Pöytäkirja
TuVP
13
2020 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Keskiviikko 6.5.2020 klo 9.00—9.23
Läsnä
puheenjohtaja
Joakim
Strand
r
jäsen
Pekka
Aittakumpu
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Mari
Holopainen
vihr
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Antti
Lindtman
sd (5, 6, 7, 8) (4 osittain)
jäsen
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Tanus
kd
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Jussi
Wihonen
ps
varajäsen
Veronika
Honkasalo
vas
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
Maria
Höyssä
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 22.5.2020. 
Päätettiin, että sihteeristö valmistelee lausuntoluonnoksen. 
4
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-299959
Valtioneuvoston selvitys:EU:n komission tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta (Green deal) 11.12.2019
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-300059
VNS 1/2020 vp TuV 06.05.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-299960
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 - 2023
Valiokunnan oma asia
O 5/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299795
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299796
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299797
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
C 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299798
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299831
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
E 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299799
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299800
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
G 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299845
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
H 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299801
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus Asiantuntijalausunto
I 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299891
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
J 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299802
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto
K 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299803
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
L 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299804
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
M 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299805
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 Business Finland Oy Asiantuntijalausunto
N 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299806
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 tiede-, teknologia- ja innovaationeuvos Teppo Turkki, Business Finland Oy Asiantuntijalausunto
O 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299807
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 Finnvera Oyj Asiantuntijalausunto
P 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299808
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamat ohjelmajohtajat ja hankkeiden tutkijat Asiantuntijalausunto
Q 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299809
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 johtaja Mari Pantsar, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
R 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299810
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
S 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299811
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto
T 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299812
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 apulaisprofessori Minna Ruckenstein, Kuluttajatutkimuskeskus Asiantuntijalausunto
U 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299813
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 erikoistutkija Marja Knuuttila, Luonnonvarakeskus Asiantuntijalausunto
V 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299892
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 johtaja, tutkimusprofessori Anna Rotkirch, Väestöliitto ry Asiantuntijalausunto
W 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299893
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 johtaja, tutkimusprofessori Anna Rotkirch, Väestöliitto ry Asiantuntijalausunto
X 5 liite
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299814
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto
Y 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299901
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto
Z 5 Eloranta Sauli
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299902
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto
Å 5 Keränen Jaana
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299815
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 professori Pertti Ahonen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Ä 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-299816
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 professori Pertti Ahonen, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Ö 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299817
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 tutkijatohtori Tuomas Aivelo, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Aa 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299818
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 johtaja Juhana Aunesluoma, Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus Asiantuntijalausunto
Bb 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299819
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 yliopistonlehtori Juha Tervala, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Cc 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299820
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 dosentti Miia Halme-Tuomisaari, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
Dd 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299821
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 professori Sami Moisio Asiantuntijalausunto
Ee 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299822
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 professori Outi Fingerroos, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijalausunto
Ff 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299823
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 professori Kari Heimonen, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijalausunto
Gg 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299824
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 tutkijatohtori Ari-Elmeri Hyvönen, Jyväskylän yliopisto Asiantuntijalausunto
Hh 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299825
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 professori Sanna Järvelä, Oulun yliopisto Asiantuntijalausunto
Ii 5
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-299826
O 5/2019 vp TuV 06.05.2020 ilmastokestävyysasiantuntija, MMT, FM Saara Lilja-Rothsten Asiantuntijalausunto
Jj 5
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
valtioneuvoston kanslia
erityisasiantuntija
Anna-Mari
Rusanen
valtiovarainministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
ulkoministeriö
liite
puolustusministeriö
liite
maa- ja metsätalousministeriö
liite
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
Suomen Kuntaliitto
liite
Kansaneläkelaitos
liite
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
liite
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus
liite
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liite
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
liite
Suomen Yrittäjät ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Business Finland Oy
liite
tiede-, teknologia- ja innovaationeuvos
Teppo
Turkki
Business Finland Oy
liite
Finnvera Oyj
liite
Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamat ohjelmajohtajat ja hankkeiden tutkijat
liite
johtaja
Mari
Pantsar
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
liite
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
liite
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
liite
apulaisprofessori
Minna
Ruckenstein
Kuluttajatutkimuskeskus
liite
erikoistutkija
Marja
Knuuttila
Luonnonvarakeskus
liite
johtaja, tutkimusprofessori
Anna
Rotkirch
Väestöliitto ry
liite
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
liite
professori
Pertti
Ahonen
Helsingin yliopisto
liite
tutkijatohtori
Tuomas
Aivelo
Helsingin yliopisto
liite
johtaja
Juhana
Aunesluoma
Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus
liite
yliopistonlehtori
Juha
Tervala
Helsingin yliopisto
liite
dosentti
Miia
Halme-Tuomisaari
Helsingin yliopisto
liite
professori
Sami
Moisio
liite
professori
Outi
Fingerroos
Jyväskylän yliopisto
liite
professori
Kari
Heimonen
Jyväskylän yliopisto
liite
tutkijatohtori
Ari-Elmeri
Hyvönen
Jyväskylän yliopisto
liite
professori
Kirsimarja
Blomqvist
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
professori
Sanna
Järvelä
Oulun yliopisto
liite
toimitusjohtaja
Teemu
Moisala
Futurice Group
ilmastokestävyysasiantuntija, MMT, FM
Saara
Lilja-Rothsten
liite
Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 
Aleksanteri-Instituutti, Helsingin yliopisto
7
Muut asiat
Valiokunta osallistuu Maailma kylässä -tapahtumaan 29. – 30.5.2021 Suvilahdessa. Tapahtuman teemana on Tulevaisuus. 
TuV ja SiV järjestävät yhdessä korona-webinaarin pe 15.5.2020 kello 10.00 - 12.00 Arkadia-salissa. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Viimeksi julkaistu 13.5.2020 13.39