Pöytäkirja
TyVP
6
2021 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Tiistai 20.4.2021 klo 12.15—13.15
valiokunnan etäkokous
Läsnä
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (4—6) (3 osittain)
jäsen
Terhi
Koulumies
kok (4—6) (3 osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps (4—6) (3 osittain)
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr (4—6) (3 osittain)
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
istuntoasiainneuvos
Miika
Suves
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366534
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 kehittämispäällikkö Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366535
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 projektikoordinaattori Jari Lindström, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
B 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366551
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 palvelupäällikkö, TYP-johtaja Tommi Eskonen, Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut Asiantuntijalausunto
C 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366539
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela, Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366515
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu, Rovaniemen kaupunki Asiantuntijalausunto
E 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366485
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
F 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366607
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu, KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto
G 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366555
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto
H 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365563
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 vakuutusoikeus Asiantuntijalausunto
I 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365859
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
J 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365265
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 Akava ry Asiantuntijalausunto
K 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366549
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
L 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366548
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Asiantuntijalausunto
M 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366562
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry Asiantuntijalausunto
N 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366641
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry Asiantuntijalausunto
O 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366639
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto
P 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366488
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry Asiantuntijalausunto
Q 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366447
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
R 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366476
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 dosentti, tenure track -professori Anu Mutanen Asiantuntijalausunto
S 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366331
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
T 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366332
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 kehittämisasiantuntija Päivi Salovaara, KEHA-keskus Asiantuntijalausunto
U 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366333
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 juristi Antti Ristimäki, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto
V 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366334
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 toiminnanjohtaja Aki Villman, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto
W 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366335
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 johtava asiantuntija Timo Aulanko, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
X 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366336
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 juristi, johdon tuki Tuomas Kallio, Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
Y 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366337
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 palvelupäällikkö Emmi Lahti, Keski-Suomen TE-toimisto Asiantuntijalausunto
Z 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366338
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Å 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-366339
HE 43/2021 vp TyV 20.04.2021 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
Ä 3
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kehittämispäällikkö
Erja
Lindberg
Suomen Kuntaliitto
liite
projektikoordinaattori
Jari
Lindström
Suomen Kuntaliitto
liite
palvelupäällikkö, TYP-johtaja
Tommi
Eskonen
Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut
liite
maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö
Ilkka
Haahtela
Helsingin kaupunki
liite
työllisyyspäällikkö
Sanna
Mäensivu
Rovaniemen kaupunki
liite
apulaisoikeusasiamies
Pasi
Pölönen
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
kehittämisen asiantuntija
Sanja
Mursu
KT Kuntatyönantajat
liite
professori
Olli
Mäenpää
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
vakuutusoikeus
liite
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
liite
Akava ry
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Palvelualojen työnantajat PALTA ry
liite
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry
liite
Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry
liite
Työttömien Keskusjärjestö ry
liite
Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
liite
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
liite
dosentti, tenure track -professori
Anu
Mutanen
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 
STTK ry
Suomen Yrittäjät ry
Paltamon kunta
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 16.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallitusneuvos
Marjaana
Maisonlahti
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
kehittämisasiantuntija
Päivi
Salovaara
KEHA-keskus
liite
juristi
Antti
Ristimäki
Kansaneläkelaitos
liite
toiminnanjohtaja
Aki
Villman
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
liite
johtava asiantuntija
Timo
Aulanko
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
liite
juristi, johdon tuki
Tuomas
Kallio
Uudenmaan TE-toimisto
liite
palvelupäällikkö
Emmi
Lahti
Keski-Suomen TE-toimisto
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
opetus- ja kulttuuriministeriö
liite
4
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365750
VNS 7/2020 vp TyV 16.04.2021 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Asiantuntijalausunto
A 4
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
liite
5
Muut asiat
Keskusteltiin asian HE 43/2021 vp käsittelyn aikataulusta. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous keskiviikkona 21.4.2021 klo 11.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 21.4.2021 14.01