Pöytäkirja
UaVP
12
2021 vp
Ulkoasiainvaliokunta (virallinen etäkokous)
Torstai 15.4.2021 klo 12.00—13.00
Läsnä
puheenjohtaja
Mika
Niikko
ps
varapuheenjohtaja
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Eva
Biaudet
r
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Saara
Hyrkkö
vihr
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (1 osittain)
jäsen
Johannes
Koskinen
sd (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (4 osittain)
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Juha
Sipilä
kesk
jäsen
Ville
Tavio
ps
jäsen
Anne-Mari
Virolainen
kok
varajäsen
Elina
Lepomäki
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
varajäsen
Jouni
Ovaska
kesk (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) (4 osittain)
varajäsen
Sakari
Puisto
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Tiina
Larvala
valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valiokunnan viralliset etäkokoukset
Valiokunta päätti eduskunnan työjärjestyksen 80 b §:n 1 momentin nojalla valiokunnan kokoontumisesta etäkokoukseen 
4
Kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean (IMFC) sekä Maailmanpankin ja IMF:n yhteisen kehityskomitean (DC) kevätkokoukset 8.-9.4.2021
Valiokunnan oma asia
O 11/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-365392
VM_raportti_kevätkokoukset 2021
; A 4
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365490
O 11/2021 vp UaV 15.04.2021 finanssineuvos Minna Nikitin, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365491
O 11/2021 vp UaV 15.04.2021 vanhempi ekonomisti Henna Karhapää, Suomen Pankki Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-365492
O 11/2021 vp UaV 15.04.2021 yksikönpäällikkö Pekka Hirvonen, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
Valmistelu 
Kirjallinen menettely 6.4.2021 
Raportointi 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
valtiovarainministeri
Matti
Vanhanen
valtiovarainministeriö
erityisavustaja
Riikka
Pakarinen
valtiovarainministeriö
finanssineuvos
Kristina
Sarjo
valtiovarainministeriö
finanssineuvos
Minna
Nikitin
valtiovarainministeriö
liite
finanssineuvos
Pekka
Morén
valtiovarainministeriö
neuvonantaja
Kristiina
Karjanlahti
Suomen Pankki
vanhempi ekonomisti
Henna
Karhapää
Suomen Pankki
liite
yksikönpäällikkö
Pekka
Hirvonen
ulkoministeriö
liite
ylitarkastaja
Marko
Berglund
ulkoministeriö
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Myanmar/Burma tilanteen johdosta asetettujen rajoittavien toimenpiteiden muuttaminen
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-360895
EU/YUTP/EDUSKUNNALLE TIEDOTTAMINEN/ Myanmar/Burma tilanteen johdosta asetettujen rajoittavien toimenpiteiden muuttaminen
; A 5
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Kirjallinen menettely 19.3.2021 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Kertomus Suomen valtionhallinnon osallistumisesta kumppanuusyhteistyöhön Naton kanssa vuonna 2020
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-363757
ulkoministeriön muistio 26.3.2021
; A 6
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
Valiokunta lähetti asian tiedoksi puolustusvaliokuntaan. 
7
Valtioneuvoston selvitys: EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä puolustusyhteistyön kehittäminen; Eurooppa-neuvoston 15.12.2016 seuranta
Valtioneuvoston UTP-selvitys
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
UTP-jatkokirjelmä
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmä
; A 7
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-357851
EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä puolustusyhteistyön kehittäminen; pysyvän rakenteellisen yhteistyön kansallinen toimeenpanosuunnitelma; Suomen vastaus 2021
Jatkokirjelmä UTPJ 5/2021 vp - UTP 3/2017 vp on saapunut eduskuntaan. 
