Pöytäkirja
UaVP
10
2021 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Torstai 11.3.2021 klo 12.00—13.45
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain)
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain)
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (12, 13, 14) (11 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Petteri
Orpo
kok (11) (10, 12 osittain)
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Ville
Tavio
ps (11, 12, 13, 14) (10 osittain)
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) (12 osittain)
varajäsen
Sakari
Puisto
ps
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: EU: Kriittisiin raaka-aineisiin liittyvä komission tiedonanto
Valtioneuvoston E-selvitys
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357586
E 4/2021 vp UaV 10.03.2021 kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
; A 3
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-346986
EU: Kriittisiin raaka-aineisiin liittyvä komission tiedonanto
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.3.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
kaivosylitarkastaja
Riikka
Aaltonen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valiokunta päätti, ettei asian E 4/2021 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle EU:n sekä Kiinan kansantasavallan välisen investointisopimuksen neuvottelemisesta (Kiinan kanssa tehtävä investointisopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357587
U 12/2021 vp UaV 10.03.2021 johtaja Hanna Laurén, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
; A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357588
U 12/2021 vp UaV 10.03.2021 tutkija Anu Kultalahti, Finnwatch ry Asiantuntijalausunto
; B 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-357589
U 12/2021 vp UaV 10.03.2021 Amnesty International, Suomen osasto ry Asiantuntijalausunto
; C 4
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikönpäällikkö
Pasi-Heikki
Vaaranmaa
ulkoministeriö
johtaja
Hanna
Laurén
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
tutkija
Anu
Kultalahti
Finnwatch ry
liite
Amnesty International, Suomen osasto ry
liite
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Todettiin, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 10.3.2021. 
5
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
Valtioneuvoston selonteko
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356020
VNS 4/2020 vp UaV 04.03.2021 pääsihteeri Petri Toivonen, Turvallisuuskomitea Asiantuntijalausunto
; A 3
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-356021
VNS 4/2020 vp UaV 04.03.2021 hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen, St1 Nordic Oy Asiantuntijalausunto
; B 3
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 4.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
pääsihteeri
Petri
Toivonen
Turvallisuuskomitea
liite
osastopäällikkö
Ilkka-Pekka
Similä
ulkoministeriö
hallituksen puheenjohtaja
Mika
Anttonen
St1 Nordic Oy
liite
Merkittiin selvitys saaduksi. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Korkean edustajan ja komission yhteinen tiedonanto: ’EU:n kyberstrategia digitaaliselle vuosikymmenelle
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-346766
Korkean edustajan ja komission yhteinen tiedonanto: ’EU:n kyberstrategia digitaaliselle vuosikymmenelle’
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
suurlähettiläs
Janne
Taalas
ulkoministeriö
lähetystöneuvos
Stefan
Lee
ulkoministeriö
tutkimusjohtaja
Mikko
Hyppönen
F-Secure Oyj
neuvotteleva virkamies
Pentti
Olin
puolustusministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian E 3/2021 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan; syksyn 2020 kriisinhallintakatsaus
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-335817
ulkoministeriön muistio_syksyn 2020 Kriisinhallintakatsaus 19.11.2020
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-335818
Krihakartta lokakuu 2020
Merkittiin saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 5.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikönpäällikkö
Sari
Rautio
ulkoministeriö
lähetystöneuvos
Lauri
Hirvonen
ulkoministeriö
yksikön johtaja
Otto
Saxén
puolustusministeriö
vanhempi osastoesiupseeri
Mikko
Lehto
puolustusministeriö
everstiluutnantti
Pasi
Autio
Pääesikunta
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283494
Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-355823
Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi; Toimielinten yhteinen julistus
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 1/2021 vp - E 3/2020. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
9
Valtioneuvoston selvitys: EU:n sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio EUNAVFOR MED Irini
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
; A 9
Jatkokirjelmä UTPJ 4/2021 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta on tehty neuvoston päätös. 
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan UaVEK 2/2021 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 
10
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-357062
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
; A 10
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kpl 10: ed. Koskisen ehdotuksesta muutettiin ensimmäisen virkkeen alku kuulumaan seuraavasti: ”Lopuksi ulkoasiainvaliokunta haluaa nostaa esille varsinaisen säädösvalmistelun ulkopuolisena asiana myös selontekomenettelyn kautta… (jatkuu ennallaan). 
Kpl 10: vpj Tuomiojan esityksestä muutettiin neljäs virke kuulumaan seuraavasti: ”Valiokunta pitää tärkeänä sitä, että jatkossa säännönmukaisesti arvioidaan operaatioon osallistumisen vaikutuksia kyseisen kriisin kestävässä ratkaisussa ja operaatiolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.” 
Kpl 10: Korvattiin vpj Tuomiojan esityksestä viidennen virkkeen alun sana ”esimerkiksi” sanoilla ”lisäksi muun muassa”. 
Kpl 10: Muutettiin ed. Puisto ja ed. Ovaska ehdotuksesta viimeinen virke kuulumaan seuraavasti: ”Lisäksi Suomen osallistumiskokemuksen kautta on tärkeää arvioida nykyistä paremmin eri organisaatioiden (esim. YK) kriisinhallintatoimintaa ja sen kehittämistä. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
11
Suomen kansainvälinen puolustusyhteistyö
Valiokunnan oma asia
O 36/2019 vp
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
apulaisosastopäällikkö
Janne
Kuusela
puolustusministeriö
yksikön johtaja
Otto
Saxén
puolustusministeriö
erityisasiantuntija
Samuli
Puhakka
puolustusministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Puolustusvoimien osallistuminen kansainväliseen harjoitusyhteistyöhön vuonna 2021
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
apulaisosastopäällikkö
Janne
Kuusela
puolustusministeriö
vanhempi osastoesiupseeri
Kai
Uitto
puolustusministeriö
koulutuspäällikön sijainen, eversti
Jukka
Nurmi
Pääesikunta
osastoesiupseeri, komentajakapteeni
Tuomas
Syvänen
Pääesikunta
Merkittiin selvitys saaduksi. 
13
Muut asiat
14
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 16.3. klo 12.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
Viimeksi julkaistu 12.3.2021 16.07