Pöytäkirja
TuVP
16
2020 vp
Tulevaisuusvaliokunta
Keskiviikko 11.11.2020 klo 9.00—9.31
Läsnä
puheenjohtaja
Joakim
Strand
r
jäsen
Marko
Asell
sd
jäsen
Harry
Harkimo
liik
jäsen
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Mari
Holopainen
vihr (6, 7, 8, 9) (5 osittain)
jäsen
Katja
Hänninen
vas (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain)
jäsen
Ville
Kaunisto
kok
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Antti
Lindtman
sd (7, 8, 9) (6 osittain)
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk (3 osittain) (4, 5, 6, 7) (8 osittain)
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Sari
Tanus
kd
jäsen
Sinuhe
Wallinheimo
kok
jäsen
Jussi
Wihonen
ps
varajäsen
Niina
Malm
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Valiokunnan pysyvä asiantuntija
Maria
Höyssä
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty ulkoasiainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, talousvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Päätettiin järjestää MicrosoftTeams -etäkuuleminen yhdessä UaV:n, LiV:n, MmV:n ja YmV:n kanssa ke 2.12.2020 kello 10.00 - 12.00.. 
4
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.3.2021. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Komission strateginen ennakointiraportti 2020 ”Strateginen ennakointi – edellytysten luominen Euroopan selviytymiskyvyn parantamiseksi”
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324267
HE 146/2020 vp TuV 21.10.2020 finanssineuvos Jenni Pääkkönen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329316
HE 146/2020 vp TuV 11.11.2020 neuvotteleva virkamies Veli Auvinen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 6 lisäselvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329396
HE 146/2020 vp TuV 11.11.2020 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
C 6 lisäselvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330534
HE 146/2020 vp TuV 11.11.2020 johtava tuloksellisuustarkastaja Tuula Varis, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
D 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330535
HE 146/2020 vp TuV 11.11.2020 johtava tuloksellisuustarkastaja Tuula Varis, Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
E 6 esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-324039
HE 146/2020 vp TuV 21.10.2020 toimitusjohtaja Aki Kangasharju, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Asiantuntijalausunto
F 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330533
HE 146/2020 vp TuV 11.11.2020 työelämäprofessori Vesa Vihriälä Asiantuntijalausunto
G 6
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330532
HE 146/2020 vp TuV 11.11.2020 työelämäprofessori Vesa Vihriälä Asiantuntijalausunto
H 6 esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-324283
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
I 6
Asia on saapunut tulevaisuusvaliokuntaan lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 12.11.2020. 
Merkittiin, että valiokunta on kuullut asiantuntijat etäkokouksissaan 09.10,16.10. ja 4.11.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
finanssineuvos
Jenni
Pääkkönen
valtiovarainministeriö
liite
neuvotteleva virkamies
Veli
Auvinen
valtiovarainministeriö
liite
johtava tuloksellisuustarkastaja
Tuula
Varis
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
toimitusjohtaja
Aki
Kangasharju
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
liite
professori
Vesa
Puttonen
työelämäprofessori
Vesa
Vihriälä
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
valtiovarainministeriö
liite
Merkittiin, että valiokunta on etäkokouksessaan 16.10.2020 esittänyt valtiovarainministeriölle lisäselvityspyynnön. 
