Viimeksi julkaistu 20.9.2022 10.12

Pöytäkirja YmVP 67/2022 vp Ympäristövaliokunta Perjantai 16.9.2022 klo 9.30—10.08

Läsnä
puheenjohtaja Juha Sipilä kesk (pj:na 1—3) varapuheenjohtaja Tiina Elo vihr (pj:na 4) puheenjohtaja Hanna Kosonen kesk (pj:na 5—15) jäsen Emma Kari vihr jäsen Mai Kivelä vas jäsen Johan Kvarnström sd jäsen Kai Mykkänen kok jäsen Mikko Ollikainen jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Hussein al-Taee sd (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) jäsen Katja Taimela sd varajäsen Hanna Huttunen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) varajäsen Rami Lehto ps 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Marja Ekroos  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3. Valiokuntapaikkojen järjestely

Puheenjohtaja Sipilä ilmoitti luopuvansa valiokunnan puheenjohtajuudesta. 

4. Valiokunnan puheenjohtajan vaali

Valiokunnan varapuheenjohtaja Elo siirtyi johtamaan kokousta. 

Valiokunta päätti yksimielisesti ilman vaalia valita ed. Huttusen ehdotuksesta puheenjohtajaksi ed. Hanna Kososen. 

5. Puheenjohtajan tehtävien vastaanotto

Puheenjohtaja Kosonen siirtyi johtamaan kokousta. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 126/2022 vp
Asiantuntijasuunnitelma EDK-2022-AK-41603
HE_126_22_asiantuntijasuunnitelma.pdf
A 6

Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava talousvaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi asiantuntijasuunnitelman. 

7. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (teollisuuspäästödirektiivin muuttaminen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 50/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-34345
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (teollisuuspäästödirektiivin muuttaminen)
A 7

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valmistavaa keskustelua ei syntynyt. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kappaleen 7 viimeisen virkkeen sanat: ”pyrkiä turvaamaan” korvattiin sanalla ”turvata”. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollisuuslaitosten ympäristötietojen ilmoittamisesta ja teollisuuspäästöportaalin perustamisesta (päästöportaaliasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 51/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-34348
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollisuuslaitosten ympäristötietojen ilmoittamisesta ja teollisuuspäästöportaalin perustamisesta (päästöportaaliasetus)
A 8

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valmistavaa keskustelua ei syntynyt. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 26/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 19/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-39327
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu)
A 9

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valmistavaa keskustelua ei syntynyt. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10. Hallituksen vuosikertomus 2021

KertomusK 2/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-39229
Hallituksen vuosikertomus 2021
A 10

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n tekstiilistrategiasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 67/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-28530
Komission tiedonanto EU:n tekstiilistrategiasta
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-30881
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n tekstiilistrategiasta
A 11

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

12. Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2021

KertomusK 19/2022 vp

Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 1.12.2022. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

13. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 ja asetuksen (EU) 2022/109 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Valtioneuvoston E-selvitysE 102/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-37678
Komission ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2023 ja asetuksen (EU) 2022/109 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

14. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi työsuunnitelma viikolle 38. 

15. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous tiistaina 20.9.2022 klo 10.00. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Ekroos