Viimeksi julkaistu 3.5.2021 19.32

Kirjallinen kysymys KK 221/2021 vp 
Satu Hassi vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys Suomen minkkitarhojen koronatestauksesta

Eduskunnan puhemiehelle

Euroopan elintarviketurvallisuusviraston maaliskuussa 2021 julkaiseman raportin mukaan minkkitarhat muodostavat riskin koronaviruksen leviämiselle ja ihmisten terveydelle. Koronavirus voi siirtyä ihmisestä näätäeläimeen, kuten minkkiin, ja näätäeläimestä taas ihmiseen, kuten Tanskassa kävi loppuvuodesta 2020. Tarhassa, jossa minkit ovat tiheässä, voi myös syntyä uusia rokotteille vastustuskykyisiä virusmuunnoksia. Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto pitääkin ensisijaisen tärkeänä, että viruksen leviämistä minkkitarhoissa ehkäistään tehokkaasti esimerkiksi testauksen avulla. Minkkien testaaminen on erityisen tärkeää juuri nyt, kun Suomessa on käynnissä minkkien parituskausi ja minkkejä on tarhoilla moninkertainen määrä normaaliin verrattuna. Tämä lisää myös merkittävästi taudin leviämisriskiä. 

Animalian Ruokavirastolta saamien tietojen mukaan useita kymmeniä Suomen minkkitarhoista ei ole vielä testattu lainkaan, vaikka testaukset aloitettiin joulukuussa 2020. Lisäksi noin neljäsosa testatuista tarhoista on lähettänyt vain yhden erän eläimiä testattavaksi. Tällä hetkellä minkkien testaus perustuu tarhaajien omavalvontaan. On olemassa riski, että tautitapauksia jää havaitsematta. Onkin tärkeää, että kaikki Suomen minkkitarhat testataan ensi tilassa tartuntojen varalta. Säännölliset testaukset on perusteltua ulottaa myös jokaiseen minkkien kanssa työskentelevään. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo varmistaa, että kaikilla Suomen minkkitarhoilla toteutetaan koronatestaus ja  
miten valvotaan sitä, että kaikki oirehtivat minkkiyksilöt tulevat testatuiksi? 
Helsingissä 9.4.2021 
Satu Hassi vihr 
 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
Mirka Soinikoski vihr 
 
Atte Harjanne vihr 
 
Tiina Elo vihr 
 
Emma Kari vihr 
 
Inka Hopsu vihr