Viimeksi julkaistu 22.9.2021 16.03

ViikkosuunnitelmaValtiovarainvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 38/2021

Epävirallinen etäkokous ti 21.9.2021 klo 10.30 Verojaosto 

Epävirallinen etäkokous ti 21.9.2021 klo 12.00 Valtiovarainvaliokunta Peruutettu epävirallinen etäkokous

Epävirallinen etäkokous ke 22.9.2021 klo 9.00 Hallinto- ja turvallisuusjaosto 

Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • yksikön johtaja, talousjohtaja Kristiina Olsson puolustusministeriö
 • yksikön johtaja Sami Nurmi puolustusministeriö
 • neuvotteleva virkamies Karoliina Honkanen puolustusministeriö
 • budjettineuvos Petri Syrjänen valtiovarainministeriö

Keskustellaan lisäasiantuntijoista. 

Epävirallinen etäkokous pe 24.9.2021 klo 10.30 Verojaosto Peruutettu epävirallinen etäkokous

Perjantai 24.9.2021 klo 10.30 Verojaosto 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 125/2021 vp

Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • valtiovarainministeriö
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus

Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 21.9.2021: 

Asiantuntijat: 

 • neuvotteleva virkamies Marja Niiranen valtiovarainministeriö
 • johtava asiantuntija Anne Kaleva Verohallinto
 • erityisasiantuntija Pekka Montell Suomen Kuntaliitto

Todetaan, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 21.9.2021. 

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 90/2021 vp

Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.9.2021: 

Asiantuntijat: 

 • erityisasiantuntija Anu Rajamäki valtiovarainministeriö
 • johtava lakimies Matti Merisalo Verohallinto

Jaostoon ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Suomen Yrittäjät ry
 • Veronmaksajain Keskusliitto ry
 • valtiovarainministeriö

Todetaan, että epävirallista valmistavaa keskustelua on käyty epävirallisessa etäkokouksessa 17.9.2021. 

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - 2000 luvun yritysverotus

Valtioneuvoston E-selvitysE 84/2021 vp

Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.9.2021: 

Asiantuntijat: 

 • lainsäädäntöneuvos Tarja Järvinen valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Leena Aine valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Jaana Mikkola valtiovarainministeriö

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Hyväksytään jaoston päätösehdotus: Ei ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EU) 2020/1706 muuttamisesta tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden sisällyttämiseksi siihen (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 34/2021 vp

Hyväksytään jaoston päätösehdotus: Todetaan, ettei ryhdytä toimenpiteisiin, asian tultua jo käsitellyksi EU:ssa. 

Ajankohtaiset asiat jaostossa

Valiokunnan oma asiaO 1/2021 vp

Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 10.9.2021: 

Asiantuntijat: 

Katsaus syksyllä annettaviin hallituksen esityksiin 

 • osastopäällikkö, ylijohtaja Terhi Järvikare valtiovarainministeriö
 • hallitusneuvos Suvi Anttila valtiovarainministeriö
 • hallitusneuvos Merja Sandell valtiovarainministeriö

Merkitään tiedoksi. 

Perjantai 24.9.2021 klo 11.30 Valtiovarainvaliokunta 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 125/2021 vp

Esitellään verojaoston mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 90/2021 vp

Esitellään verojaoston lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp

Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten hallintovaliokunnalle. Määräaika: 12.11.2021. 

Asia lähetetään hallinto- ja turvallisuusjaostoon. 

Hyväksytään jaoston ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Esitellään hallinto- ja turvallisuusjaoston lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EU) 2020/1706 muuttamisesta tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden sisällyttämiseksi siihen (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 34/2021 vp

Esitellään verojaoston päätösehdotus. Todetaan, ettei ryhdytä toimenpiteisiin, asian tultua jo käsitellyksi EU:ssa. 

Päätetään, ettei asian U 34/2021 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - 2000 luvun yritysverotus

Valtioneuvoston E-selvitysE 84/2021 vp

Esitellään verojaoston päätösehdotus. Ei ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Päätetään, ettei asian E 84/2021 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksiHallituksen esitys eduskunnalle vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 99/2021 vp
Hallituksen esitysHE 100/2021 vp

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

 • Eurooppa-tutkimuksen keskuksen ma. johtaja Timo Miettinen Helsingin yliopisto, Eurooppa-tutkimuksen keskus
 • väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopisto

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • valtiotieteen tohtori Peter Nyberg 
 • valtiovarainministeriö

Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 

Vierailu Melaan yhdessä MmV:n kanssa 21.9.2021 klo 17.00, Revontulenpuisto 2 C, Espoo Maatalousjaosto