Pöytäkirja
UaVP
11
2021 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Tiistai 16.3.2021 klo 12.00—13.20
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Paavo
Arhinmäki
vas
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Juha
Sipilä
kesk
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk
varajäsen
Sakari
Puisto
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Ihmisoikeuspakotejärjestelmä
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
; A 3
Jatkokirjelmä UTPJ 6/2021 vp - UTP 14/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta on tehty neuvoston päätös. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
ulkoministeriö
yksikönpäällikkö
Matti
Nissinen
ulkoministeriö
yksikön päällikkö
Sari
Mäkelä
ulkoministeriö
Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan UaVEK 3/2021 vp: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. Samalla valiokunta katsoo, että pakotejärjestelmän johdonmukaisuutta, toimivuutta, kattavuutta ja vaikuttavuutta on arvioitava ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin järjestelmän kehittämiseksi. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 17.3.2021 klo 11.00 (epävirallinen etäkokous) 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
Viimeksi julkaistu 17.3.2021 11.34