Viimeksi julkaistu 15.6.2021 15.40

Pöytäkirja VaVP 26/2021 vp Valtiovarainvaliokunta Tiistai 15.6.2021 klo 12.00—13.05

Läsnä
puheenjohtaja Johannes Koskinen sd varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti kesk jäsen Anders Adlercreutz jäsen Tarja Filatov sd jäsen Timo Heinonen kok jäsen Vilhelm Junnila ps jäsen Heli Järvinen vihr jäsen Esko Kiviranta kesk jäsen Jari Koskela ps jäsen Pia Lohikoski vas jäsen Matias Marttinen kok  (nimenhuudon jälkeen) jäsen Sari Sarkomaa kok jäsen Sami Savio ps jäsen Iiris Suomela vihr jäsen Pia Viitanen sd jäsen Ville Vähämäki ps varajäsen Sari Essayah kd varajäsen Mari Holopainen vihr (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Petri Honkonen kesk varajäsen Inka Hopsu vihr  (nimenhuudon jälkeen) varajäsen Katja Hänninen vas varajäsen Riitta Mäkinen sd varajäsen Lulu Ranne ps varajäsen Jussi Wihonen ps 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko  valiokuntaneuvos Ilkka Lahti  valiokuntaneuvos Mari Nuutila  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 21 jäsentä ja varajäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Muutokset valiokunnan ja jaostojen kokoonpanoissa

Merkittiin että täysistunto on valinnut: 

- 11.6.2021 ed. Iiris Suomelan valtiovarainvaliokuntaan jäseneksi ja varajäseneksi ed. Inka Hopsun. 

Päätettiin valita: 

- Verojaostoon ed. Hopsun tilalle jäseneksi ed. Suomela. 

- Kunta- ja terveysjaostoon ed. Hyrkön tilalle jäseneksi ed. Suomela. 

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Valiokunnan lausuntoStVL 13/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 4/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTuVL 5/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 10/2021 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 5/2021 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 15/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 11/2021 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 11/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 22/2021 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 23/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 8/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 15/2021 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-381925
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025
A 4

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta aloitti yleiskeskustelun. 

5.  Valtioneuvoston selvitys: Kansallisia elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevien täytäntöönpanopäätösten hyväksyntä neuvostossa

Valtioneuvoston E-selvitysE 77/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-381819
Kansallisia elpymis- ja palautumissuunnitelmia koskevien täytäntöönpanopäätösten hyväksyntä neuvostossa

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Ennakkokäsittely 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • finanssineuvos, yksikön päällikkö Marketta Henriksson valtiovarainministeriö
  • finanssineuvos Laura Vartia valtiovarainministeriö

6.  Muut asiat

7.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 18.6.2021 klo 11.30 eduskuntatalon auditoriossa. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Ilkka 
Lahti