Viimeksi julkaistu 13.1.2022 15.27

Pöytäkirja UaVP 68/2021 vp Ulkoasiainvaliokunta Perjantai 26.11.2021 klo 11.00—12.25

Läsnä
puheenjohtaja Mika Niikko ps jäsen Eva Biaudet jäsen Inka Hopsu vihr jäsen Saara Hyrkkö vihr jäsen Johannes Koskinen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) jäsen Katri Kulmuni kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) jäsen Jaana Pelkonen kok jäsen Kristiina Salonen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Mikko Savola kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Ville Tavio ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Anne-Mari Virolainen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) varajäsen Sakari Puisto ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Tiina Larvala  valiokuntaneuvos Jonna Laurmaa  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys ehdotuksesta neuvoston päätökseksi koskien rajoittavien toimenpiteiden kohdistamista tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin ottaen huomioon Valko-Venäjän tilanne

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 3/2011 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 15/2015 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 7/2016 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 3/2017 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 4/2018 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 17/2020 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 25/2020 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 28/2020 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 10/2021 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 11/2021 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 12/2021 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 21/2021 vp
UTP-jatkokirjelmäUTPJ 23/2021 vp; A 3

Jatkokirjelmä UTPJ 23/2021 vp on saapunut eduskuntaan. 

Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta, kunnes asiasta on tehty neuvoston päätös. 

Valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan UaVEK 12/2021 vp: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

4.  Valtioneuvoston selvitys: Valmistautuminen 30.11.-3.12.2021 järjestettävään maailman kauppajärjestön (WTO) 12. ministerikokoukseen Genevessä

Valtioneuvoston E-selvitysE 121/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-411183
Valmistautuminen 30.11.-3.12.2021 järjestettävään Maailman kauppajärjestön (WTO) 12. ministerikokoukseen (MC12) Genevessä

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Valiokunta päätti, ettei asian E 121/2021 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma vuodelle 2022

Valtioneuvoston E-selvitysE 122/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-411195
Komission työohjelma vuodelle 2022

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Valiokunta päätti, ettei asian E 122/2021 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan koulutusoperaatioon Mosambikissa

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 31/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-406338
UM muistio Suomen osallistuminen EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan koulutusoperaatioon Mosambikissa
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-412446
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan koulutusoperaatioon Mosambikissa
; A 6

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun loppuun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Kpl 7: Ed. Niikon ja Hopsun esityksestä lisättiin yksimielisesti kappaleeseen uusi toiseksi viimeinen virke: ”Ulkoasiainvaliokunta pitää tärkeänä, että tässä yhteydessä arvioidaan myös operaation kesto, ja että eduskunta pidetään asiassa hyvin informoituna.” 

Kpl 9: Ed. Savolan ja Pelkosen esityksestä lisättiin yksimielisesti kappaleeseen uusi toiseksi viimeinen virke: ”Ulkoasiainvaliokunta korostaa, että suomalaisten sotilaiden omasuojasta on huolehdittava tarkasti.” 

Kpl 14: Ed. Koskien esityksestä päätettiin yksimielisesti korvata kappaleen kolmannessa virkkeessä (”Esitys osallistumisesta EUTM Mosambikiin on lukumäärällisesti suhteellisen matalalla tasolla mutta selkeästi askel oikeaan suuntaan.”) sana ”oikeaan” sanalla ”tarkoitettuun”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin (EU) ja sen jäsenvaltioiden sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (jäljempänä AKT-valtiot) välisen kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan uuden sopimuksen neuvottelemisesta (ns. Post-Cotonou-neuvottelut)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 4/2019 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 19/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-406191
Post-Cotonou -sopimuksen viimeistely ja väliaikainen soveltaminen sekä Cotonoun sopimuksen määräysten soveltamisen jatkaminen

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • yksikönpäällikkö Salla Sammalkivi ulkoministeriö
  • tarkastaja Johanna Rasimus ulkoministeriö
  • lainsäädäntösihteeri Kitta Kangas ulkoministeriö

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

8.  Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 5/2021 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 19/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 13/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-412555
VNS 5/2021 vp UaV 26.11.2021 ohjelmapäällikkö Anne Tarvainen, WWF Suomi Asiantuntijalausunto
; A 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-412556
VNS 5/2021 vp UaV 26.11.2021 ohjelmapäällikkö Anne Tarvainen, WWF Suomi Asiantuntijalausunto
; B 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-412557
VNS 5/2021 vp UaV 26.11.2021 vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila, Suomen YK-liitto Asiantuntijalausunto
; C 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-412558
VNS 5/2021 vp UaV 26.11.2021 varapuheenjohtaja Paula Pättikangas, Suomen YK-nuoret Asiantuntijalausunto
; D 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-412559
VNS 5/2021 vp UaV 26.11.2021 yliopistonlehtori, globaali kehitystutkimus Marjaana Jauhola, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto
;E 8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-412560
VNS 5/2021 vp UaV 26.11.2021 yliopistotutkija Anitta Kynsilehto, Tampereen Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus Asiantuntijalausunto
; F 8

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • ohjelmapäällikkö Anne Tarvainen WWF Suomiliite
  • vaikuttamistyön vastaava Jenni Kauppila Suomen YK-liittoliite
  • varapuheenjohtaja Paula Pättikangas Suomen YK-nuoretliite
  • yliopistonlehtori, globaali kehitystutkimus Marjaana Jauhola Helsingin yliopistoliite
  • yliopistotutkija Anitta Kynsilehto Tampereen Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskusliite

9.  Muut asiat

10.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 30.11. klo 12.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Jonna 
Laurmaa