Viikkosuunnitelma
Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 8/2021
Keskiviikko 24.2.2021 klo 12.30, Pikkuparlamentin auditorio
Valtioneuvoston selvityksiä EU:n neuvoston kokousten valmisteluista.
Valtioneuvoston selvitys: Schengen-alueen kehittäminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
 
 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan unionissa (vähimmäispalkkadirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Merkitään saapuneeksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kannanotto: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. Valiokunta kiinnittää kuitenkin valtioneuvoston huomiota työttömyysturvan ja palkan väliseen suhteeseen. Työsuojeluviranomaisen havaintojen mukaan Suomessa työsopimuksissa sovitaan joissakin tapauksissa niin matalasta palkasta, että työ ei täytä palkansaajan työttömyysturvan työssäoloehtoa (työttömyysturvalaki 5 luku 3 ja 4 §). 
Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto 25.-26.2.2021
epävirallinen kilpailukykyministerien videokokoukset 25.-26.2.2021 (sisämarkkinat ja teollisuuspolitiikka, tutkimus ja innovaatiot)
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. 
Kauppaministerien videokokous 2.3.2021
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. 
Perjantai 26.2.2021 - kokous peruutettu
Viimeksi julkaistu 19.2.2021 17.07