Sisällysluettelo

ViikkosuunnitelmaMaa- ja metsätalousvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 19/2021

Epävirallinen etäkokous ti 11.5.2021 klo 9.30 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 48/2021 vp

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Helkama-Auto Oy
 • Demeca Oy
 • erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg työ- ja elinkeinoministeriö

Keskiviikko 12.5.2021 klo 9.30 

Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettava komission täytäntöönpanoasetus toimintaohjeista näytön antamiseksi metsäbiomassan kestävyyskriteerien täyttymisestä

Valtioneuvoston E-selvitysE 53/2021 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mercosurin välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelemisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 15/2018 vp

Asiantuntijat: 

 • johtaja Juha Ruippo Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • toimialapäällikkö Marika Säynevirta Elintarviketeollisuusliitto ry

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
 • WWF Suomi
 • Ruokavirasto
 • Metsäteollisuus ry

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
 • Päivittäistavarakauppa ry

Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.5.2021: 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä

Hallituksen esitysHE 77/2021 vp

Asiantuntija: 

 • lainsäädäntöneuvos Markus Lounela maa- ja metsätalousministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
 • Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Ennakkokäsittely 

Merkitään tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.5.2021: 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 47/2021 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 

Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 48/2021 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Jatketaan yleiskeskustelua. 

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Helkama-Auto Oy
 • Demeca Oy
 • erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 49/2021 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi

KansalaisaloiteKAA 2/2020 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2021 vp

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Suomen Koirankasvattajat ry

Päätetään asian jatkokäsittelystä. 

Epävirallinen etäkokous pe 14.5.2021 klo 9.00 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevista ehdotuksistaValtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 73/2018 vp
Valtioneuvoston U-kirjelmäU 12/2019 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 30/2020 vp - U 73/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Asiantuntijat: 

 • maatalousneuvos Kari Valonen maa- ja metsätalousministeriö
 • neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori maa- ja metsätalousministeriö
 • erityisasiantuntija Sanna-Helena Fallenius maa- ja metsätalousministeriö
 • ympäristöministeriö
 • maatalousjohtaja Johan Åberg Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry
 • tutkimusprofessori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskus
 • suojelupäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Elintarviketeollisuusliitto ry
 
Viimeksi julkaistu 12.5.2021 8.43