Viimeksi julkaistu 17.9.2021 15.06

ViikkosuunnitelmaPerustuslakivaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 38/2021

Tiistai 21.9.2021 klo 10.30 

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 99/2021 vp

Asiantuntija: 

 • professori Päivi Leino-Sandberg 

Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 100/2021 vp

Asiantuntija: 

 • professori Päivi Leino-Sandberg 

Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 215/2020 vp

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista

Hallituksen esitysHE 87/2021 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Keskiviikko 22.9.2021 klo 9.30 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 89/2021 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen vuosikertomus 2020

KertomusK 3/2021 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Torstai 23.9.2021 klo 10.00 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste maa- ja metsätalousministeriö
 • erityisasiantuntija Irena Pirhonen maa- ja metsätalousministeriö
 • neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman oikeusministeriö
 • saamelaiskäräjät
 • professori Kaarlo Tuori 
 • professori Olli Mäenpää 
 • professori Elina Pirjatanniemi 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • professori Tuomas Ojanen 

Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valiokunnan oma asiaO 48/2019 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Perjantai 24.9.2021 klo 9.30 

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 2/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola Eduskunnan kanslia
 • professori Veli-Pekka Viljanen 
 • professori Mikael Hidén 
 • professori Kaarlo Tuori 

Päätetään asiantuntijakuulemisen jatkamisesta tai lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

Hallituksen esitys eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 250/2020 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energian alkuperätakuista

Hallituksen esitysHE 87/2021 vp

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely.