Viimeksi julkaistu 3.5.2021 19.31

Kirjallinen kysymys KK 254/2021 vp 
Satu Hassi vihr 
 
Kirjallinen kysymys laittomasti muokattujen mopojen ja moottoripyörien aiheuttaman melun valvonnasta

Eduskunnan puhemiehelle

Tieliikennelain 6 §:n mukaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa "on käsiteltävä siten, ettei sen moottorista tai muusta laitteesta aiheudu kohtuutonta melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa ajoneuvossa matkustavalle, muulle tienkäyttäjälle eikä ympäristölle." Lisäksi tieliikennelain 54 §:n mukaan "tarpeeton ja häiritsevä ajoneuvolla ajo on kielletty."  

Sisäministeriön mukaan poliisi saa hyvin paljon palautetta ajoneuvojen aiheuttamasta melusta. Erityinen ongelma on mopojen laiton virittäminen, kuten äänenvaimentimien poistaminen, mikä nostaa ajoneuvon aiheuttamaa melua merkittävästi. Lisäksi moottoripyöriä ei tarvitse Suomessa katsastaa, ja suureen osaan niistä on vaihdettu kovaäänisempi pakoputki. Ylikonstaapeli Risto Maksimainen arvioi vuonna 2016, että jopa 2/3 kaksipyöräisistä ajoneuvoista on melutasoltaan laittomia. Tämä kertoo siitä, että rikkeisiin puuttuminen on ollut tehotonta. 

Melu on haitallista ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Kaksipyöräisten ajoneuvojen laiton muokkaaminen äänekkäämmiksi on jatkunut vuosia. On selvää, että ongelma ei poistu, ellei kaksipyöräisten laittomaan muokkaamiseen puututa nykyistä tehokkaammin. Meluhaitan kohtuullisuuden ja häiritsevyyden arvioi aina tilannekohtaisesti poliisiviranomainen, ja on olemassa riski, että edes selkeisiin rikkeisiin ei puututa. Samalla kansalaisten yhdenvertaisuus voi jäädä toteutumatta, jos rikkeeseen puututaan yhtäällä mutta ei toisaalla. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä, että mopojen ja moottoripyörien laittoman muokkaamisen aiheuttamat meluhaitat saadaan vähentymään? 
Helsingissä 21.4.2021 
Satu Hassi vihr