läsnä
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
varapuheenjohtaja
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Päivi
Räsänen
kd
jäsen
Sebastian
Tynkkynen
ps
jäsen
Pia
Viitanen
sd
varajäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
tarkastusneuvos
Arto
Mäkelä
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito
Valiokunnan oma asia
O 4/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366412
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 suunnittelupäällikkö Jenni Leppälahti, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366413
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 hallituksen puheenjohtaja Sami Vuorinen, Eduskunnan akavalaiset ry/ VTV Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366416
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 luottamusmies Pasi Tervasmäki, Eduskunnan akavalaiset ry/ VTV Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366417
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 osastopäällikkö, ylijohtaja Juha Sarkio, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366418
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-366419
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366420
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 johtaja Tuula Sandholm, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366424
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 johtaja Tuula Sandholm, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366426
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366429
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
J 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366425
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 pääjohtaja Tytti Yli-Viikari, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
K 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366430
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
L 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-366432
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
M 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-366431
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
N 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-366433
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
O 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-366437
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
P 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-366435
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
Q 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-366436
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
R 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-366434
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
S 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366427
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
T 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-366428
O 4/2021 vp TrV 07.04.2021 eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
U 3
Esityslistan liite EDK-2021-AK-365526
Kartoitus_VTV_sisaista_tarkastusta_ja_matkustamista_ohjeista.pdf
V 3
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
suunnittelupäällikkö
Jenni
Leppälahti
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
hallituksen puheenjohtaja
Sami
Vuorinen
Eduskunnan akavalaiset ry/ VTV
liite
luottamusmies
Pasi
Tervasmäki
Eduskunnan akavalaiset ry/ VTV
liite
osastopäällikkö, ylijohtaja
Juha
Sarkio
valtiovarainministeriö
liite
valtioneuvoston apulaiscontroller
Esko
Mustonen
valtiovarainministeriö
liite
johtaja
Tuula
Sandholm
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
pääjohtaja
Tytti
Yli-Viikari
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
eduskunnan apulaispääsihteeri
Timo
Tuovinen
Eduskunnan kanslia
liite
eduskunnan puhemies
Anu
Vehviläinen
eduskunnan pääsihteeri
Maija-Leena
Paavola
Eduskunnan kanslia
liite
eduskunnan hallintojohtaja
Pertti
Rauhio
Eduskunnan kanslia
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
keskusrikospoliisi
Valiokunta on saanut Keskusrikospoliisilta 15.3.2021 ja Valtiontalouden tarkastusvirastolta 17.3.2021 asiakirjat, joissa KRP:n osalta koko asiakirja on leimattu salassa pidettäväksi julkisuuslain 24 § 3 momentin 3 kohdan perusteella ja VTV:ltä asiakirja, joka on leimattu salassa pidettäväksi kohtien 1.2.1—1.2.3 osalta julkisuuslain 24 § 1 momentin 29 kohdan perusteella.  
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ei sovelleta eduskunnan valtiopäiväasioiden käsittelyyn, vaan valiokunta päättää asiakirjojen salassa pidosta eduskunnan työjärjestyksen 43 a §:n 2 momentin perusteella.  
Eduskunnan työjärjestyksen 43 a §:n 2 momentin mukaan salassa pidettäviä ovat valiokunnan asiakirjat, joista tiedon antaminen aiheuttaisi merkittävää vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille tai vaarantaisi kansallista turvallisuutta. Salassapidettäviä ovat myös asiakirjat, jotka sisältävät tietoja liike- tai ammattisalaisuudesta taikkahenkilön terveydentilasta tai hänen taloudellisesta asemastaan, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi merkittävää haittaa tai vahinkoa, jollei huomattava yhteiskunnallinen tarve vaadi niiden julkisuutta. Valiokunta voi muusta vastaavasta välttämättömästä syystä päättää, että jokin asiakirja on salassa pidettävä.  
Valiokunta päätti, ottaen huomioon julkisuuslain säännösten tarkoitusperät, eduskunnan työjärjestyksen 43 a §:n 2 momentin nojalla, että mainituista syistä salassa pidettäviä ovat edellä mainittu KRP:n asiakirja kokonaisuudessaan ja VTV:n asiakirja salassa pidettäväksi merkityiltä kohdiltaan. 