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
puolustusministeri
Antti
Kaikkonen
puolustusministeriö
hallitusneuvos, yksikönpäällikkö
Tarja
Jaakkola
puolustusministeriö
Valiokunta päätti lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten puolustusvaliokuntaan jatkokirjelmän UTPJ 5/2021 vp - UTP 3/2017 vp. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
8
Turkki -ajankohtaiskatsaus
Valiokunnan oma asia
O 44/2020 vp
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.3.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
suurlähettiläs
Ari
Mäki
ulkoministeriö
9
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto talouden ja rahoitusjärjestelmän roolista EU:n strategisen autonomian vahvistamisessa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-358586
Komission tiedonanto talouden ja rahoitusjärjestelmän roolista EU:n strategisen autonomian vahvistamisessa
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
10
Valtioneuvoston selvitys: WTO:n useanväliset aloitteet; tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-359678
WTO:n useanväliset aloitteet; tilannekatsaus
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n kauppapolitiikan tarkastelusta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-360375
Komission tiedonanto EU:n kauppapolitiikan tarkastelusta
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2020
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-360563
Suomen hallituksen toiminta EU-tuomioistuinasioissa ja EU rikkomusasioissa 1.1.-31.12.2020
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
13
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Kanadan välinen CETA-sopimus; neuvottelut sopimuksesta ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtien osalta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-360664
EU:n ja Kanadan välinen CETA-sopimus; neuvottelut sopimuksesta ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtien osalta
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto palauttamista ja takaisinottoa koskevan yhteistyön tehostamisesta osana oikeudenmukaista, tuloksellista ja kattavaa EU:n muuttoliikepolitiikkaa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-363482
Komission tiedonanto palauttamista ja takaisinottoa koskevan yhteistyön tehostamisesta osana oikeudenmukaista, tuloksellista ja kattavaa EU:n muuttoliikepolitiikkaa
Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti ryhtyä käsittelemään asiaa. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
15
Valtioneuvoston selvitys: EU:n sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma (GAP III) – kunnianhimoinen ohjelma sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi EU:n ulkoisissa toimissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 23.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
suurlähettiläs
Katri
Viinikka
ulkoministeriö
tasa-arvoneuvonantaja
Eeva-Maria
Mikkonen-Jeanneret
ulkoministeriö
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
16
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Thaimaan kuningaskunnan kumppanuutta ja yhteistyötä käsittelevän puitesopimuksen neuvottelemisesta (Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Thaimaan kuningaskunnan välinen puitesopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-358616
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Thaimaan kuningaskunnan kumppanuutta ja yhteistyötä käsittelevän puitesopimuksen neuvottelemisesta (Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Thaimaan kuningaskunnan välinen puitesopimus)
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 2/2021 vp - U 10/2011 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian UJ 2/2021 vp - U 10/2011 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
17
Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
Valtioneuvoston selonteko
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.3.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
suurlähettiläs
Markku
Keinänen
ulkoministeriö
18
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
Valtioneuvoston selonteko
Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
eurooppa- ja omistajaohjausministeri
Tytti
Tuppurainen
valtioneuvoston kanslia
EU-asioiden erityisavustaja
Pilvi-Elina
Kupias
valtioneuvoston kanslia
EU-erityisasiantuntija
Marko
Mäntylä
valtioneuvoston kanslia
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 19.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
ulkoministeriö
lähetystöneuvos
Elina
Poikonen
ulkoministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 23.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
osastopäällikkö
Ilkka-Pekka
Similä
ulkoministeriö
apulaisosastopäällikkö
Tanja
Jääskeläinen
ulkoministeriö
osastopäällikkö
Satu
Santala
ulkoministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 24.3.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
puolustusministeri
Antti
Kaikkonen
puolustusministeriö
erityisasiantuntija
Ilmari
Uljas
puolustusministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 6.4.2021: 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
Suomen pysyvä edustaja Euroopan unionissa, suurlähettiläs
Marja
Rislakki
ulkoministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 8.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
osastopäällikkö
Pilvi-Sisko
Vierros-Villeneuve
ulkoministeriö
apulaisosastopäällikkö
Janne
Kuusela
puolustusministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 9.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
suurlähettiläs
Juha
Ottman
ulkoministeriö
suurlähettiläs
Markku
Virri
ulkoministeriö
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 13.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtaja, vaikuttaminen
Rilli
Lappalainen
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry
liite
johtava asiantuntija
Janica
Ylikarjula
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 14.4.2021: 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ohjelmajohtaja
Juha
Jokela
Ulkopoliittinen instituutti
liite
Eurooppa-tutkimuksen keskuksen ma. johtaja
Timo
Miettinen
Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus
liite
erityisasiantuntija
Jesse
Jääskeläinen
Eurooppalainen Suomi
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
19
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle EU:n sekä Kiinan kansantasavallan välisen investointisopimuksen neuvottelemisesta (Kiinan kanssa tehtävä investointisopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-365254
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle EU:n sekä Kiinan kansantasavallan välisen investointisopimuksen neuvottelemisesta (Kiinan kanssa tehtävä investointisopimus)
; A 19
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Kpl 1: Ed. Pelkosen esityksestä päätettiin yksimielisesti lisätä kappaleen loppuun uusi virke, joka kuuluu seuraavasti: ”EU:ssa tulee jatkaa strategista ja kokonaisvaltaista pohdintaa EU:n ja Kiinan välisistä suhteista tulevaisuudessa.” 
Uusi kpl 3 b: Ed. Tuomiojan ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti lisätä lausuntoon uusi kappale nykyisen kappaleen kolme perään. Uusi kappale kuuluu seuraavasti: ”Sopimus myös osaltaan vahvistaa osapuolten sitoutumista sääntöpohjaiseen monenkeskiseen yhteistyöjärjestelmään. Tätä on pidettävä tärkeänä aikana, jolloin tätä yhteistyöjärjestelmää on kyseenalaistettu ja heikennetty useilta tahoilta.” 
Kpl 11: Ed. Koskisen ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti muokata kappaleen kolmas virke seuraavaan muotoon: ”Valiokunta pitää tärkeänä, että valtioneuvoston kantaa täydennetään tältä osin, ja että Suomi vaikuttaa siihen, että EU panostaa jatkossa vahvasti investointisopimuksen kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden saavuttamiseen.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
20
Muut asiat
21
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 16.4.2021 klo 11.00 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Jonna
Laurmaa
Viimeksi julkaistu 29.4.2021 17.01