Pöytäkirja
VaVP
57
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Perjantai 11.12.2020 klo 10.00—10.55
Läsnä
puheenjohtaja
Johannes
Koskinen
sd
varapuheenjohtaja
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Inka
Hopsu
vihr
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Merja
Kyllönen
vas
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Markku
Eestilä
kok
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Sari
Essayah
kd
varajäsen
Mari
Holopainen
vihr
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Katja
Hänninen
vas
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Jukka
Kopra
kok
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
(nimenhuudon jälkeen)
varajäsen
Juha
Pylväs
kesk
varajäsen
Lulu
Ranne
ps
varajäsen
Janne
Sankelo
kok
varajäsen
Jussi
Wihonen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Hellevi
Ikävalko
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 26 jäsentä ja varajäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Lakialoite laiksi tuloverolain 95 a §:n muuttamisesta
Lakialoite
Asia on saapunut valiokuntaan. 
Asia lähetettiin verojaostoon. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-341429
HE 146/2020 vp VaV 11.12.2020 valtiovarainministeri Matti Vanhanen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2020-AK-341399
HE 146/2020 vp VaV 11.12.2020 valtiovarainministeri Matti Vanhanen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 4
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2020-AK-340372
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
C 4
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
valtiovarainministeri
Matti
Vanhanen
valtiovarainministeriö
liite
osastopäällikkö, budjettipäällikkö
Sami
Yläoutinen
valtiovarainministeriö
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Todettiin asian käsittely päättyneeksi. 
Asia otettiin erilliseen ratkaisevaan käsittelyyn. 
Erillinen ratkaiseva käsittely 
Esiteltiin mietintöluonnos. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Mietintöön jätettiin vastalause: (3 kpl) ps, kok, kd. D-F 4 
Valiokunta totesi erillisen ratkaisevan käsittelyn päättyneeksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Muut asiat
Ilmoitettiin, että tiedotustilaisuus valiokunnan budjettimietinnön valmistumisesta on tänään klo 12.00 (VaVM 36/2020 vp - HE 146/2020 vp - HE 227/2020 vp). 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 15.12.2020 klo 9.00 eduskuntatalon auditoriossa. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Mari
Nuutila
Viimeksi julkaistu 11.12.2020 16.13