Viikkosuunnitelma
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 4/2021
Keskiviikko 27.1.2021 klo 11.30
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
valtiovarainministeriö
hankejohtaja
Mikko
Vähä-Sipilä
työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija
Ville
Hänninen
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Ritva
Partinen
sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija
Antti
Hautaniemi
sosiaali- ja terveysministeriö
KEHA-keskus
kehittämispäällikkö
Henna
Koivula
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan TE-toimisto
Torstai 28.1.2021 klo 12.15
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
pääjohtaja
Antti
Koivula
Työterveyslaitos
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
Suomen Kuntaliitto
professori
Pertti
Koistinen
professori
Heikki
Ervasti
yliopistotutkija
Tuuli
Hirvilammi
valtiotieteiden tohtori, yliopistonlehtori
Milla
Salin
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
STTK ry
Akava ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Suomen Yrittäjät ry
Työttömien Keskusjärjestö ry
Perjantai 29.1.2021 klo 11.00
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa (vähimmäispalkkadirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Etäkuuleminen 
Valiokunnassa on kuultavana: 
työ- ja elinkeinoministeriö
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Valtioneuvoston selonteko
Käydään valmistava keskustelu. 
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
Keskustellaan asian käsittelystä. 
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
Valtioneuvoston selonteko
Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 
Epävirallinen etäkokous 27.1.2021 klo 11.30
Epävirallinen etäkokous 28.1.2021 klo 12.15
Epävirallinen etäkokous 29.1.2021 klo 11.00
Viimeksi julkaistu 15.1.2021 15.10