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kappaleen 2 toiseksi viimeinen virke muutettiin ed. Salosen ehdotuksesta yksimielisesti muotoon: Asiantuntijan mukaan koko maailmantalous on tämän kehityskulun vuoksi täysin uudessa tilanteessa, jossa emme voi ottaa oppia historiasta. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Tulevaisuusvaliokunnan selvityshankkeet 2019 - 2023
Valiokunnan oma asia
O 5/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-329327
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 projektijohtaja Helena Mustikainen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Asiantuntijalausunto
A 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330526
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
B 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330527
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 VTM Reima Launonen, Filosofian Akatemia Asiantuntijalausunto
C 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330528
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 Dr., Adjunct Professor, Principal Scientist Jaana Leikas, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto
D 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330529
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 kehitysjohtaja Eeva Mäkinen, Itä-Suomen Hyvinvointivoimala Asiantuntijalausunto
E 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330530
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 johtaja, tutkimusprofessori Anna Rotkirch, Väestöliitto ry Asiantuntijalausunto
F 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330531
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 palvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut Helena Räsänen Asiantuntijalausunto
G 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330818
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 toimitusjohtaja Eija Sorvari, Minna Sillanpää Säätiö Asiantuntijalausunto
H 7
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-330821
O 5/2019 vp TuV 11.11.2020 suunnittelija Annele Urtamo, Ikäinstituutti Asiantuntijalausunto
I 7
Muu asiakirja EDK-2020-AK-329329
Pandemiateknologiat-esipuhe_luonnos valiokunnalle_jakoon_lopullinen_04112020.pdf
J 7
Muu asiakirja EDK-2020-AK-329332
Kohti parempaa tulevaisuutta -esipuheluonnos_kokous04112020_lopullinen.pdf
K 7
Merkittiin, että valiokunta on kuullut asiantuntijat etäkokouksessaan 4.11.2020. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
projektijohtaja
Helena
Mustikainen
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
liite
johtava asiantuntija
Sinimaaria
Ranki
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
vanhempi neuvonantaja
Tapio
Huttula
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
vastuuvirkamies, Kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan yk
Emilia
Mustajärvi
ulkoministeriö
toimitusjohtaja
Ville
Kairamo
Demola Global Oy
varatoimitusjohtaja
Tommi
Järvinen
Demola Global Oy
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
professori
Heikki
Hiilamo
Helsingin yliopisto
liite
VTM
Reima
Launonen
Filosofian Akatemia
liite
Dr., Adjunct Professor, Principal Scientist
Jaana
Leikas
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
liite
kehitysjohtaja
Eeva
Mäkinen
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
liite
johtaja, tutkimusprofessori
Anna
Rotkirch
Väestöliitto ry
liite
palvelujohtaja, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut
Helena
Räsänen
liite
toimitusjohtaja
Eija
Sorvari
Minna Sillanpää Säätiö
liite
suunnittelija
Annele
Urtamo
Ikäinstituutti
liite
Hyväksytään esipuheluonnokset TuVn julkaisuihin: Teknologian rooli koronapandemian aikana ja koronapandemian vaikutus teknologian kehitykseen sekä Teknologian mahdollisuudet ja uhat kestävän kehityksen edistämisessä 
8
Muut asiat
Esityslistan liite EDK-2020-AK-327430
Finnsight 2020 alustava ohjelma.pdf
Liite A 8
Esityslistan liite EDK-2020-AK-330771
VN_19167_2020-VM-1 Asettamispäätös.pdf
Liite B 8
Sihteeri selvittää valiokunnan mahdollisuuden osallistua The Parliamentary Group on Artificial Intelligence ONLINE - kokoukseen 2.12.2020. 
Pj. Strand esittää videotervehdyksen FinnSight 2020 päivässä to 10.12.2020. 
Pj. Strand osallistuu to 10.12.2020 klo 16.30 - 17.30 pidettävään Third session of the Conference on the pandemic and innovative ways Parliaments have adapted their work -tilaisuuteen. 
Ed. Wallinheimo edustaa valiokuntaa EU:n ja OECD:n hankkeen ”Valtion ennakoiva ohjaus ja systeemisen muutoksen tukeminen yhteiskunnassa” -haastattelussa. Liite. 
Pj. Strand osallistuu ETYJ:n ODIHR:n (Office for Democratic Institutions and Human Rights) pyöreän pöydän tilaisuuteen ti 24.11.2020. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 20.11.2020 kello 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Olli
Hietanen
Viimeksi julkaistu 11.2.2021 12.07