Viimeksi julkaistu 6.7.2021 10.16

Pöytäkirja UaVP 31/2021 vp Ulkoasiainvaliokunta Keskiviikko 9.6.2021 klo 11.00—11.40

Läsnä
puheenjohtaja Mika Niikko ps varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja sd jäsen Paavo Arhinmäki vas jäsen Eva Biaudet jäsen Inka Hopsu vihr jäsen Saara Hyrkkö vihr jäsen Kimmo Kiljunen sd jäsen Johannes Koskinen sd jäsen Katri Kulmuni kesk jäsen Tom Packalén ps jäsen Jaana Pelkonen kok jäsen Kristiina Salonen sd jäsen Mikko Savola kesk jäsen Ville Tavio ps varajäsen Jouni Ovaska kesk (14, 15) (13 osittain) varajäsen Sakari Puisto ps (12) (13 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Jonna Laurmaa  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valiokuntapaikkojen järjestely

Merkittiin, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Juha Sipilälle on 4.6.2021 myönnetty vapautus ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä. 

Merkittiin, että valiokuntien täydennysvaalissa täysistunnossa 8.6.2021 on ulkoasiainvaliokunnnan jäseneksi valittu edustaja Matti Vanhanen. 

4.  Valtioneuvoston selvitys ehdotuksesta neuvoston päätökseksi koskien rajoittavien toimenpiteiden kohdistamista tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin ottaen huomioon Valko-Venäjän tilanne

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 3/2011 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 15/2015 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 7/2016 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 3/2017 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 4/2018 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 17/2020 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 25/2020 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 28/2020 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 10/2021 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 11/2021 vp; A 4

Jatkokirjelmä UTPJ 11/2021 - UTP 3/2011 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta on tehty neuvoston päätös. 

Valiokunta päätti asian jatkokäsittelystä. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n Keski-Aasian erityisedustaja

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 13/2021 vp; A 5

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta on tehty neuvoston päätös. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Afrikan sarven erityisedustaja

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 14/2021 vp; A 6

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta on tehty neuvoston päätös. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n Sahel-erityisedustaja

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 15/2021 vp; A 7

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta on tehty neuvoston päätös. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020

KertomusK 4/2021 vp

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 

9.  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2020

KertomusK 15/2021 vp

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 

10.  Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2020

KertomusK 7/2021 vp

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 

11.  Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut investointien helpottamista koskevasta Euroopan unionin ja Angolan tasavallan välisestä sopimuksesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 67/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-378344
Komission ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut investointien helpottamista koskevasta Euroopan unionin ja Angolan tasavallan välisestä sopimuksesta

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian E 67/2021 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

12.  Epävirallinen puolustusministerikokous 27.- 28.5.2021

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 44/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-380139
PLM2021-00034 EK raportti.pdf
; A 12

Merkittiin raportti saapuneeksi(puolustusministeriön muistio 3.6.2021) 

Raportointi 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • puolustusministeri Antti Kaikkonen puolustusministeriö
  • erityisasiantuntija Ilmari Uljas puolustusministeriö

Raportointi valmis. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 51/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380753
HE 51/2021 vp UaV 09.06.2021 lainsäädäntösihteeri Elina Tölö, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
; A 13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380755
HE 51/2021 vp UaV 09.06.2021 erityisasiantuntija Stiina Löytömäki, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
; B 13

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • lainsäädäntösihteeri Elina Tölö ulkoministeriöliite
  • erityisasiantuntija Stiina Löytömäki työ- ja elinkeinoministeriöliite

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

14.  Muut asiat

15.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 10.6. klo 12.00 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Jonna 
Laurmaa