Viikkosuunnitelma
Puolustusvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 27/2020
Viikko 36
Keskiviikko 2.9.2020 klo 9.30
Hallituksen vuosikertomus 2019
Kertomus
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 16.10.2020. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi rahoituskaudelle 2021–2027, sisältäen ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta; neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta; neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä; sekä unionin ulkoasioiden korkean edustajan ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Puolustusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 15/2020 vp - U 88/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Torstai 3.9.2020 klo 10.00
Viimeksi julkaistu 25.6.2020 10.36