Viimeksi julkaistu 17.9.2021 13.15

ViikkosuunnitelmaUlkoasiainvaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 38/2021

Epävirallinen etäkokous ti 21.9.2021 klo 12.00 

Valtioneuvoston selvitys: Pohjoismaisen yhteistyön vuosikertomus 2020

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 21/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist oikeusministeriö
 • Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö Johan Schalin ulkoministeriö

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2020

KertomusK 7/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • puheenjohtaja Erkki Tuomioja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta
 • kansainvälisten asiain neuvos Mari Herranen Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta

Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • pääsihteeri Petri Toivonen Turvallisuuskomiteaklo 12.30
 • UTP-seurantaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Erkki Tuomioja klo 13.00

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp

Asiantuntija: 

 • pääsihteeri Petri Toivonen Turvallisuuskomitea

Keskiviikko 22.9.2021 klo 11.00 

Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 5/2021 vp

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty hallintovaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Asiantuntijasuunnitelmasta keskusteltiin valiokunnan 8.9.2021 kokouksessa 

Valtioneuvoston selvitys: Suomen evakuointioperaatio Afganistanissa

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 28/2021 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta. 

Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.9.2021: 

Asiantuntijat: 

 • ulkoministeri Pekka Haavisto ulkoministeriö
 • apulaisosastopäällikkö Pekka Kaihilahti ulkoministeriö
 • lähetystöneuvos Jussi Tanner ulkoministeriö

Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2021 vp

Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava puolustusvaliokunnalle. 

Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. Asiantuntijasuunnitelmasta keskusteltiin valiokunnan 8.9.2021 kokouksessa. 

Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.9.2021: 

Asiantuntijat: 

 • alivaltiosihteeri Kai Sauer ulkoministeriö
 • kybersuurlähettiläs Jarmo Sareva ulkoministeriö

Asiantuntijat: 

 • sektorin johtaja, eversti Jyri Raitasalo Pääesikunta
 • päällikkö, poliisineuvos Antti Pelttari suojelupoliisiklo 11.30
 • kansainvälisten asioiden erityisavustaja Lauri Voionmaa valtioneuvoston kansliaklo 12.00
 • ylijohtaja, kansainvälisten asioiden yksikkö Laura Yli-Vakkuri sisäministeriöklo 12.00
 • budjettineuvos Petri Syrjänen valtiovarainministeriöklo 12.00

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp

Merkitään tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 17.9.2021: 

Asiantuntijat: 

 • sisäministeri Maria Ohisalo sisäministeriö
 • kehittämisjohtaja Harri Martikainen sisäministeriö
 • erityisavustaja Sami Kerman sisäministeriö
 • alivaltiosihteeri Kai Sauer ulkoministeriö
 • kybersuurlähettiläs Jarmo Sareva ulkoministeriö
 • lähetystöneuvos Jussi Tanner ulkoministeriö

Asiantuntijat: 

 • sektorin johtaja, eversti Jyri Raitasalo Pääesikunta
 • päällikkö, poliisineuvos Antti Pelttari suojelupoliisiklo 11.30
 • budjettineuvos Petri Syrjänen valtiovarainministeriöklo 12.00

Torstai 23.9.2021 klo 12.00 

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • poliisitarkastaja Ari Jokinen Poliisihallitus
 • toiminnanjohtaja Pia Lindfors Pakolaisneuvonta ry
 • ylijohtaja Jari Kähkönen Maahanmuuttovirasto
 • Rajavartiolaitos
 • puheenjohtaja Mika Kari Sisäisen turvallisuuden selonteon parlamentaarinen seurantaryhmäklo 13.00

Epävirallinen etäkokous pe 24.9.2021 klo 11.00 

Valtioneuvoston puolustusselonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • Suomen Rauhanturvaajaliitto ry
 • sotilasedustaja Mikko Heiskanen ulkoministeriö
 • poliittinen valtiosihteeri Johanna Sumuvuori ulkoministeriö

Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistumisen vahvistaminen EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan koulutusoperaatiossa Malissa

Valtioneuvoston UTP-selvitysUTP 26/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • yksikönpäällikkö Minna Laajava ulkoministeriöklo 11.45
 • yleisen turvallisuuspolitiikan tiiminvetäjä Lauri Hirvonen ulkoministeriö
 • vanhempi osastoesiupseeri Mikko Lehto puolustusministeriö
 • osastoesiupseeri; majuri Jarkko  Pelkonen Pääesikunta