Sisällysluettelo

ViikkosuunnitelmaSosiaali- ja terveysvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 20/2021

Epävirallinen etäkokous ti 18.5.2021 klo 10.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle eläkesäätiöitä, eläkekassoja ja vakuutuskassoja koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 28/2021 vp

Vastine 

Valtioneuvoston selvitys: EU:n vammaisstrategia

Valtioneuvoston E-selvitysE 44/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • erityisasiantuntija Tea Hoffrén sosiaali- ja terveysministeriö
 • Vammaisfoorumi ry

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp

Asiantuntijat: 

klo 10.20
 • budjettineuvos Outi Luoma-Aho valtiovarainministeriö
 • budjettineuvos Virpi Vuorinen valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Teija Mikkola valtiovarainministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Suomen Kuntaliitto
 • pääsihteeri Vertti Kiukas SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 67/2021 vp

Käydään epävirallista valmistavaa keskustelua. 

Epävirallinen etäkokous ke 19.5.2021 klo 9.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta

Hallituksen esitysHE 82/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • erityisasiantuntija Jasmiina Jokinen oikeusministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 73/2021 vp

Käydään epävirallista valmistavaa keskustelua. 

Vastine 

Asiantuntija: 

 • sosiaali- ja terveysministeriöklo 09.20

Torstai 20.5.2021 klo 10.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 66/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • neuvotteleva virkamies Hanna Tossavainen sosiaali- ja terveysministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Mira Turpeinen oikeusministeriö
 • erityisasiantuntija Suvi Ritola Eläketurvakeskus
 • vastaava suunnittelija Raija-Liisa Foudila Kansaneläkelaitos

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriö
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • KT Kuntatyönantajat
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • STTK ry
 • Julkisen alan unioni JAU ry

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Akava ry
 • Suomen Yrittäjät ry

Merkitään tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 14.5.2021: 

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 67/2021 vp

Vastine 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • hallitussihteeri Mari Laurén-Häussler sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 73/2021 vp

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 15/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Epävirallinen etäkokous pe 21.5.2021 klo 9.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 66/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • lakiasiainpäällikkö Sonja Lilius  Maatalousyrittäjien eläkelaitos
 • edunvalvontajohtaja Nikolas Elomaa Työeläkevakuuttajat TELA ry
 • vanhusasiamies Vuorisalo Irene Eläkeliitto ry
 • toiminnanjohtaja Sari Tervonen Omaishoitajaliitto ry
 • asiantuntija Sirpa Mynttinen  Nuoret lesket ry
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 • johtava asiantuntija Anna Moring Monimuotoiset perheet -verkosto
 
Viimeksi julkaistu 14.5.2021 14.19