Päätettiin pyytää pääjohtaja Yli-Viikarin kirjallinen vastine Eduskunnan kansliatoimikunnalta. 
Hyväksyttiin etäkokouksissa tehdyt toimet: - 4.3.2021 jaettu TrV-kanslian muistio - 11.3.2021 käyty keskustelu asian jatkokäsittelystä - 25.3.2021 käyty epävirallinen valmistava keskustelu. 
Päätettiin tehdä asiasta mietintö. Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaakäsiteltäväkseen perustuslain 90 §:n 1 momentin nojalla toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle (TJ 31 a §). 
Valiokunta jatkoi valmistavaa keskustelua. 
4
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359482
O 48/2019 vp TrV 17.03.2021 ohjelmajohtaja Johanna Kohl, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359483
O 48/2019 vp TrV 17.03.2021 ympäristöjuristi Matti Kattainen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359484
O 48/2019 vp TrV 17.03.2021 ryhmäpäällikkö Sanna-Riikka Saarela, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
C 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-359568
O 48/2019 vp TrV 17.03.2021 ryhmäpäällikkö Sanna-Riikka Saarela, Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
D 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359485
O 48/2019 vp TrV 17.03.2021 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
E 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359701
O 48/2019 vp TrV 17.03.2021 lakimies Merike Helander, Lapsiasiavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
F 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359702
O 48/2019 vp TrV 17.03.2021 professori Suvianna Hakalehto Asiantuntijalausunto
G 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-359704
O 48/2019 vp TrV 17.03.2021 yliopistotutkija Anna Elomäki, Tampereen yliopisto Asiantuntijalausunto
H 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361018
O 48/2019 vp TrV 23.03.2021 tuloksellisuustarkastuspäällikkö Lassi Perkinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
I 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361019
O 48/2019 vp TrV 23.03.2021 tuloksellisuustarkastuspäällikkö Lassi Perkinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
J 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361623
O 48/2019 vp TrV 25.03.2021 pääsihteeri Merja Heikkonen, Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
K 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361624
O 48/2019 vp TrV 25.03.2021 lakimies Henrik Gustafsson, Invalidiliitto ry edustaen Vammaisfoorumi ry:tä Asiantuntijalausunto
L 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361625
O 48/2019 vp TrV 25.03.2021 lakimies Henrik Gustafsson, Invalidiliitto ry edustaen Vammaisfoorumi ry:tä Asiantuntijalausunto
M 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361626
O 48/2019 vp TrV 25.03.2021 ylitarkastaja Tiina Valonen, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
N 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-361627
O 48/2019 vp TrV 25.03.2021 talousoikeuden professori, OTT Ari Ekroos, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
O 3
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-361628
O 48/2019 vp TrV 25.03.2021 talousoikeuden professori, OTT Ari Ekroos, Suomen ilmastopaneeli Asiantuntijalausunto
P 3
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 4/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 1/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Suuren valiokunnan lausunto SuVL 1/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Lakivaliokunnan lausunto LaVL 3/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Ulkoasiainvaliokunnan lausunto UaVL 1/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 
Merkittiin saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus, ettei se ryhdy enempiin toimenpiteisiin asiassa (LiVP 5/2021 vp). 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ohjelmajohtaja
Johanna
Kohl
Luonnonvarakeskus
liite
ympäristöjuristi
Matti
Kattainen
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
liite
ryhmäpäällikkö
Sanna-Riikka
Saarela
Suomen ympäristökeskus
liite
lakimies
Merike
Helander
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
liite
professori
Suvianna
Hakalehto
liite
yliopistotutkija
Anna
Elomäki
Tampereen yliopisto
liite
tuloksellisuustarkastuspäällikkö
Lassi
Perkinen
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
pääsihteeri
Merja
Heikkonen
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
liite
lakimies
Henrik
Gustafsson
Invalidiliitto ry edustaen Vammaisfoorumi ry:tä
liite
ylitarkastaja
Tiina
Valonen
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
liite
talousoikeuden professori, OTT
Ari
Ekroos
Suomen ilmastopaneeli
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Hyväksyttiin etäkokouksessa tehdyt toimet: 17.3.2021 keskustelu asian jatkotoimista. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 9.4.2021 klo 11.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heidi
Silvennoinen
Viimeksi julkaistu 16.4.2021 16.16