Viimeksi julkaistu 27.10.2021 15.36

ViikkosuunnitelmaYmpäristövaliokunta Viikkosuunnitelma viikolle 43/2021

Tiistai 26.10.2021 klo 10.00 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 48/2021 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Pia Kotro työ- ja elinkeinoministeriö
 • rakennusneuvos Jyrki Kauppinen ympäristöministeriö
 • johtaja Heikki Väisänen Energiavirasto
 • tutkimusprofessori Paula Kivimaa Suomen ilmastopaneeli
 • energia-asiantuntija Vesa Peltola Suomen Kuntaliitto
 • asiantuntija Sirpa Leino Energiateollisuus ry
 • toimitusjohtaja Jouni Keronen Climate Leadership Coalition ry
 • tekninen johtaja Mikko Somersalmi RAKLI ry
 • suojeluasiantuntija Anna Ikonen Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Senaatti-kiinteistöt
 • Suomen Kiinteistöliitto ry

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Keskiviikko 27.10.2021 klo 9.30 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävän lentoliikenteen tasapuolisuuden varmistamisesta (uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön edistäminen Euroopan unionin alueella)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 50/2021 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Anu Aavamäki liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Elina Vaara ympäristöministeriö
 • pääsihteeri Petteri Taalas World Meteorological Organization
 • yhteiskuntasuhdepäällikkö Anna Sotaniemi Finnair Oyj
 • kestävän kehityksen johtaja Mikko Viinikainen Finavia Oyj
 • Senior Advisor Henrik Erämetsä Neste Oyj

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • St1 Nordic Oy
 • UPM Biopolttoaineet

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille hyötyajoneuvoille koskevan asetuksen (EU) 2019/631 muuttamisesta vastaamaan unionin nostettua ilmastokunnianhimoa (henkilö- ja pakettiautojen CO2-raja-arvojen kiristäminen ja uuden raja-arvon asettaminen vuodelle 2035)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 52/2021 vp

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

klo 10.00
 • ylitarkastaja Emmi Simonen liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Elina Vaara ympäristöministeriö
 • erityisasiantuntija, edustaen myös Autoalan Keskusliittoa Hanna Kalenoja Autotuojat ja -teollisuus ry

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

klo 10.00
 • Suomen ilmastopaneeli

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Torstai 28.10.2021 klo 10.00 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 49/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • johtava asiantuntija Lotta Heikkonen maa- ja metsätalousministeriö
 • neuvotteleva virkamies Tuomo Kalliokoski ympäristöministeriö
 • Euroopan parlamentin jäsen Ville Niinistö Euroopan parlamentti
 • Euroopan parlamentin jäsen Henna Virkkunen Euroopan parlamentti
 • professori Heli Peltola Suomen ilmastopaneeli
 • johtaja Pekka Ripatti Energiavirasto
 • tutkimusprofessori Raisa Mäkipää Luonnonvarakeskus
 • kehittämispäällikkö Riitta Pipatti Tilastokeskus
 • toimitusjohtaja Harri Laurikka Bioenergia ry
 • metsäjohtaja Karoliina Niemi Metsäteollisuus ry
 • energia-asiantuntija Anssi Kainulainen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • suojeluasiantuntija Liisa Toopakka Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Suomen Turvetuottajat ry

Perjantai 29.10.2021 klo 9.30 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusiutuvien ja vähäpäästöisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (NK. FUELEU MARITIME)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 51/2021 vp

Asiantuntijat: 

 • erityisasiantuntija Laura Sarlin liikenne- ja viestintäministeriö
 • toimitusjohtaja Elina Andersson Meriteollisuus ry
 • erityisasiantuntija Mats Björkendahl Suomen Varustamot ry

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 53/2021 vp

Asiantuntijat: 

klo 10.00
 • erityisasiantuntija Maria Hyvönen liikenne- ja viestintäministeriö
 • teollisuusneuvos Pekka Grönlund työ- ja elinkeinoministeriö
 • hallituksen puheenjohtaja Matti Rae Sähköinen liikenne ry
 • apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola Suomen Satamaliitto ry
 • kestävän kehityksen johtaja Mikko Viinikainen Finavia Oyj

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

klo 10.00
 • ympäristöministeriö
 • Suomen ilmastopaneeli