Viimeksi julkaistu 16.8.2021 12.15

Pöytäkirja UaVP 32/2021 vp Ulkoasiainvaliokunta Torstai 10.6.2021 klo 12.00—13.45

Läsnä
puheenjohtaja Mika Niikko ps varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Paavo Arhinmäki vas (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Inka Hopsu vihr (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Saara Hyrkkö vihr (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Kimmo Kiljunen sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Katri Kulmuni kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Petteri Orpo kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Tom Packalén ps jäsen Jaana Pelkonen kok jäsen Kristiina Salonen sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Mikko Savola kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Ville Tavio ps (5) (6 osittain) jäsen Anne-Mari Virolainen kok (5) (6 osittain) varajäsen Jouni Ovaska kesk (5) (6 osittain) varajäsen Sakari Puisto ps (1, 2, 3, 4, 5) (5 osittain) 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Jonna Laurmaa  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen valtionhallinnon Kiina-toimintaohjelma

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 16/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-380882
ulkoministeriön muistio 8.6.2021
; A 3
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-380884
Liiteasiakirja_Kiina-toimintaohjelma

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 51/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-381306
Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
; A 4

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 10/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-377277
UM_PLM muistio_Kriisinhallintakatsaus 24.05.2021
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-377278
Krihakartta toukokuu 2021
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-384824
UTP 10/2021 vp UaV 10.06.2021 neuvotteleva virkamies Kalle Kekomäki, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
; A 5

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • poliittinen valtiosihteeri Johanna Sumuvuori ulkoministeriö
 • lähetystöneuvos Lauri Hirvonen ulkoministeriö
 • apulaisosastopäällikkö Janne Kuusela puolustusministeriö
 • vanhempi osastoesiupseeri Mikko Lehto puolustusministeriö
 • everstiluutnantti Pasi Autio Pääesikunta
 • osastoesiupseeri; majuri Jarkko  Pelkonen Pääesikunta
 • neuvotteleva virkamies Kalle Kekomäki sisäministeriöliite

Merkittiin selvitys saaduksi. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttavuusarviointi Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen EUNAVFOR MED Sophia -kriisinhallintaoperaatioon Välimerellä

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 9/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-376574
Ulkoministeriön muistio 21.5.2021
; A 6

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lähetystöneuvos Outi Hyvärinen ulkoministeriö
 • vanhempi osastoesiupseeri Mikko Lehto puolustusministeriö
 • everstiluutnantti Pasi Autio Pääesikunta
 • osastoesiupseeri; everstiluutnantti Jarkko  Pelkonen Pääesikunta

Merkittiin selvitys saaduksi. 

7.  Muut asiat

8.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 16.6.2021 klo 11.00 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Jonna 
Laurmaa