Viimeksi julkaistu 26.10.2021 19.21

ViikkosuunnitelmaTyöelämä- ja tasa-arvovaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 43/2021

Tiistai 26.10.2021 klo 12.15 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 198/2021 vp

Ennakkokäsittely 

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Elise Pekkala työ- ja elinkeinoministeriö
 • erityisasiantuntija Patrik Tötterman työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 167/2021 vp

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • finanssineuvos Jukka Mattila valtiovarainministeriö
 • opetusneuvos Tiina Polo opetus- ja kulttuuriministeriö
 • palvelupäällikkö Minna Viitaharju Uudenmaan TE-toimisto
 • palvelujohtaja Anu Huotari Pohjois-Karjalan TE-toimisto

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • oikeusministeriö

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2021 vp

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Työtehoseura ry

Keskiviikko 27.10.2021 klo 11.30 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

Hallituksen esitysHE 182/2021 vp

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava puolustusvaliokunnalle. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 161/2021 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 5/2021 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2021 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 129/2021 vp

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • yliopistotutkija Anna Elomäki 
 • erikoistutkija Johanna Närvi 
 • professori Roope Uusitalo 

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 198/2021 vp

Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Hyväksytään asiantuntijasuunnitelma. 

Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 167/2021 vp

Päätetään mahdollisista lisäasiantuntijoista. Kuultavat: projektikoordinaattori Jari Lindström, Suomen Kuntaliitto ja työllisyysjohtaja Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 

Ei kokouksia 28. — 29.10.2021 Istuntovapaa; ei kokouksia 1. — 5.11.2021