Viimeksi julkaistu 17.6.2021 14.25

Pöytäkirja UaVP 34/2021 vp Ulkoasiainvaliokunta Torstai 17.6.2021 klo 12.00—13.00

Läsnä
varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja sd jäsen Eva Biaudet r (10, 11, 12, 13) (9 osittain) jäsen Inka Hopsu vihr jäsen Saara Hyrkkö vihr jäsen Kimmo Kiljunen sd jäsen Johannes Koskinen sd jäsen Katri Kulmuni kesk jäsen Jaana Pelkonen kok jäsen Kristiina Salonen sd jäsen Mikko Savola kesk (10, 11, 12, 13) (9 osittain) jäsen Ville Tavio ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) jäsen Matti Vanhanen kesk jäsen Anne-Mari Virolainen kok varajäsen Jouni Ovaska kesk varajäsen Sakari Puisto ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Tiina Larvala  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi

Valtioneuvoston E-selvitysE 3/2020 vp
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmäEJ 5/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-380195
Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi; Ajankohtaista

Ulkoasiainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 5/2021 vp - E 3/2020 vp. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto EU:n vahvemmasta panostuksesta sääntöihin perustuvaan monenvälisyyteen (multilateralismi)

Valtioneuvoston E-selvitysE 68/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-380130
EU:n komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto EU:n vahvemmasta panostuksesta sääntöihin perustuvaan monenvälisyyteen (multilateralismi)

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Valiokunta päätti, ettei asian E 68/2021 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Yhdysvaltojen välinen huippukokous 15.6.2021

Valtioneuvoston E-selvitysE 71/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-380355
EU:n ja Yhdysvaltojen välinen huippukokous 15.6.2021

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Kanadan välinen huippukokous 15.6.2021

Valtioneuvoston E-selvitysE 72/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-380359
EU:n ja Kanadan välinen huippukokous 15.6.2021

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan tiedoksi. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  OECD:n ministerikokous 31.5.-1.6.2021

Valiokunnan oma asiaO 19/2021 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-382312
MCM2021 EK UAV - Saate.pdf
; A 7
Muu asiakirja EDK-2021-AK-382313
MCM2021 - UM muistio_jälkiraportointi eduskunnalle.pdf
Muu asiakirja EDK-2021-AK-382314
2021-Ministerial-Council-Statement-Part-I.pdf

Raportointi 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: ulkoministeriön raportin 14.6.2021. 

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  PeL 47 §:n mukainen tietojen antaminen eduskunnalle Euroopan neuvoston ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan yleissopimuksen (Oviedon yleissopimus) lisäpöytäkirjaluonnoksesta

Valiokunnan oma asiaO 24/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-382307
MUISTIO_PeL 47 §:n mukainen tietojen antaminen eduskunnalle Euroopan neuvoston ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan yleissopimuksen (Oviedon yleissopimus)
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-382308
Liite_Draft Explanatory Report to the Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-382309
Liite_Draft Additional Protocol concerning the protection of human rights and dignityof persons with regard to involuntary placement and involuntary treatment within mental healthcare services

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Valtioneuvoston selvitys ehdotuksesta neuvoston päätökseksi koskien rajoittavien toimenpiteiden kohdistamista tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin ottaen huomioon Valko-Venäjän tilanne

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 3/2011 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 15/2015 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 7/2016 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 3/2017 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 4/2018 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 17/2020 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 25/2020 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 28/2020 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 10/2021 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 11/2021 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • ulkoministeri Pekka Haavisto ulkoministeriö
  • osastopäällikkö Mikko Kinnunen ulkoministeriö
  • ulkoasiainsihteeri Anna-Mari Wong Hämäläinen ulkoministeriö

Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta on tehty neuvoston päätös. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan UaVEK 6/2021 vp: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan. 

10.  EU:n ulkoministerien epävirallinen kokous (Gymnich) 27.5.2021

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 45/2021 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-382311
Raportti_ EUN 45_2021 vp.pdf
; A 10

Raportointi 

Valiokunta merkitsi saapuneeksi: ulkoministeriön raportin 7.6.2021. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • ulkoministeri Pekka Haavisto ulkoministeriö
  • osastopäällikkö Mikko Kinnunen ulkoministeriö
  • ulkoasiainsihteeri Anna-Mari Wong Hämäläinen ulkoministeriö

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11.  Euroopan unionin neuvoston kokous 21.6.2021 (Ulkoasiainneuvosto)

Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokouksetEUN 55/2021 vp; A 11

Valmistelu 

Merkittiin saapuneeksi ulkoministeriön tavoitemuistio 16.6.2021. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • ulkoministeri Pekka Haavisto ulkoministeriö
  • osastopäällikkö Mikko Kinnunen ulkoministeriö
  • ulkoasiainsihteeri Anna-Mari Wong Hämäläinen ulkoministeriö

Merkittiin selvitys saaduksi. 

12.  Muut asiat

13.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 23.6.2021 klo 11.30 alkaen (kesäkahvit). 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Tiina 
Larvala