Viimeksi julkaistu 20.9.2022 13.57

Pöytäkirja YmVP 68/2022 vp Ympäristövaliokunta Tiistai 20.9.2022 klo 10.00—11.41

Etäkokous

Läsnä
puheenjohtaja Hanna Kosonen kesk varapuheenjohtaja Tiina Elo vihr (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Petri Huru ps jäsen Emma Kari vihr (4) (3, 5 osittain) jäsen Mai Kivelä vas (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Johan Kvarnström sd (6, 7) (5 osittain) jäsen Sheikki Laakso ps jäsen Kai Mykkänen kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Mikko Ollikainen r (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps (3, 4, 5 osittain) jäsen Juha Sipilä kesk jäsen Saara-Sofia Sirén kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Hussein al-Taee sd (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Katja Taimela sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Mari-Leena Talvitie kok 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Marja Ekroos  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Tulevat hallituksen esitykset

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Keskusteltiin ennakkollisesti asiantuntijasuunnitelmista. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta, asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 305/2011 kumoamisesta (rakennustuoteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 72/2022 vp

Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 117/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-41323
HE 117/2022 vp YmV 20.09.2022 hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
A 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-41324
HE 117/2022 vp YmV 20.09.2022 yksikön päällikkö Juhani Kaakinen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
B 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-41325
HE 117/2022 vp YmV 20.09.2022 yksikön päällikkö Juhani Kaakinen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
C 5 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-41327
HE 117/2022 vp YmV 20.09.2022 ympäristölakimies Maria Vapaavuori, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
D 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-41328
HE 117/2022 vp YmV 20.09.2022 ympäristölakimies Maria Vapaavuori, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
E 5 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-41329
HE 117/2022 vp YmV 20.09.2022 johtaja Johanna Ahonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
F 5
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-41330
HE 117/2022 vp YmV 20.09.2022 johtaja Johanna Ahonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto Asiantuntijalausunto
G 5 / esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-41331
HE 117/2022 vp YmV 20.09.2022 ympäristöpäällikkö Tommi Maasilta, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
H 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-41332
HE 117/2022 vp YmV 20.09.2022 ympäristöasiantuntija Johanna Vainiomäki, Metsäteollisuus ry Asiantuntijalausunto
I 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-41333
HE 117/2022 vp YmV 20.09.2022 ympäristöoikeuden asiantuntija Satu Keski-Lusa, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto
J 5
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-41334
HE 117/2022 vp YmV 20.09.2022 Suomen ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
K 5

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

  • hallitusneuvos Oili Rahnasto ympäristöministeriöliite
  • yksikön päällikkö Juhani Kaakinen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
  • ympäristölakimies Maria Vapaavuori Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
  • johtaja Johanna Ahonen Itä-Suomen aluehallintovirastoliite
  • ympäristöpäällikkö Tommi Maasilta Suomen Kuntaliittoliite
  • ympäristöasiantuntija Johanna Vainiomäki Metsäteollisuus ryliite
  • ympäristöoikeuden asiantuntija Satu Keski-Lusa Suomen luonnonsuojeluliitto ryliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • Suomen ympäristökeskusliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

  • WWF Suomi

Valiokunta keskusteli asian jatkokäsittelystä. 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on etäkokous perjantaina 23.9.2022 klo 9.30. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Marja 
Ekroos