Sisällysluettelo

ViikkosuunnitelmaTyöelämä- ja tasa-arvovaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 19/2021

Tiistai 11.5.2021 klo 12.15 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 76/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Etäkuuleminen 

Asiantuntijat: 

  • hallitusneuvos Piritta Sirvio opetus- ja kulttuuriministeriö
  • neuvotteleva virkamies Ville Heinonen opetus- ja kulttuuriministeriö
  • hallitusneuvos Jan Hjelt työ- ja elinkeinoministeriö

Keskustellaan asiantuntijasuunnitelmasta. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2021 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2021 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Keskiviikko 12.5.2021 klo 11.30 

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2020 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käsittelyn pohjana on 7.5.2021 jaettu lausuntoluonnos. 

Jatketaan yleiskeskustelua. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2021 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2021 vp
LakialoiteLA 1, 2/2019 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

 
Viimeksi julkaistu 10.5.2021 9.25